Konkreti artimo meilė: kraujo donorystės akcija kurijoje
Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika
Akademinis vakaras Kaune aukštųjų mokyklų dėstytojams apie bendrystės žmones – pal. Teofilių ir popiežių Pranciškų
Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms
Talentų vakaras su bičiuliais Jaunimo centre
Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje
Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo ir šv. Cecilijos iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Lapių parapijos jaunimas dalyvavo Kauno II dekanato šventėje „Taip, Jėzau!“ Raudondvaryje
Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena
Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje
Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos išgyvenantiems kūdikių netektį
Laida „Šventadienio mintys“ apie Vyskupų sinodą jaunimui
Šunskų bažnyčioje pristatytas vyskupo Vincento Borisevičiaus portretas
Kauno kunigų eminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai
Knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“ sutiktuvės
Vidinio išgydymo popietė Kaune
Perbraižomas žiniasklaidos žemėlapis gali turėti įtakos ir katalikiškai medijai
Aktyvus ruduo tęsiant Evangelizacijos mokyklos misiją
Akademinės bendruomenės nariai meldėsi už mirusiuosius
Atstatytas Panemunės kryžius
Maltiečių konferencija apie savanorystę Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Jaunimo centre – jaunų žmonių malda už savo kapelionus
Kitais metais švęsime jėzuitų įsikūrimo Lietuvoje 450 metų jubiliejų
Nuolatiniams diakonams Lietuvoje – linkėjimai iš tarptautinio diakonų jubiliejaus Štutgarte
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankė kapus ir meldėsi už mirusius dvasininkus
Muzikos ir poezijos vakaras „Saulėlydžių aušros“ Kauno kunigų seminarijoje
Jaunų žmonių liudijimai iš Taizé organizuoto Europos jaunimo susitikimo Grace
LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko teol. dr. Romos Zajančkauskienės paskaita „Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės“ (video)
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendoriaus 2019 m. pristatymas
Lietuvos sveikatos mokslų universitete pašventinta istorinė koplyčia
Malda LSMU Kauno klinikų koplyčioje paminėta Šv. Luko diena
Šiluvoje Katalikių moterų sąjunga šventė įkūrimo jubiliejų
Ateitininkų studentų rudens akademijoje – Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės šventumo pavyzdys bei nauji Bažnyčios mokymo aspektai
Alvito šv. Onos parapijos įkūrimo 401-osios metinės
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi jos alumnai, šiais metais minintys savo kunigystės šventimų 30-metį
Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas
Skelbiamas Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas
V. Valiušaičio knygos pristatymas
Naujai įšventinti Lietuvos vyskupai dalyvavo vyskupų kursuose Romoje
Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“
Kybartų bendruomenė šventė bažnyčios jubiliejų ir atlaidus
Lietuviai „Anapilio“ sodyboje (Kanada) paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį ir kitas savo istorijos sukaktis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Misisogos (Kanada) Lietuvos kankinių bažnyčioje minint jos konsekracijos 40-metį
Atidaroma prof. E. Saladžiaus grafikos darbų paroda
Liolių bažnyčiai – 250 m.
Popiežiaus Pranciškaus paliestos biržiečių vaikų širdys
Kun. Andrius Končius. „Kas geriau – ar laisvė, ar jos ieškojimas? Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė“
Atlaidai Kapčiamiestyje
Prof. Vytauto Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymas
Atlaidų iškilmė Krikštonyse
Carito Susitikimų palapinėje Šiluvoje – benamystės tema
Akademinių mokslo metų pradžia ASU
Seinų vyskupijai - 200 metų
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos Miroslave
Malda už miestą Šlovinimo vakare
Nauji mokslo metai Kauno kunigų seminarijoje
Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Alksnėnuose
Rosita Čivilytė Dubingiuose uždarė sakralinės muzikos festivalį: „Per 30 metų scenoje taip nesijaučiau"
Prasidės Aušros Vartų atnaujinimo darbai
Šv. Jokūbo keliu — į Trakus
Dešimtojoje arkivyskupijos ministrantų stovykloje – kelionė į susitikimą su Karaliumi
Atlaidai Maironių koplyčioje sukvietė kraštiečius
Alvitas šventė metinę šventę – Šv. Onos atlaidus
Jaunimo vasaros stovykla „Esi vertas daugiau’18“
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi stojamieji egzaminai
Dviratininkų žygis aplink Lietuvą
Šeimų rekolekcijos prie Kryžių kalno Angelų svetainės esančiame rekolekcijoms skirtame namelyje
Minint 70 metų Kolumbijos lietuvių bendruomenės sukaktį bei Lietuvos 100-metį, Kryžių kalne pastatytas koplytstulpis
Elektrėnų parapijos bažnyčiai pašventinti varpai
Palaimintojo Teofiliaus paveikslas Jiezno bažnyčioje
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos atvežtos į Suvalkus
Vilniaus kunigų seminarija kviečia kandidatus
Vilniaus kariliono festivalį atidarys fotografijų paroda
Lietuvių iš JAV apsilankymas prie Kryžių kalno esančiame Pranciškonų vienuolyne
Lietuvos Caritas konferencija „Išklausymo tarnystė parapijoje"
Primicijinės kun. Valdemaro Mačio šv. Mišios Kazlų Rūdoje
Šlovinimo malda už miestą ir jo gyventojus
Užtarimo maldos popietės Kauno klinikų koplyčioje
Nuo Ariogalos link Šiluvos – ir Šv. Jokūbo keliu. Pradėti jo žymėjimo darbai
Šventinės iškilmės Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijoje
Septyniasdešimt septintosios Budavonėje nukankintų kunigų metinės
Neofreskinis Teofilius
Atidaroma paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja“
Vilniaus kunigų seminarija kviečia kandidatus
Svečiai iš Sankt Peterburgo kunigų seminarijos
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių įžadų šventė
Du jaunimo evangelizacijai skirti šiuolaikinių medijų projektai: krikscioniskifilmai.lt ir krikscioniskamuzika.lt
Vasaros ketvirtadieniais – vargonų muzikos koncertai
Institucijų darbuotojai, seminaristai, savanoriai dalyvavo kraujo donorystės akcijoje
LSMU Kauno klinikų ir universiteto bendruomenės pasveikino vyriausiąjį kapelioną mons. Artūrą Jagelavičių kunigystės 30-mečio proga
Kokie buvo Vilniaus akademinės sielovados metai?
Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono NPPKT karių piligriminė kelionė į Kryžių kalną
Švenčiausios Trejybės atlaidai Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir jų draugų piligriminė kelionė į Trakus
Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose
Vyskupui Antanui Baranauskui atminti
Poezijos vakaras prie šv. Faustinos namelio
Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas Trakuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt