Kalėdinio atviruko konkursas Vilkaviškio vyskupijoje
Žinia apie Šiluvą – pasauliniame žurnale „National Geographic“
13 dienos pamaldos Šiluvoje: adventinio laukimo laikas ir malda su Marija
Varšuvoje tęsiasi seminarai institucijų vadovams. Naujausia tema – krizės ir komunikacija
Kauno arkivyskupijos muziejuje sutikta „Nenugalėtoji Kronika“ – jaunajai kartai išmaniai pasakojama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ istorija
Piligrimystės kryptis – Vilnius sulaukė tarptautinio dėmesio
Kaune praūžė Praktinio gerumo diena su jaunimo pagalba jos reikalingiems
Katalikiška žiniasklaida: „Komunikacija nuo ir link žmogiškųjų paribių“
Lietuvos Dievo Motinos komandų šventė Ukmergėje
Pradėjo veikti Kauno kunigų seminarijos bibliotekos elektroninis katalogas
Artėjančių Kalėdų džiaugsmas katalikiškų mokyklų giesmių festivalyje „Danguje spindi žvaigždė“
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga apie palaimintąjį Teofilių anglų kalba: “Hello – My name is Teofilius”
Advento stotelė Šiluvoje, kur kviečiama patirti šventų Kalėdų laukimą
Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio (video I–III dalys)
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos. 2019 m. Adventas
Bažnytinio paveldo muziejui – 10 metų!
Lietuvos advokatai dovanoja gyventojams nemokamas teisines konsultacijas
Vilniaus kunigų seminarijoje – konferencija apie stoką ir dvasinį augimą
Lietuvos kariuomenės diena Kauno Įgulos kapelionate
Prof. Rasos Čepaitienės paskaita Biržuose
Klausimai-atsakymai apie Aušros Vartų ir Šv. Teresės bažnyčios tvarkymą
Eidamas 86-uosius mirė išeivijos veikėjas, Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje – Ričardas BAČKIS
Nazareto šeimų judėjimo rekolekcijos Šiluvoje
Alvito bažnyčios statybos darbai persikelia po stogu
Seminaras Varšuvoje bažnytinių institucijų atstovams apie finansų valdymą
Lapkričio 13-oji: Marijos diena, ypatingos Šiluvos asmenybės minėjimas ir akcija #manoŠiluva
Ypatingasis Misijų mėnuo Kauno arkivyskupijoje (vaizdoreportažas)
Prisimenant Antrojo pasaulinio karo belaisvius Jūrės miestelio kapinaitėse
Seminaristų malda už mirusius dvasininkus lankant jų kapus
Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Prof. Paulius Subačius: „Pranciškonai parodė, kad Bažnyčia yra visokia“
Kun. M. Talutis: Kaišiadorių vyskupijos misionieriai
Akademinėms bendruomenėms pristatytas pal. Teofiliaus Matulionio misionieriško veikimo pavyzdys
Ar į Bažnyčią sugrįš moterys diakonės? Pokalbis su vysk. A. Jurevičiumi
Konferencija Adomynėje
Lietuvos atstovai dalyvavo institucijų vadybos seminare Varšuvoje
Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei – „Saulės“ gimnazijos moksleivės kūrybinė dovana
Kauno klinikose paminėta Šv. Luko diena
Gerumo virusas arba Lietuvė misionierė Filipinuose (artuma.lt)
Lietuvė, savanoriaujanti Nepale: „Misija yra gyvenimo mokykla“
Šventė Daujėnų parapijoje
Aušros Vartai bus pritaikyti neįgaliesiems
Kaune paminėtas žurnalo „Artuma“ 30-metis – jos jaunystė!
Didinga Marijos dienos kulminacija: chorų festivalis „Regina Angelis“
Vilniaus katedros požemiuose atidaromi nauji maršrutai
Atsinaujinusi Švč. Mergelė Marija dovanoja tikėjimo malones
Pakrikštyti ir siunčiami. Lietuvių misijos Amazonijoje. Antano Saulaičio SJ kolekcija Bažnytinio meno muziejuje
Kardinolo apsilankymas priskirtoje parapijoje Romoje
Išskirtiniai renginiai Kaune: pasirodys ir pasaulinė muzikos žvaigždė
Kaip sukuriama stovykla? Jaunimo centro įspūdžiai ruošiant ministrantų stovyklą vasarai
Vaižgantinės Vadaktėliuose
Spalio Artuma: kodėl turėčiau kitiems skelbti Gerąją Naujieną?
Esame Visuotinė Bažnyčia. Naudokimės Šventojo Sosto komunikacijos priemonėmis
Atidaroma paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“
Savanorystė Šilinių atlaiduose. Savanorių liudijimai
Kauno krašto ateitininkų žygis į Šiluvą su Dievo tarnaitės ateitininkės Adelės Dirsytės mintimis ir malda
Jubiliejiniai metai ir naujas etapas Telšių kunigų seminarijos istorijoje
Panevėžio miesto gyvojo rožinio draugijos maldininkų piligrimystė į Akmenės Šv. Onos parapiją
Rudeniniame žurnalo „Bitutė“ numeryje – apie misijas ir šaulius
Paskirtasis kardinolas S. Tamkevičius: tikrai važinėsiu dviračiu!
„Didžiausias noras – kad kiekvienas atvykęs pasijustų laukiamas“ (pokalbis su Šilinių organizatoriais kauno.diena.lt)
Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai Krikštonyse
Rugsėjo Artuma: Caritas – daugiau, nei galvojate
Vitražų šventinimo šventė Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose
Atvykusius į Šiluvą piligrimus pasitinka unikalus meno kūrinys
Europos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės tarybos pranešimas spaudai dėl pabėgėlių situacijos prie Italijos, Ispanijos ir Maltos sienų
Vilniaus Pilaitės parapija kviečia švęsti jubiliejų
Mažoji akademija kviečia gilinti žinias apie krikščionybę
Šv. Baltramiejaus šventė Ilguvos parapijoje
Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras: „Amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kiuris šaukiasi tavo pagalbos“
Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje 2019
Naujos „Katalikų pasaulio leidinių“ knygos
Marijos diena Šiluvoje: „Mergelė Marija jau įžengė į savo Pažado žemę“
Vysk. A. Poniškaitis apie santuoką: meilė įveikdama sunkumus bręsta ir stiprėja
Vysk. A. Poniškaitis: krikštas – geriausia, ką tėvai gali padovanoti vaikui
Paroda Kaune pasakoja apie lietuvių jėzuitų misijas ir misionierius
„Mokinystė ir panašėjimas į Kristų tęsiasi visą gyvenimą.“ Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi apie kunigų ugdymą (bernardinai.lt)
Kauno akademinės sielovados bendradarbių piligrimystė Lenkijoje
Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų
Pasaulis telpantis saujoje – tarptautinė šiuolaikinio meno Bienalė triumfuoja Šiluvoje
Seminaras Šiluvos Draugijos nariams: „Nuo dieviškosios komunikacijos iki WhatsApp’o“
Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos vargoninkams
Atidengta atgimimo lenta, skirta kunigui jėzuitui Jonui Borevičiui
Šeimų sąskrydis Kupiškyje
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų iškilmė Kryžių šventovėje
Pristatomas filmas apie Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčią
Stovykla vaikams ,,Džiaugsmo žaidimas”
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventinė popietė
Šeimų stovykla Kryžiuose
Šv. Mišių patarnautojų išvyka
Šiaulių vyskupas aplankė vaikus vasaros stovykloje
Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios pastatymo 210 m. jubiliejus
Alvito šv. Kazimiero vaikų globos namai paminėjo įsteigimo 20-metį
Evangelizacijos mokykla – išlaisvinimo piligrimystėje Slovakijoje
Jaunimo Sekminės
1991 metais Kauno kunigų seminariją baigusių kunigų kurso susitikimas
Dambravos koplytėlės 100-čio šventės aidai
Vilniuje – šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos relikvijos
Kėdainių dekanato jaunimo rekolekcijos Tiberiados vienuolyne
Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt