Apie Pašvęstąjį gyveniną Lietuvoje

 • VITACONSECRATA.LT – Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje
 • Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongreso (2005 11 18–19) puslapiai
 • Vyrų vienuolijos:

 • Benediktinai (OSB)
 • Dominikonai (OP)
 • Jėzuitai (SJ)
 • Joanitai (FJ)
 • Kapucinai (OFM Cap.)
 • Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia
 • Pranciškonai konventualai (OFM Conv.)
  – Pranciškonai TV
 • Pranciškonai (OFM)
          – Kretingos pranciškonai
 • – Pakutuvėnų bendruomenė
 • Tiberiados bendruomenė
 • Moterų vienuolijų puslapiai

 • Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės
 • Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija
 • Kauno benediktinės
 • Paštuvos karmelitės
 • Seserų asumpcionisčių kongregacija
 • Šventosios šeimos seserų kongregacija
 • Šv. Elzbietos seserų kongregacija
 • Šv. Jono apaštalinės seserys
 • Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė
 • Besirengiantieji tapti vienuolijomis

 • Pilnų namų benduomenė
 • Pasauliečių ordinai (tretininkai, oblatai ir pan.):

 • Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)
  – Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) Vilniaus regione
 •  
  Sąrašas atnaujintas 2019 11 30
   
   
     
   
       
  © 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt