Kitos įstaigos

 • Gyvenimo ir tikėjimo institutas
 • Katalikiškas vaikų darželis Vilniuje
 • Kauno krikščioniškieji gimdymo namai
 • Leidybos ir informacijos centras „Už gyvybę“
 • Kauno arkivyskupijos kredito unija
 • Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras
 • Išsiskyrusiųjų sielovadinis centras „Bendrakeleiviai"
 • „Bažnyčios kronikos“ fondas
 • Organizacijos ir bendrijos

 • Ateitininkai
 • Bendruomenė „Tikėjimas ir šviesa“
 • Betzatos benduomenė
 • Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija
 • Evangelizacijos paramos fondas
 • „Gyvojo vandens“ tarnystės programos LT
 • Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
 • Išsiskyrusiųjų sielovados centras (Vilnius)
 • Katalikiškasis Prano Daunio fondas
 • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
 • Krikščioniško gyvenimo bendruomenė
 • Labdaros ir paramos fondas „Vaiko tėviškės namai“
 • Lietuvos Kolpingo draugija, mokymo centras, kolegija
 • Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)
           – Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) Vilniaus regione
 • Lietuvos skautija
 • A. C. Patria
 • Nacionalinė egzorcistų asociacija
 • Pilnų namų bendruomenės svetainė
 • Taize lietuviškai
 • Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
 • Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“
 • „Pro Vita“ / „Už gyvybꓠ
 • Jaunimo grupės, bendruomenės, misijos

 • Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas (JAUPRA)
 • Grupė „Quest Rising“
 • Army 777
 • Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda
 • Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Dievo mėnuliai“ (prie Vilniaus domininkonų)
 • KLAUSK KUNIGO
 • Jaunimo šlovinimo grupė „Apaštalai“
 • Jaunimo šlovinimo grupė „Tas kelias“
 • Šlovinimo vakarai Vilniaus Bernardinų bažnyčioje – slovinimas.lt
 • Krikščioniško šlovinimo grupė „ICHTHUS“
 • ??? Žemaitijos ministrantai
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimo grupės svetainė
 •  
  Sąrašas atnaujintas 2014 12 04
   
   
     

  jubiliejus2025.katalikai.lt

  Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
  atsinaujino

  Senųjų Trakų vienuolynas 
  atsinaujino

  Užsienio lietuvių sielovada 
  atsinaujino

  kaunoarkikatedra.lt 
  atsinaujino

  sventumolink.lt

  kaisiadoriuvyskupija.lt 
  atsinaujino

  PAVELDAS.katalikai.lt 
  Lietuvos krikščioniškasis paveldas

  MALDYNAS.katalikai.lt

  jaunimodienos.lt 
  PJD2023

  Virtualus „LKB kronikos“ kelias

  jonopauliausparapija.lt 
  atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

  krekenavosbazilika.lt 
  atsinaujino

  tikejimasirsviesa.lt 
  „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

  žuvelė.lt 
  Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

  teofilius.lt 
  atsinaujino

  kronikosfondas.lt 
  atsinaujino

  sinodas.katalikai.lt 
  Sinodinis kelias Lietuvoje

  Šv. Juozapo metai

  misijos.katalikai.lt

  vievioparapija.lt

  www.teofiliauskelias.lt

  trakubazilika.lt 
  atsinaujino

  ausrosvartai.lt 
  atsinaujino

  www.kelione.org 
  Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

  Lietuvos Caritas 
  atsinaujino

  Kauno arkivyskupijos Caritas 
  atsinaujino

  bernardinai.lt 
  atsinaujino

  vilniauskalvarijos.lt 
  atsinaujino

  elektrenuparapija.lt 
  atsinaujino

  LK.katalikai.lt 
  papildyta

  KATEKIZMAS.LT 
  atnaujinta ir papildyta

  krikscioniskifilmai.lt

  Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
  atsinaujino

  kapucinai.net 
  atsinaujino

  Paminklai negimusiems kūdikiams

  katalikuleidiniai.lt 
  atsinaujino

  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

   
       
  © 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt