*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2014 ***
 
 

(kai kurie bus prieinami tik po Piemenėlių Mišių)

 
   
     

Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas ir Piemenėlių Mišių homilija

Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS ir vyskupo augziliaro Kęstučio KĖVALO kalėdinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO Kalėdų laiškas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO Kalėdų sveikinimas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS ir vyskupo augziliaro Lino VODOPJANOVO kalėdinis žodis

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo PUTRIMO kalėdinis sveikinimas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt