Kitos įstaigos

 • Gyvenimo ir tikėjimo institutas
 • Katalikiškas vaikų darželis Vilniuje
 • Kauno krikščioniškieji gimdymo namai
 • Leidybos ir informacijos centras „Už gyvybę“
 • Kauno arkivyskupijos kredito unija
 • Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras
 • Išsiskyrusiųjų sielovadinis centras „Bendrakeleiviai"
 • „Bažnyčios kronikos“ fondas
 • Organizacijos ir bendrijos

 • Ateitininkai
 • Bendruomenė „Tikėjimas ir šviesa“
 • Betzatos benduomenė
 • Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija
 • Evangelizacijos paramos fondas
 • „Gyvojo vandens“ tarnystės programos LT
 • Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
 • Išsiskyrusiųjų sielovados centras (Vilnius)
 • Katalikiškasis Prano Daunio fondas
 • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
 • Krikščioniško gyvenimo bendruomenė
 • Labdaros ir paramos fondas „Vaiko tėviškės namai“
 • Lietuvos Kolpingo draugija, mokymo centras, kolegija
 • Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)
           – Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) Vilniaus regione
 • Lietuvos skautija
 • A. C. Patria
 • Nacionalinė egzorcistų asociacija
 • Pilnų namų bendruomenės svetainė
 • Taize lietuviškai
 • Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
 • Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“
 • „Pro Vita“ / „Už gyvybꓠ
 • Jaunimo grupės, bendruomenės, misijos

 • Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas (JAUPRA)
 • Grupė „Quest Rising“
 • Army 777
 • Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda
 • Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Dievo mėnuliai“ (prie Vilniaus domininkonų)
 • KLAUSK KUNIGO
 • Jaunimo šlovinimo grupė „Apaštalai“
 • Jaunimo šlovinimo grupė „Tas kelias“
 • Šlovinimo vakarai Vilniaus Bernardinų bažnyčioje – slovinimas.lt
 • Krikščioniško šlovinimo grupė „ICHTHUS“
 • ??? Žemaitijos ministrantai
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimo grupės svetainė
 •  
  Sąrašas atnaujintas 2014 12 04
   
   
     
   
       
  © 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt