Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės perlaidojimas (fotoalbumas)
Gegužės pokalbyje iš Šiluvos – apie „apkasų kapeliono“ šeimos kelionę
Vienuolinių įžadų jubiliejus: „Jėzau, tu esi mano kelias, tiesa ir gyvenimas“ (plg. Jn 14, 6)
Išleistas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis – jauno žmogaus dvasios ir laikmečio liudijimas šiandienai
Baigiamajame ciklo „Juozapo paslaptis“ pokalbyje – apie ištikimybę ir vyrų tikėjimą
Gegužės pokalbis Šiluvoje Kanos vestuvių stebuklo ir Šeimos metų kontekste: kaip šeimoms nepritrūkti „džiaugsmo vyno“
Atsinaujinimo dienoje – šv. Juozapo žinia akademinėms bendruomenėms
Gegužės vakarų pokalbyje – kaip Marija ir Juozapas moko keliauti, paklusti ir džiaugtis
Šv. Šeimos seserų kongregacija išsirinko naująją vyresniąją
Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą
„Juozapo paslapties“ pokalbių cikle – apie šv. Juozapą, sutiktą vargstančiųjų „paribiuose“
Istoriko žvilgsniu – į Kauno katedros paskelbimą 1921-aisiais mažąja bazilika
Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje: džiaugsmas duoti dovanai
„Šviesos kelio“ malda Kauno klinikų tuneliuose
„Nukryžiuotojo“ atvaizdo restauravimas įsibėgėjo. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą
Lietuvą ir Slovakiją sujungė susitikimas apie šv. Juozapą – vyrą, priėmusį Dievo staigmenas
Kovo 28-oji Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime
Kunigų seminarijų parengiamojo kurso pristatymas „Seminaristo diena“ (+video)
Šv. Juozapo diena Šiluvoje palydima šviesos ir muzikos garsų
Naujoje knygoje pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės rašytinis palikimas. Sudarytojo kun. Nerijaus Pipiro komentarai
Kauno krašto ateitininkai per nuotolį džiugiai paminėjo Kovo 11-ąją
Šv. Kazimiero statulėlės konkurso paroda ir nugalėtojai jau paskelbti!
Apsireiškimo koplyčios Šiluvoje apšvietimas ženklins ir liturginį laiką
Tarptautinių pokalbių cikle apie šv. Juozapą – jo istorijos įkvėpto muzikos virtuozo Terlo Bryanto (Didžioji Britanija) pasidalijimas
Šiluvos šventovės akcija: atnaujinkime „Nukryžiuotojo“ atvaizdą Ligonių Sveikatos koplyčioje
Telšiuose pagerbiamas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras
Vilties šviesa nušvis Apsireiškimo koplyčia Šiluvoje
Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildė Žolinės atlaidų šventinimas Krekenavoje
Kaune atsisveikinta su tėvu Vytautu MERKIU SJ (1927–1960–2021): „Jis sąmoningai rinkdavosi paskutinę vietą.“
Startavo nuotoliniai susitikimai „Juozapo paslaptis“. Apie vyrą, atvėrusį savo ausis Dievui, – pasidalijimas iš Škotijos
COVID-19 židinyje savanoriavę pašvęstieji: „Daryti šiek tiek daugiau, nei būtina“
Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Lietuvos trispalve
Jaunimo iniciatyva sukurta giesmyno programėlė
2020 m. – apribojimų ir naujų galimybių laikotarpis: Šiluvos šventovės metų apžvalga
Sėkmingai baigtas vykdyti mokslo projektas „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“
Arkivyskupo Liongino katechezė apie Dievo žodį iš Šiluvos (youtube)
Akademinės bendruomenės rekolekcijos: Dievui nėra ribų veikti ir tarp „keturių sienų“
A+A kun. Jonas Malinauskas MIC
Tyrimas apie parapijas: bendruomenę kuria ir valytoja, ir verslininkas (nuotolinės diskusijos apžvalga bernardinai.lt)
Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas
Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko
Tolerancijos dieną – kun. Rastislavo Dluhý susitikimas su moksleiviais
Istoriniame italų žurnale – dėmesys pasaulį už „geležinės uždangos“ apkeliavusiai Adelės Dirsytės maldaknygei „Marija, gelbėki mus“
Naujai išleista Adelės Dirsytės maldaknygė „Marija, gelbėki mus“
Ramūnas Aušrotas. Dėl ko iš tikrųjų vyksta protestai Lenkijoje? (laisvavisuomene.lt)
60-metį mini Niujorko pogrindyje turėjusi veikti lietuvių katalikų bendruomenė (lrt.lt)
Vėlinės mums primena ne tik apie mirtį. Pokalbis su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu (kaunodiena.lt)
Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Ne, Popiežius nepasisakė už homoseksualų partnerystę
Lenkijoje pradedamas sesers Vandos Boniševskos beatifikacijos procesas
Spalio 22-ąją Vyskupo K. Paltaroko 145-osios gimimo metinės
„Siųsk mane“– tėvo redemptoristo Rastislav Dluhy mokymas Misijų tema (youtube)
Į susitikimą su Jėzumi – kine. IŠRINKTIEJI – serialas, kurį tiesiog turime pamatyti!
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Estijos lietuvių bendruomenę, švenčiančią gyvavimo 40-metį
LSMUL Kauno klinikose pašventintas naujas Ambulatorinis diagnostikos centras
Kaunas nauju žvilgsniu pasivaikščiojime su naujaisiais VDU kapelionais
Tarptautinė konferencija Kaune apie moters pašaukimą ir orumą
Jono Pauliaus II piligrimų centro 25-asis gimtadienis – su Taizé bendruomenės sveikinimu ir širdžių bendryste
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia švenčia 500 metų konsekracijos jubiliejų
Akademinių metų pradžia Telšių kunigų seminarijoje
Kelią į Šiluvą rodys naujas kryžius, vadinamasis „karavykas“
Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje palaiminti akademinių bendruomenių nariai
Istorinis įvykis Kaune – atnaujintas bažnyčios veidas
Švč. Sakramento bažnyčia pradeda pasakoti savo istoriją: nebus pamirštas nei vienas laiko ženklas
Simno bažnyčiai – 500
Suskaitmeninti tarpukario Lietuvos leidiniai, kurie yra saugomi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Vilniaus katedros Šv. Vladislovo koplyčioje atgims kupolo tapyba
Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas
Asmenybė, įkvepianti po 60 metų
Pristatome trumpą Šv. Jokūbo piligrimų kelių vadovą
Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojų malda už jaunimą Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Geroji naujiena iš Kretingos. II dalis: Pranešimas dėl Covid-19 situacijos Kretingos parapijoje (Youtube)
Pirmasis liepos sekmadienis paskelbtas Globėjų diena
500 piligrimų Šv. Jokūbo kelyje Lietuvoje per vieną mėnesį
Vilnių džiugins Dominikonų rengiamas kariliono festivalis
Signatarui, Ministrui Pirmininkui kunigui Vladui Mironui – 140
Trys maršrutai – viena Šiluva! Jaunimo gyvoji piligrimystė
Gimtojoje Karmėlavos parapijoje įamžintas Gulago kankinio t. Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ ( 1913–1943–1990) atminimas
Skaitant laiko ženklus. Pokalbis su arkivysk. G. Grušu (bernardinai.lt)
Seminaras būsimiesiems sužadėtinių grupių vadovams
Moterų gyvoji piligrimystė: keliolika kilometrų širdies kelionės
Kurijos bendradarbis Juozas Vaitkevičius: kraujo donorystė – neįkainojama dovana (15min.lt)
LRT straipsnių cikle „Ištremtieji“ – pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ apie maldą ir tikėjimą tremtyje (lrt.lt)
Piligrimystė – be pabaigos jausmo. Pasidalijimas apie vyrų žygį pradedant vasaros keliones į Šiluvą
„Viskas nuo pat pradžių buvo su Žemaitija susijꅓ Pokalbis su paskirtuoju Telšių vyskupijos ordinaru vyskupu Algirdu Jurevičiumi (bernardinai.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtinių skyrimai akolitų tarnystei
Bendruomenių širdžių malda Šiluvoje: „Ateik, Šventoji Dvasia!“
Vilniaus seminarija kviečia kandidatus
Mirė kunigas Vladislovas AVIŽIENIS
Kaip saugiai teikti sakramentus sergantiems sunkiomis infekcinėmis ligomis? (vaizdo medžiaga kunigams)
Mokslo metus užbaigė Kauno kunigų seminarija
Trečiadienio susitikime jaunimui – keliaujanti Paulinos ir Manto Kuraičių šeima
Popiežiaus Jono Pauliaus II gimtadieniui vėl atidarytas Jaunimo centro kiemelis
Gegužės 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro knygyne atidaryta Ričardo Dailidės paroda, skirta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms
Komunijos dalijimas į rankas – mažiau pagarbus? (bernardinai.lt)
Europos dienai – ganytojo žodis. Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi („Marijos radijas“)
„Padaugėjo ne tik vargstančių, bet ir norinčių jiems padėti“. Pokalbis su CARITO vadovu Arūnu Kučiku (kaunodiena.lt)
Su vaikais iš socialinės rizikos šeimų dirbanti Žaneta: nukentės jų mokslai, sveikata (15min.lt)
Virtualioje erdvėje vyko Atsinaujinimo diena „Šventajai Dvasiai karantino nėra“
Lietuvos CARITO tarybos pirmininkas bei Kauno arkivyskupijos CARITO direktorius Arūnas Kučikas: „COVID-19 yra bejėgis prieš mūsų darbuotojų ir savanorių pastangas.“ (www.15min.lt)
Diakono tarnystė karantino metu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt