Jonas Paulius II: demokratijos pamatai
LSMU Kauno klinikose pašventintas ypač pažangaus gydymo centras
Birželio Artuma: melskis ir būsi šventas?!
Šlovinimo malda už miestą prašant Dvasios ugnies ir dovanų
Kaimynų diena Jūrės kaimelyje
Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių festivalis „Marija – Motina mūs”
Šeimų šventė Utenoje
Kauno J. Vitkaus inžinerijos bataliono kariai Kryžių kalne pastatė kryžių
Mesijinių žydų ir krikščioniškųjų Bažnyčių atstovų konferencija Kaune
Raseiniuose vyko šeštoji dekanato šeimų šventė „Nebijok!“
Mamos ir dukros popietė
Šakių dekanato tikybos pamokas lankančių mokinių ir tikybos mokytojų metodinė diena
Kun. Zdebskio gimimo metinės Šlavantų parapijoje
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“
Chorų sambūris „Giedu Marijai“
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje – popiežiaus gimtadienio šventė „Sportuok su popiežiumi“
MIRĖ VYSKUPAS PAULIUS ANTANAS BALTAKIS OFM
Užbaigiant Pašaukimų savaitę – kvietimas nepaliauti melsti tikrų pašaukimų
Pagrindines duris ir erdves atvėrė Švč. Sakramento bažnyčia Kaune
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti nepilnamečių apsaugos pastoracijoje klausimai
Susitikimas tėvams: kaip palydėti vaikus pašaukimo kelionėje?
Vasaros stovyklos Vilniaus arkivyskupijoje, 2019
Gegužės-birželio „Bitutė“ kviečia augti ir mokytis draugystėje
Šventinis koncertas Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje
Kazlų Rūdos parapijos kunigai pagerbė mamas ir močiutes
Motinos dieną – paramos koncertas „Laiškai mamai“
Telšių vyskupijos sutvirtinamųjų šventė „Užtvirtink“
LSMU Kauno klinikose buvo einamas „Šviesos kelias“
Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje vyko konferencija „Dievo gailestingumas beribis“
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10-ies metų jubiliejus
Raseinių ir Jurbarko dekanatų jaunimas dalyvavo Sutvirtinamųjų susitikime „Užtvirtink“
Ligonių diena Šiluvoje švenčiama jau 10 metų!
Kaune pristatyta dokumentinė apybraiža apie kunigą Stasį Ylą ir seserį Augustą – Apoloniją Sereikytę
„Užtvirtink“ Biržuose
Kun. Kazimieras Skučas minėjo 85-erių metų jubiliejų
„Užtvirtink!“ savaitgalis Kauno II dekanato sutvirtinamiesiems
Carito ir Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas
Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalis
Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai savaitgalis jaunimui „Pažink save“ Truskavoje
Kraujo donorystės akcija: sveikti patiems ir padėti kitiems atgauti jėgas!
Pasirodė Katalikų žinynas 2019
Klaipėdos šv. Kazimiero parapijai įteikta pal. Teofiliaus relikvija
Kauno arkikatedroje paminėtas jos vargonininko, bažnytinės muzikos puoselėtojo Juozo Naujalio jubiliejus
Pašaukimų ugdymo – Samuelio kurso – dalyvių rekolekcijos
Simpoziumas Vokietijoje apie Bažnyčios sakramentinę struktūrą bei tarnystes. Vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasidalijimas
Patvirtinta nauja malda Švč. Mergelei Marijai Ramintojai
Kauno krašto ateitininkų popietė, skirta Dievo tarnaitei Adelei Dirsytei
Sutuoktinių rekolekcijos Kupiškyje
Kun. Alfonso Lipniūno atminimo pagerbimas Vilniuje
„Užtvirtink“ Kupiškyje
Konferencija Kaune apie vienuolijas išeivijoje: tarnystė tėvynainiams ir Dievo karalystei
„Rachelės vynuogynas“ – rekolekcijos patyrusiems kūdikių netektis
Latvijos vyriausybė parėmė Katalikų Bažnyčios Rygos metropolijos kurijos žinioje esančių pastatų energijos taupymo projektus
LR Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“ Klaipėdos LCC universitete (videoįrašas)
Šventė Panevėžio Šv.Juozapo globos namuose
„Užtvirtink“ Utenoje
Lietuvos KOP jubiliejinė piligrimystė į Romą
Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas
Šiluva Tarptautiniame religinio turizmo renginyje Fatimoje
300 jaunuolių dalyvavo Sutvirtinamųjų dienoje „Užtvirtink“ Kaune
Šeimos gerovei neabejingos Klaipėdos organizacijos vienijosi forume „Update! #Bendrystė“
Žagarėje vyko katalikiško jaunimo savaitgalio rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“
Aukštųjų mokyklų dėstytojų susitikimas akademinio sąžiningumo tema
Lietuvos jaunimo dienos 2020-aisiais vyks Šiauliuose
Knygos ir filmo „Gulago partizanai“ pristatymas
Pažintis su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu Kaune vartant naują fotoalbumą
Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas
Gausėja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
LŽ: #MetųPosakis. Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu
Jaunimo vakare – šlovinimas ir užtarimas
Vyskupo kanoninė vizitacija Smilgių, Saločių bei Kyburių parapijose
Arkivyskupo Liongino Virbalo kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas
Kas sieja pirma pasaulio influencere pavadintą moterį, nežinomą vienuolį ir pranciškonus
Vilniaus knygų mugėje – katalikiškos leidyklos bei leidiniai iš Kauno
40 val. Švč. Sakramento adoracija - padėka Viešpačiui už Tėvynės Laisvės dovaną
Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos pristatymas
Mokslinė-praktinė konferencija apie ligonių sielovadą sveikatos priežiūros įstaigose
Bitutė dalyvauja knygų mugėje!
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos Vilniaus knygų mugėje
Valentino dienos KITAIP svečiai – būgnų virtuozai iš Anglijos Lietuvoje: „Yra kažkas, kas jungia širdis ir būgnus.“
Malda už a.a. vysk. Juozą Preikšą
„Užtvirtink“ susitikimas Pasvalio dekanate
Kun. Juozo Zdebskio 33-iosios žūties metinės
Interviu su Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktore Edita Gulbiniene
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su jos vadovybe lankėsi Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinė „Šviesos šventė“
Jaunimo centre lankėsi sutvirtinamieji ir Pirmąją Komuniją priėmę vaikai iš Bukonių parapijos
Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje
„Šventadienio mintys“ apie ligonių sielovadą
Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė
Šv. Jono Bosko diena Kauno „Vyturio“ gimnazijoje
Raudondvaryje lyg Panamoje: kaip Pasaulio jaunimo dienos išgyventos Lietuvoje
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija
„Šventadienio mintys“ apie šeimos pašaukimą
„Šventadienio mintys“ apie dvasinio išklausymo tarnystę
Būsimųjų vargonininkų pažintis su naujais pastatytais vargonais
Maldos popietė su kun. Arnoldu Valkausku: grumtynėms su piktuoju Kristaus padrąsinimas: „Aš esu. Nebijokite!“
Sausio 13-oji Kazlų Rūdos parapijos ir bendruomenės vienybėje
Trečioji Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų ugdymo grupė
Šiaulių vyskupas susitiko su Šiaulių „Šiauliai“ krepšinio komanda
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt