LRT Šventadienio mintys: „Kaip išvengti susipriešinimo ir ieškoti sutarimo?“
Vilkaviškio vyskupijos moksleivių poetinės kūrybos konkursas nustebino mokinių darbais
Sinode kiekvieno balsas Bažnyčiai yra svarbus. Pokalbis su diakonu Dariumi Chmieliausku (kaunodiena.lt)
Į Šiaulių katedros bokštą įkelti kariliono varpai
Vilkaviškio vyskupijoje vyksta mokinių poetinės kūrybos konkursas
Malda ir miesto bažnyčių varpais pradėsime švęsti Kauno – 2022 m. Europos kultūros sostinės metus
Prieglobsčio prašančiųjų vaikams surengta kalėdinė šventė
Kas yra LKB Kronika, net 17 metų neįveikta sovietų valdžios?
Geroji naujiena ir nauja koplytėlė – švenčių dovana kalintiems Pravieniškėse
30 eglučių papuošė mūsų žmonių namus
Baigiant Kardinolo V. Sladkevičiaus metus – choro „Cantate Domino“ muzikinė-žodinė dovana
Gedulingos prel. S. Žilio laidotuvių Mišios Romoje
Adventinė piligrimystė su Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomene
Vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už Kauno miestą ir už tai, kas skaudu atsiminti
Apie Popiežiaus Pranciškaus programą šeimoms ir apie šeimą „Keliauti drauge!” – 5 susitikimas
Jaunimo lyderiai sėmėsi įkvėpimo Sielovados pagalbininkų akademijoje
Malda už kūdikio netektį išgyvenančias šeimas: nepritrūkti vilties ir drąsos
Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos Carito žmonių istorijos
Jie buvo nužudyti Kaune. Vokietijos žydų tragedijai 1941 m. lapkričio 25 d. atminti: apgailėti ir melstis
Kauno akademinės sielovados komanda pakvietė į akademinę diskusiją „Dabartiniai iššūkiai. Kas mūsų laukia?“
Fotografijų paroda „Kaip gerai, kad tu gimei…“ Panevėžyje
Jaunų žmonių džiaugsmo savaitgalis su Tiberiados broliais
Prasidėjo Samuelio kursas jaunimui: laikas stabtelėti
Malda už iškeliavusius į amžinybę Kauno akademinių bendruomenių narius
Atnaujinant Šiluvos meno vertybes: Antano Vivulskio kūrybos išsaugojimas
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Varšuvoje dalyvavo vyskupams skirtame seminare apie vadovavimą
Maldos ir giesmių vakare Jaunimo centre: kai Dievo akivaizda keičia
Lietuvos ypatingajame archyve pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmens dokumentas
Šiluvos šventovėje šiandien – kuriančio žmogaus dermė
Šiaulių mokytojai pagerbti Šiaulių katedroje
Jaunimo centre tęsiasi stovyklos „Esi vertas daugiau’2021“ dalyvių bendrystė
Susitikime „Širdis ir kūnas iš tiesų gyvi“ – misionierių iš JAV liudijimas: kas gydo žaizdas ir sugrąžina Kristui
Jubiliejų švenčiantis arkivysk. G. Grušas: visas mano pašaukimas yra stebuklas (interviu bernardinai.lt)
LR Prezidento dr. G. Nausėdos, Arkivyskupo dr. G. Grušo ir prof. dr. A. Jokubaičio diskusija (LVI, vaizdo įrašas)
ŠILUVA: Šiluvos kontūrinis paveikslas „Nukryžiuotasis“
ŠILINĖS: Apie kūrybos ir tikėjimo dialogą bei kultūros ir agrikultūros bendrystę kalba menotyrininkė, Šiluvos muziejaus muziejininkė Rūta Giniūnaitė (youtube)
Puoselėjant piligrimystę: savivaldybių atstovų susitikimas Šiluvoje
Vysk. Lino Vodopjanovo OFM interviu TV laidoje „Išpažinimai“
ŠILINĖS: Kun. Algirdas Toliatas apie drąsą ginti teisingumą (youtube)
ŠILINĖS: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie meilę šeimoje (youtube)
Unikali paroda Šiluvoje: pristatomos naujai rengiamo Mišiolo lietuvių kalba iliustracijos
Br. Roberto Dabkevičiaus OSB katechezė Dievui pasišventusiųjų dieną Šiluvoje: Maldoje pirmas su meile kreipiasi Dievas
ŠILINĖS: arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pie pašaukimą (youtube)
ŠILINĖS: Apie taikos svarbą nūdienos pasaulyje kalba kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (youtube)
Konferencijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ vaizdo įrašai (Youtube)
Konferencijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ nuotraukos
Dėkoti už laisvę – tai ir būti laisvam: vilties ir maldos piligrimystė į Šiluvą
Keliaujančioje pašaukimų stovykloje ieškota ir savo gyvenimo kelių
Vyrų bendrystės savaitgalis Palendriuose
Kauno moksleivių atradimai apsilankius senolių globos namuose
Šiluvos šventovės sakralusis menas kalbins ir virtualioje realybėje
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda, skirta Pamokslininkų (dominikonų) ordinui
Motinų meilė keičia pasaulį
Jaunimo stovykla „Esi vertas daugiau“ – prasmingas vasaros nuotykis
Valstybės dieną Kauno arkivyskupui įteiktas aukščiausias miesto apdovanojimas
Šlavantų parapijos šimtmečio jubiliejaus proga iškleista knygą apie šią parapiją
Darbais ir idėjomis pasidalijo Katalikiškų vaikų dienos centrų bendradarbiai
Lietuvos kunigų seminarijos parengiamojo kurso studentai dalinasi mintimis apie šiuos mokslo metus (grojaraštis youtube)
Atsiliepimą į studijuojančio jaunimo poreikius svarstė akademinės sielovados bendradarbiai
Su viltim iš Šiluvos sergantiems valgymo sutrikimais ir juos palydintiems
Šiluva žengia į tarptautinę šiuolaikinio meno areną
Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje svečiavosi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos atstovai
Vaikų dienos centrų darbuotojų seminaras: vaidmuo seksualinio smurto prieš vaikus prevencijoje ir pagalboje
Rekolekcijomis užbaigtas Samuelio kursas ieškantiems pašaukimo
Knygos pristatymu paminėtas kunigo profesoriaus Jono Juraičio 95-asis gimtadienis, prisimenant žmogų „truputį ne iš šio pasaulio“
Vyrų gyvoji piligrimystė Šiluvoje: kiekvienas ėjo savo širdies kelią
VDU akademinė sielovada: išradingumas būti šiemet ir žvilgsnis į ateitį
Moterų žygiu pradėta vasaros gyvoji piligrimystė į Šiluvą: per kūno nuovargį tryško dvasios džiaugsmas
Pradedamas tvarkyti Vilniaus Misionierių bažnyčios rytinis bokštas
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės perlaidojimas (fotoalbumas)
Gegužės pokalbyje iš Šiluvos – apie „apkasų kapeliono“ šeimos kelionę
Vienuolinių įžadų jubiliejus: „Jėzau, tu esi mano kelias, tiesa ir gyvenimas“ (plg. Jn 14, 6)
Išleistas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis – jauno žmogaus dvasios ir laikmečio liudijimas šiandienai
Baigiamajame ciklo „Juozapo paslaptis“ pokalbyje – apie ištikimybę ir vyrų tikėjimą
Gegužės pokalbis Šiluvoje Kanos vestuvių stebuklo ir Šeimos metų kontekste: kaip šeimoms nepritrūkti „džiaugsmo vyno“
Atsinaujinimo dienoje – šv. Juozapo žinia akademinėms bendruomenėms
Gegužės vakarų pokalbyje – kaip Marija ir Juozapas moko keliauti, paklusti ir džiaugtis
Šv. Šeimos seserų kongregacija išsirinko naująją vyresniąją
Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą
„Juozapo paslapties“ pokalbių cikle – apie šv. Juozapą, sutiktą vargstančiųjų „paribiuose“
Istoriko žvilgsniu – į Kauno katedros paskelbimą 1921-aisiais mažąja bazilika
Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje: džiaugsmas duoti dovanai
„Šviesos kelio“ malda Kauno klinikų tuneliuose
„Nukryžiuotojo“ atvaizdo restauravimas įsibėgėjo. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą
Lietuvą ir Slovakiją sujungė susitikimas apie šv. Juozapą – vyrą, priėmusį Dievo staigmenas
Kovo 28-oji Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime
Kunigų seminarijų parengiamojo kurso pristatymas „Seminaristo diena“ (+video)
Šv. Juozapo diena Šiluvoje palydima šviesos ir muzikos garsų
Naujoje knygoje pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės rašytinis palikimas. Sudarytojo kun. Nerijaus Pipiro komentarai
Kauno krašto ateitininkai per nuotolį džiugiai paminėjo Kovo 11-ąją
Šv. Kazimiero statulėlės konkurso paroda ir nugalėtojai jau paskelbti!
Apsireiškimo koplyčios Šiluvoje apšvietimas ženklins ir liturginį laiką
Tarptautinių pokalbių cikle apie šv. Juozapą – jo istorijos įkvėpto muzikos virtuozo Terlo Bryanto (Didžioji Britanija) pasidalijimas
Šiluvos šventovės akcija: atnaujinkime „Nukryžiuotojo“ atvaizdą Ligonių Sveikatos koplyčioje
Telšiuose pagerbiamas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras
Vilties šviesa nušvis Apsireiškimo koplyčia Šiluvoje
Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildė Žolinės atlaidų šventinimas Krekenavoje
Kaune atsisveikinta su tėvu Vytautu MERKIU SJ (1927–1960–2021): „Jis sąmoningai rinkdavosi paskutinę vietą.“
Startavo nuotoliniai susitikimai „Juozapo paslaptis“. Apie vyrą, atvėrusį savo ausis Dievui, – pasidalijimas iš Škotijos
COVID-19 židinyje savanoriavę pašvęstieji: „Daryti šiek tiek daugiau, nei būtina“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt