Apie Pašvęstąjį gyveniną Lietuvoje

 • VITACONSECRATA.LT – Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje
 • Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongreso (2005 11 18–19) puslapiai
 • Vyrų vienuolijos:

 • Benediktinai (OSB)
 • Dominikonai (OP)
 • Jėzuitai (SJ)
 • Joanitai (FJ)
 • Kapucinai (OFM Cap.)
 • Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia
 • Pranciškonai konventualai (OFM Conv.)
  – Pranciškonai TV
 • Pranciškonai (OFM)
          – Kretingos pranciškonai
 • – Pakutuvėnų bendruomenė
 • Tiberiados bendruomenė
 • Moterų vienuolijų puslapiai

 • Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės
 • Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija
 • Kauno benediktinės
 • Paštuvos karmelitės
 • Seserų asumpcionisčių kongregacija
 • Šventosios šeimos seserų kongregacija
 • Šv. Elzbietos seserų kongregacija
 • Šv. Jono apaštalinės seserys
 • Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė
 • Besirengiantieji tapti vienuolijomis

 • Pilnų namų benduomenė
 • Pasauliečių ordinai (tretininkai, oblatai ir pan.):

 • Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)
  – Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) Vilniaus regione
 •  
  Sąrašas atnaujintas 2019 11 30
   
   
     

  jubiliejus2025.katalikai.lt

  Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
  atsinaujino

  Senųjų Trakų vienuolynas 
  atsinaujino

  Užsienio lietuvių sielovada 
  atsinaujino

  kaunoarkikatedra.lt 
  atsinaujino

  sventumolink.lt

  kaisiadoriuvyskupija.lt 
  atsinaujino

  PAVELDAS.katalikai.lt 
  Lietuvos krikščioniškasis paveldas

  MALDYNAS.katalikai.lt

  jaunimodienos.lt 
  PJD2023

  Virtualus „LKB kronikos“ kelias

  jonopauliausparapija.lt 
  atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

  krekenavosbazilika.lt 
  atsinaujino

  tikejimasirsviesa.lt 
  „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

  žuvelė.lt 
  Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

  teofilius.lt 
  atsinaujino

  kronikosfondas.lt 
  atsinaujino

  sinodas.katalikai.lt 
  Sinodinis kelias Lietuvoje

  Šv. Juozapo metai

  misijos.katalikai.lt

  vievioparapija.lt

  www.teofiliauskelias.lt

  trakubazilika.lt 
  atsinaujino

  ausrosvartai.lt 
  atsinaujino

  www.kelione.org 
  Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

  Lietuvos Caritas 
  atsinaujino

  Kauno arkivyskupijos Caritas 
  atsinaujino

  bernardinai.lt 
  atsinaujino

  vilniauskalvarijos.lt 
  atsinaujino

  elektrenuparapija.lt 
  atsinaujino

  LK.katalikai.lt 
  papildyta

  KATEKIZMAS.LT 
  atnaujinta ir papildyta

  krikscioniskifilmai.lt

  Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
  atsinaujino

  kapucinai.net 
  atsinaujino

  Paminklai negimusiems kūdikiams

  katalikuleidiniai.lt 
  atsinaujino

  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

   
       
  © 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt