Paskirtasis kardinolas S. Tamkevičius: tikrai važinėsiu dviračiu!
„Didžiausias noras – kad kiekvienas atvykęs pasijustų laukiamas“ (pokalbis su Šilinių organizatoriais kauno.diena.lt)
Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai Krikštonyse
Rugsėjo Artuma: Caritas – daugiau, nei galvojate
Vitražų šventinimo šventė Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose
Atvykusius į Šiluvą piligrimus pasitinka unikalus meno kūrinys
Europos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės tarybos pranešimas spaudai dėl pabėgėlių situacijos prie Italijos, Ispanijos ir Maltos sienų
Vilniaus Pilaitės parapija kviečia švęsti jubiliejų
Mažoji akademija kviečia gilinti žinias apie krikščionybę
Šv. Baltramiejaus šventė Ilguvos parapijoje
Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras: „Amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kiuris šaukiasi tavo pagalbos“
Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje 2019
Naujos „Katalikų pasaulio leidinių“ knygos
Marijos diena Šiluvoje: „Mergelė Marija jau įžengė į savo Pažado žemę“
Vysk. A. Poniškaitis apie santuoką: meilė įveikdama sunkumus bręsta ir stiprėja
Vysk. A. Poniškaitis: krikštas – geriausia, ką tėvai gali padovanoti vaikui
Paroda Kaune pasakoja apie lietuvių jėzuitų misijas ir misionierius
„Mokinystė ir panašėjimas į Kristų tęsiasi visą gyvenimą.“ Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi apie kunigų ugdymą (bernardinai.lt)
Kauno akademinės sielovados bendradarbių piligrimystė Lenkijoje
Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų
Pasaulis telpantis saujoje – tarptautinė šiuolaikinio meno Bienalė triumfuoja Šiluvoje
Seminaras Šiluvos Draugijos nariams: „Nuo dieviškosios komunikacijos iki WhatsApp’o“
Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos vargoninkams
Atidengta atgimimo lenta, skirta kunigui jėzuitui Jonui Borevičiui
Šeimų sąskrydis Kupiškyje
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų iškilmė Kryžių šventovėje
Pristatomas filmas apie Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčią
Stovykla vaikams ,,Džiaugsmo žaidimas”
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventinė popietė
Šeimų stovykla Kryžiuose
Šv. Mišių patarnautojų išvyka
Šiaulių vyskupas aplankė vaikus vasaros stovykloje
Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios pastatymo 210 m. jubiliejus
Alvito šv. Kazimiero vaikų globos namai paminėjo įsteigimo 20-metį
Evangelizacijos mokykla – išlaisvinimo piligrimystėje Slovakijoje
Jaunimo Sekminės
1991 metais Kauno kunigų seminariją baigusių kunigų kurso susitikimas
Dambravos koplytėlės 100-čio šventės aidai
Vilniuje – šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos relikvijos
Kėdainių dekanato jaunimo rekolekcijos Tiberiados vienuolyne
Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų
Jonas Paulius II: demokratijos pamatai
LSMU Kauno klinikose pašventintas ypač pažangaus gydymo centras
Birželio Artuma: melskis ir būsi šventas?!
Šlovinimo malda už miestą prašant Dvasios ugnies ir dovanų
Kaimynų diena Jūrės kaimelyje
Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių festivalis „Marija – Motina mūs”
Šeimų šventė Utenoje
Kauno J. Vitkaus inžinerijos bataliono kariai Kryžių kalne pastatė kryžių
Mesijinių žydų ir krikščioniškųjų Bažnyčių atstovų konferencija Kaune
Raseiniuose vyko šeštoji dekanato šeimų šventė „Nebijok!“
Mamos ir dukros popietė
Šakių dekanato tikybos pamokas lankančių mokinių ir tikybos mokytojų metodinė diena
Kun. Zdebskio gimimo metinės Šlavantų parapijoje
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“
Chorų sambūris „Giedu Marijai“
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje – popiežiaus gimtadienio šventė „Sportuok su popiežiumi“
MIRĖ VYSKUPAS PAULIUS ANTANAS BALTAKIS OFM
Užbaigiant Pašaukimų savaitę – kvietimas nepaliauti melsti tikrų pašaukimų
Pagrindines duris ir erdves atvėrė Švč. Sakramento bažnyčia Kaune
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti nepilnamečių apsaugos pastoracijoje klausimai
Susitikimas tėvams: kaip palydėti vaikus pašaukimo kelionėje?
Vasaros stovyklos Vilniaus arkivyskupijoje, 2019
Gegužės-birželio „Bitutė“ kviečia augti ir mokytis draugystėje
Šventinis koncertas Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje
Kazlų Rūdos parapijos kunigai pagerbė mamas ir močiutes
Motinos dieną – paramos koncertas „Laiškai mamai“
Telšių vyskupijos sutvirtinamųjų šventė „Užtvirtink“
LSMU Kauno klinikose buvo einamas „Šviesos kelias“
Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje vyko konferencija „Dievo gailestingumas beribis“
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10-ies metų jubiliejus
Raseinių ir Jurbarko dekanatų jaunimas dalyvavo Sutvirtinamųjų susitikime „Užtvirtink“
Ligonių diena Šiluvoje švenčiama jau 10 metų!
Kaune pristatyta dokumentinė apybraiža apie kunigą Stasį Ylą ir seserį Augustą – Apoloniją Sereikytę
„Užtvirtink“ Biržuose
Kun. Kazimieras Skučas minėjo 85-erių metų jubiliejų
„Užtvirtink!“ savaitgalis Kauno II dekanato sutvirtinamiesiems
Carito ir Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas
Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalis
Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai savaitgalis jaunimui „Pažink save“ Truskavoje
Kraujo donorystės akcija: sveikti patiems ir padėti kitiems atgauti jėgas!
Pasirodė Katalikų žinynas 2019
Klaipėdos šv. Kazimiero parapijai įteikta pal. Teofiliaus relikvija
Kauno arkikatedroje paminėtas jos vargonininko, bažnytinės muzikos puoselėtojo Juozo Naujalio jubiliejus
Pašaukimų ugdymo – Samuelio kurso – dalyvių rekolekcijos
Simpoziumas Vokietijoje apie Bažnyčios sakramentinę struktūrą bei tarnystes. Vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasidalijimas
Patvirtinta nauja malda Švč. Mergelei Marijai Ramintojai
Kauno krašto ateitininkų popietė, skirta Dievo tarnaitei Adelei Dirsytei
Sutuoktinių rekolekcijos Kupiškyje
Kun. Alfonso Lipniūno atminimo pagerbimas Vilniuje
„Užtvirtink“ Kupiškyje
Konferencija Kaune apie vienuolijas išeivijoje: tarnystė tėvynainiams ir Dievo karalystei
„Rachelės vynuogynas“ – rekolekcijos patyrusiems kūdikių netektis
Latvijos vyriausybė parėmė Katalikų Bažnyčios Rygos metropolijos kurijos žinioje esančių pastatų energijos taupymo projektus
LR Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“ Klaipėdos LCC universitete (videoįrašas)
Šventė Panevėžio Šv.Juozapo globos namuose
„Užtvirtink“ Utenoje
Lietuvos KOP jubiliejinė piligrimystė į Romą
Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas
Šiluva Tarptautiniame religinio turizmo renginyje Fatimoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt