Kauno arkikatedros parapijos grupė Už gyvybę kviečia pasirašyti peticiją, kad prof., habil. dr. kun. Andrius Narbekovas būtų vėl kviečiamas į LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžius
 
 

Kauno arkikatedros parapijos grupė Už gyvybę kviečia pasirašyti peticiją http://peticijos.lt/visos/71556 , kad profesorius, habilituotas daktaras kun. Andrius Narbekovas būtų vėl kviečiamas į LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto (toliau – SRK) posėdžius.

Manome, kad prof. kun. A. Narbekovas nepagrįstai pašalintas iš SRK posėdžių, siekiant nutildyti visuomenės atstovą ir atsikratyti žmogumi, išreiškiančiu argumentuotą gyvybės kultūrą ginantį požiūrį.

Prof. kun. A. Narbekovas – įvairiapusiškai kompetentingas bioetikos, bioteisės, šeimotyros specialistas. Jis turėtų atstovauti visuomenės interesams SRK, kur sprendžiami gyvybės apsaugos (nuo jos pradžios iki natūralios mirties) klausimai. Tai itin svarbu visuomenei ir tautos išlikimui.

* * *

PLAČIAU, kas šiuo klausimu buvo daroma iki šiol

Jau ne vieną kartą LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto (toliau – SRK) narių iniciatyva iš šio komiteto posėdžių yra išprašomi visuomenės atstovai. Matyt, Seimo nariams nepatinka, kad posėdžiuose dalyvauja profesionalūs sveikatos ir gyvybės klausimus išmanantys specialistai. Ypač neparankus yra nuo Lietuvos Vyskupų konferencijos deleguojamas šios srities atstovas, turintis didelę profesinio ir mokslinio darbo patirtį prof. kun. A. Narbekovas, kuris nuo 1998 m. kreipdamasis į įvairias valdžios institucijas kovoja už gyvybės apsaugą.

2013 m. gruodžio 11 d. po SRK posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo projektas Dėl gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje, prof. kun. A. Narbekovas per žiniasklaidą buvo neteisingai apkaltintas šmeižtu ir pašalintas iš SRK posėdžių.
Matydami šį akivaizdžiai netinkamą elgesį su prof. kun. A. Narbekovu, mes, grupės Už gyvybę nariai, 2014 m. sausio mėnesį išsiuntėm kreipimąsi TS-LKD Priežiūros komisijos pirmininkui Stasiui Šedbarui, kuriame išreiškėme Kauno miesto parapijų tikinčiųjų, balsavusių už TS-LKD partiją Seimo rinkimuose, susirūpinimą dėl partijos narės V. M. Čigriejienės viešo elgesio ir pasisakymų, taip pat ir dėl prof. kun. A.Narbekovo apkaltinimo SRK posėdyje. Šie veiksmai prieštarauja TS-LKD partijos programoje deklaruojamoms vertybėms gyvybės apsaugos srityje. Kreipimąsi pasirašė 50 piliečių.

Sausio 14 d. buvome pakviesti į TS-LKD Priežiūros komisijos posėdį, vykusį LR Seimo patalpose, kuriame turėjo būti svarstomas TS-LKD partijos narės V. M. Čigriejienės elgesys. Nurodytu laiku 10 atstovų iš Kauno (tarp jų ir šeima su 9 mėn. motinos maitinamu kūdikiu) atvykome į posėdį. Tačiau Priežiūros komisijos pirmininkas S. Šedbaras pranešė, kad, komiteto nariai pasitarė ir be mūsų sutikimo TS-LKD Priežiūros komitetui adresuoto kreipimosi nuspredė nesvarstyti, o perduoti jį nagrinėti – LR Seimo etikos ir procedūrų komisijai. Pati V. M. Čigriejienė į posėdį neatvyko. Į mūsų prieštaravimus neatidėlioti šio klausimo svarstymo komisijos nariai neatsižvelgė. Iš posėdžio mums teko išeiti, nes buvo pradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas. Taip ir neišgirdome TS-LKD partijos vertinimo šiuo visiems šios partijos rinkėjams svarbiu klausimu.

Tada nutarėme susitikti su pačia V. M. Čigriejiene jos priimamajame Kaune. Su V. M. Čigriejiene pavyko susitikti vasario 24 d. Vienas šio susitikimo tikslų buvo prašymas, kad ji prisidėtų prie prof. kun. A. Narbekovo sugrąžinimo į SRK posėdžius. Tačiau ji nesutiko, nes ir toliau kaltino prof. kun. Narbekovą ir sakė, kad jam neatleis.

Praėjus daugiau nei trims mėnesiams nesulaukėme konkretaus atsakymo nei iš TS-LKD partijos, nei iš LR Seimo. Matome, kad šio mums ir daugeliui žmonių aktualaus klausimo svarstymas vis labiau atidedamas sesijos pabaigai. Nerimaujame, kad įstatymo projekto Dėl gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje svarstymas vyks be visapusiškai kompetentingo visuomenės atstovo prof. kun. A. Narbekovo. Kreipiamės į gyvybės apsaugai neabejingus piliečius, prašydami palaikymo. Prašome pasirašyti šią peticiją, kurią žadame įteikti Seimo SRK pirmininkei ir kitiems valdžios atstovams.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt