Švietimo institucijos

 • Lietuvių katalikų mokslo akademija 
 • Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo Universitete (VDU KTF) 
 • Vilniaus Pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedra (VPU IF KTK)
 • Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras (VU RSTC)
 • Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedra (KU PF KK)
 • Mokyklos ir gimnazijos

 • Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija 
 • Kauno jėzuitų gimnazija
 • Kretingos pranciškonų gimnazija
 • Marijampolės marijonų gimnazija
 • Vilniaus jėzuitų gimnazija
 • Telšių vyskupijos licėjus
 •  
  Sąrašas atnaujintas 2011 01 25
   
   
     
   
       
  © 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt