Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Ne, Popiežius nepasisakė už homoseksualų partnerystę
Lenkijoje pradedamas sesers Vandos Boniševskos beatifikacijos procesas
Spalio 22-ąją Vyskupo K. Paltaroko 145-osios gimimo metinės
„Siųsk mane“– tėvo redemptoristo Rastislav Dluhy mokymas Misijų tema (youtube)
Į susitikimą su Jėzumi – kine. IŠRINKTIEJI – serialas, kurį tiesiog turime pamatyti!
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Estijos lietuvių bendruomenę, švenčiančią gyvavimo 40-metį
LSMUL Kauno klinikose pašventintas naujas Ambulatorinis diagnostikos centras
Kaunas nauju žvilgsniu pasivaikščiojime su naujaisiais VDU kapelionais
Tarptautinė konferencija Kaune apie moters pašaukimą ir orumą
Jono Pauliaus II piligrimų centro 25-asis gimtadienis – su Taizé bendruomenės sveikinimu ir širdžių bendryste
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia švenčia 500 metų konsekracijos jubiliejų
Akademinių metų pradžia Telšių kunigų seminarijoje
Kelią į Šiluvą rodys naujas kryžius, vadinamasis „karavykas“
Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje palaiminti akademinių bendruomenių nariai
Istorinis įvykis Kaune – atnaujintas bažnyčios veidas
Švč. Sakramento bažnyčia pradeda pasakoti savo istoriją: nebus pamirštas nei vienas laiko ženklas
Simno bažnyčiai – 500
Suskaitmeninti tarpukario Lietuvos leidiniai, kurie yra saugomi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Vilniaus katedros Šv. Vladislovo koplyčioje atgims kupolo tapyba
Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas
Asmenybė, įkvepianti po 60 metų
Pristatome trumpą Šv. Jokūbo piligrimų kelių vadovą
Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojų malda už jaunimą Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Geroji naujiena iš Kretingos. II dalis: Pranešimas dėl Covid-19 situacijos Kretingos parapijoje (Youtube)
Pirmasis liepos sekmadienis paskelbtas Globėjų diena
500 piligrimų Šv. Jokūbo kelyje Lietuvoje per vieną mėnesį
Vilnių džiugins Dominikonų rengiamas kariliono festivalis
Signatarui, Ministrui Pirmininkui kunigui Vladui Mironui – 140
Trys maršrutai – viena Šiluva! Jaunimo gyvoji piligrimystė
Gimtojoje Karmėlavos parapijoje įamžintas Gulago kankinio t. Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ ( 1913–1943–1990) atminimas
Skaitant laiko ženklus. Pokalbis su arkivysk. G. Grušu (bernardinai.lt)
Seminaras būsimiesiems sužadėtinių grupių vadovams
Moterų gyvoji piligrimystė: keliolika kilometrų širdies kelionės
Kurijos bendradarbis Juozas Vaitkevičius: kraujo donorystė – neįkainojama dovana (15min.lt)
LRT straipsnių cikle „Ištremtieji“ – pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ apie maldą ir tikėjimą tremtyje (lrt.lt)
Piligrimystė – be pabaigos jausmo. Pasidalijimas apie vyrų žygį pradedant vasaros keliones į Šiluvą
„Viskas nuo pat pradžių buvo su Žemaitija susijꅓ Pokalbis su paskirtuoju Telšių vyskupijos ordinaru vyskupu Algirdu Jurevičiumi (bernardinai.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtinių skyrimai akolitų tarnystei
Bendruomenių širdžių malda Šiluvoje: „Ateik, Šventoji Dvasia!“
Vilniaus seminarija kviečia kandidatus
Mirė kunigas Vladislovas AVIŽIENIS
Kaip saugiai teikti sakramentus sergantiems sunkiomis infekcinėmis ligomis? (vaizdo medžiaga kunigams)
Mokslo metus užbaigė Kauno kunigų seminarija
Trečiadienio susitikime jaunimui – keliaujanti Paulinos ir Manto Kuraičių šeima
Popiežiaus Jono Pauliaus II gimtadieniui vėl atidarytas Jaunimo centro kiemelis
Gegužės 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro knygyne atidaryta Ričardo Dailidės paroda, skirta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms
Komunijos dalijimas į rankas – mažiau pagarbus? (bernardinai.lt)
Europos dienai – ganytojo žodis. Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi („Marijos radijas“)
„Padaugėjo ne tik vargstančių, bet ir norinčių jiems padėti“. Pokalbis su CARITO vadovu Arūnu Kučiku (kaunodiena.lt)
Su vaikais iš socialinės rizikos šeimų dirbanti Žaneta: nukentės jų mokslai, sveikata (15min.lt)
Virtualioje erdvėje vyko Atsinaujinimo diena „Šventajai Dvasiai karantino nėra“
Lietuvos CARITO tarybos pirmininkas bei Kauno arkivyskupijos CARITO direktorius Arūnas Kučikas: „COVID-19 yra bejėgis prieš mūsų darbuotojų ir savanorių pastangas.“ (www.15min.lt)
Diakono tarnystė karantino metu
Šiluva ir „Šviesos žemėlapis“ – pasaulio naujienų akiratyje
LRT „Nacionalinė ekspedicija“ išleido laidą, kurioje įspūdžiai iš aplankytos Šiluvos šventovės
Adelės Dirsytės Velykų pamokos iš remties (bernardinai.lt)
Ses. Marijos Kazimieros Kaupaitės 80-osios mirties metinės
Su viltimi drauge švęskime Kristaus Prisikėlimą!
Vysk. Algirdas Jurevičius apie Ligonių Sveikatą ir maldą
Arkivysk. Lionginas Virbalas: Šiemet Velykos bus visai kitokios (delfi.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kraujo donorystės akcijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė vienuolinių įžadų atnaujinimą
K. Kėvalas: karantinas – ne bausmė, o galimybė (kauno.diena.lt)
Religinės literatūros skaitovų konkurso „Šlovink Viešpatį, mano siela“ (Ps 104, 1) finalas
Misijų vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – įžengimas į Gavėnią ir malda už Kauną
Per mokinių atostogas Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ieško gyvenimo motyvo
Įpusėjo suolų šildymo darbai Šiluvos bazilikoje
Pristatytas filmas apie nuolatinį diakonatą, ieškantį būdų, kaip šiandien skleisti Evangeliją sekuliariojoje aplinkoje
LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ pasakojama Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės istorija
Arkivysk. L. Virbalas apie Valandų liturgiją internete: Dabar melstis bus daug lengviau (bernardinai.lt)
Nelengvas išbandymas naujajam Kauno arkivyskupui: Bažnyčia kartoja 2015 m. klaidą? (bernardinai.lt)
Per mokinių atostogas Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ieško gyvenimo motyvo
Kauno arkivyskupijos bendruomenės nariams įteikti miesto apdovanojimai
Baigėsi pirmasis Misijų mokyklos savaitgalis: Dievo meilė – sprogimas, pakeitęs pasaulį
Nepertraukiamo Biblijos skaitymo savaitė Vilniuje
„Gailestingumo versmės“ popietėje – malda ir mokymas, kaip su Dievu įveikti savivertės stoką
Išsipildžiusi Kauno seminaristų svajonė – piligrimystė Šventojoje Žemėje
Akademinių bendruomenių susitikimas aplankant unikalią Kauno arkivyskupijos muziejaus parodą
Atnaujinamas Šv. Faustinos namelis: kviečiame prisidėti
Padėka Šeimos centro savanoriams
LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę
Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto apie šventąjį konkursas
Prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS tapo Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino nariu
Maldos popietėje tėvų redemptoristų mokymas apie atsivertimą
Krikščionių vienybės šventė Šiauliuose
Svečio iš Olandijos Paul Donders seminaras Šiauliuose apie atsparumą
Maldos popietėje tėvų redemptoristų mokymas apie atsivertimą
VR: Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 18)
Aptartos dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų programų atnaujinimo kryptys
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos taryba suplanavo savo metinę veiklą
Laisvės gynėjų diena Kazlų Rūdoje
Tikėjimo džiaugsmo patirties jaunimas parsivežė iš tarptautinio Taizé susitikimo Vroclave
Vyksta naujametinis Taize susitikimas Vroclave. Kelionės įspūdžiais dalijasi piligrimai iš Vilkaviškio vyskupijos.
Balbieriškyje pašventinta naujoji klebonija
Malda už Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenę
Vilniaus viešbučiai tęsia tradiciją – surengė šventinius pietus „Carito“ globojamiems žmonėms
Vilkaviškio vyskupijos šeimų Advento rekolekcijos
Arkivyskupijos muziejaus bažnytinis menas atgyja interaktyvioje parodoje
Ne viską ką žinai reikia sakyti, bet jeigu jau sakai, tegul tai bus tiesa arba kiekvienas iš mūsų yra Bažnyčios „atstovas spaudai“
„Gailestingumo versmės“ maldos popietėje – mokymas apie mūsų žodžius ir tikrąjį Žodį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt