+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2014 + + +

 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2014 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS ir vyskupo augziliaro Kęstučio KĖVALO velykinis laiškas

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO velykinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO žodis – sveikinimas Velykų proga

Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ Velykinis laiškas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas

Telšių vyskupo ordinaro Jono BORUTOS SJ ir vyskupo pagalbininko Lino VODOPJANOVO OFM velykinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis laiškas

Prelato Edmundo PUTRIMO Velykų sveikinimas išeivijos lietuviams katalikams

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt