Praktinio gerumo akcija – stebuklas įvyko!
Pranciškonų ordino vyresnybės rinkimai Asyžiuje ir V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas mokymai savanoriams
Seminaras apie vidinį gydymą Kauno medicinos universitete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Gavėnios susikaupimo renginiai Kauno akademinei bendruomenei
Paskaita apie šv. Brunono Bonifaco motyvą Pažaislio freskose Kaune
Gavėnios pamaldos ir Kairos rekolekcijos Kauno akademinėms bendruomenėms
Žinutės iš Truskavoje vykusių KAIROS rekolekcijų
Evangelizacinė šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate
T. L. Baliūno SJ fotografijos paroda Kauno Jėzuitų vienuolyne
Paskaita „Šv. Brunonas ir Lietuva“ Kauno medicinos universitete
Knygos apie Šventojo Sosto ambasadorių Kazį Lozoraitį pristatymas Romoje
Kretingoje vyko mokymai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino brolijų magistrams
Katalikų tėvų asociacijos seminarų ciklas „Kiek kartų turiu atleisti? 77 kartus?“ Kaune
Prezidentas apdovanojo prel. P.Gaidą-Gaidamavičių
Vasario 16-osios iškilmės Romoje
Kauno medicinos universiteto klinikose iškilmingai paminėta Pasaulinė ligonių diena
KMUK odontologai paminėjo globėją Šv. Apoloniją
Pristatyta monografija apie Kauno arkikatedrą baziliką
Konferencija apie šv. Paulių Vilniuje
Aktorės Stanislavos Jakševičiūtės Venclauskienės 50-tųjų mirties metinių minėjimas Šiauliuose
Paskaita diskusija „Atsigręžiant į šv. Paulių“ KMU
Dailės ciklo paskaita Kauno miesto muziejuje
„Kairos“ rekolekcijos Truskavos miestelyje
Kaišiadoriečių kelionė į Europos jaunimo Taizé susitikimą Briuselyje
Ar sulauksime religinio atgimimo ekonominės krizės akivaizdoje?
Ką rinksimės – būrėją ar psichologą?
Ar kryžius pažeidžia religijos laisvę?
Šiauliuose prisimintas pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Mečislovas Jurevičius
Caritas kalėdinis vakaras vaikams ir jaunimui Kaišiadoryse
Įvilktuvės Vilniaus kunigų seminarijoje
Kolpingo draugijos Kaune kalėdinės akcijos
„Praktinio gerumo akcija“ – atsvara niūriai kasdienybei
Vyrų maldos popietė „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ Vilniuje
VII-asis krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos 2008" Panevėžyje
Vengrijoje vyksta 12-oji Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė Kapitula
Išleistas kun. B. Bulikos rinktinių raštų I tomas
Mokslinė konferencija „Zenonas Ivinskis ir Lietuvos praeities tyrimai“ VDU Katalikų teologijos fakultete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Tiberiados broliai Kaune pristatė jaunimui pal. P. G. Frassati
Partijų atstovų atsakymai į klausimus 2008 m. rugsėjo 30 dienos susitikime Kaune
Seminaras Pažaislyje Lectio divina maldos grupių su Šventuoju Raštu vadovams
Vilniaus kunigų seminarijos piligriminė kelionė į Balstogę kun. Mykolo Sopočkos paskelbimo palaimintuoju proga
Paminėtos Marijampolės marijonų vienuolyno 250-osios įkūrimo metinės
Paroda, skirta 250-osioms marijonų vienuolyno Marijampolėje metinėms
Šeštasis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Šiluvos jubiliejaus akimirkos fotografijose (7, 11, 14 d.)
Lietuvos jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą
Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Rugsėjo 1-oji Vilniaus arkikatedroje
Mokslo metų pradžios šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės stovykla Tiltagaliuose
Ignaciškas socialinis eksperimentas „Magis 2008“ Kaune
Vasaros rekolekcijos dėstytojams
Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis iš Kauno į Šiluvą
Pal. Jurgiui Matulaičiui skirtos parodos atidarymas Marijampolėje (2008 07 05)
Fokoliarų judėjimas turi naują prezidentę
Lietuvos Caritas vaikų akimis
Lietuvos Caritas informacija: Skurdas Europoje mažinamas lobizmo keliu
Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro vardas suteiktas Šiaulių vyskupijos kunigui S. Matuliui
Seminaras apie darbą su savanoriais Marijampolėje
Kauno technologijos universitete pašventinta koplyčia
Katalikiškos moterų organizacijos „Vilties tilto“ veiklos 10-mečio minėjimas Kaišiadoryse
Europos Caritas regioninė konferencija Slovėnijoje
Išrinkta naujoji pasauliečių pranciškonų Telšių regiono brolijos taryba
Kun. prof. Antano Paškaus (1922–2008) palaikų perlaidojimas Kaune
VDU Katalikų teologijos fakulteto diena (iš Vatikano radijo)
Fokoliarų sąjūdžio akcija Vilniuje
Valančiukų konferencija Marijampolėje
Įteikta devintoji Stasio Šalkauskio premija
Tarptautinė konferencija „Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“ Vytauto Didžiojo universitete
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė Seminarijos globėjo Šv. Juozapo dieną
Knygos „Lytiškumo ugdymo etika“ pristatymas Vytauto Didžiojo universitete
Tėvų diena Vilniaus knigų seminarijoje
Konferencija „Kaip išsaugoti pradėtą gyvybę Kaišiadorių krašte?“
Marijampolės kolegijoje vyko Mariologinė konferencija
Marijampolėje pasibaigė Antrasis respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Lietuvos Caritas: Supervizijos taikymas vykdant socialinius projektus
Mokslinė konferencija „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Vytauto Didžiojo universitete
Habilitacijos procedūra VDU Katalikų teologijos fakultete
Kaune vyko Atsinaujinimo diena „Marija – Bažnyčios veidrodis"
Maldos už pašaukimus savaitė Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatyta KTU bendruomenei
Seminaras jaunimui apie dėkingumą (2008 03 29)
Moksleivių ateitininkų pavasario akademija Marijampolėje
Kauno universitetinių klinikų kapelionui – Lietuvos garbės apdovanojimas
Gavėnios rekolekcijos Kauno universitetų dėstytojams ir darbuotojams
Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriams surengta gavėnios susitelkimo diena
Seminaras Kaišiadorių Caritas jaunųjų savanorių grupių vadovams
Susikaupimo diena „Marija – vilties Motina“ Kaune
Gavėnios sutaikinimo vakaras Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenėms
Seminaras Alytuje apie komunikacijos principus katechezėje ir sielovadoje
Savižudybių prevencijos popietė Kazlų Rūdos „Elmos“ pagrindinėje mokykloje
Marijampolėje vyko antrasis Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos aktyviųjų ir besidominčiųjų susitelkimo savaitgalis
Kaune jaunimas dalyvavo popiežiaus ir studentų bendroje maldoje teletiltu
Pamaldos jaunimui su Taizé bendruomenės broliais Kaune
Antano Maceinos 100-mečio paminėjimas Naujamiestyje
Susitikimas su misionieriumi iš Afrikos kun. Hermanu Šulcu Šiauliuose
Šv. Valentino diena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt