Ekumeninės partnerystės išbandymai (religija.lt)
Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių bibliotekos sukaktis Šiauliuose
Antroji supervizorių kvalifikavimo kursų laida Vytauto Didžiojo universitete
Baltijos šalių Alfa konferencija Jurmaloje
Dievo gailestingumo iškilmė Airijoje
Susikaupimo diena su t. Jonu Emanueliu Kaune
Paskaita „Rūpintojėlio kultas Lietuvoje“ Kauno m. muziejuje
Pirmakursių „krikštynos“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Naujoje knygoje „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“ paminėtas ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios indėlis
Vargonininkų kursai Klaipėdoje
Padėkos šv. Mišios už šv. Jėzaus Marijos Eugenijos Milleret paskelbimą šventąja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Lietuviškas koplytstulpis Italijos Bardi miestelyje
80-ųjų Konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pasirašymo metinių paminėjimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Naujokyno pradžios šventė Kretingoje (iš www.ofs.lt)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Žanas Vanje
Karo kapelionų pratybos Nemenčinėje (iš Vatikano radijo)
Sentikiai susitaiko po 12 metų teisminių ginčų (religija.lt)
Prel. dr. V. S. Vaičiūno OFS monografijos sutiktuvės Katalikų teologijos fakultete
Piligriminė seminaristų mokslo metų pradžios kelionė
Zagrebe susitiko Europos nacionaliniai delegatai universitetinei sielovadai
Lietuvių katalikų kapelionas Ispanijoje (iš lietuviai.ca/sielovada)
Koncertas ir paroda Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje
Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jėzuitų pabėgėlių tarnybos darbuotojai įteikta Nanseno premija (iš Vatikano radjio)
Išrinktas naujas karmelitų generalinis prioras (iš Vatikano radijo)
Apskritojo stalo diskusija prezidentūroje (iš religija.lt)
Kariuomenės sielovados konferencija Šveicarijoje (iš Vatikano radijo)
Jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje
Europos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Asyžiuje „Eik, Pranciškau… atstatyk mano Europą“ (iš jaupra.lt)
Mažesnieji broliai rinkosi į kasmetinę palapinių kapitulą (bernardinai.lt)
Rugsėjį Italijoje bus išleisti palaimintosios Kalkutos Motinos Teresės laiškai (iš Vatikano radijo)
Minimos antrosios Brolio Roger mirties metinės (iš Vatikano radijo)
Kražiai atgimsta kaip grigališkojo choralo centras
Tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščiuose
Sakralaus meno pleneras Šiluvoje
Pasibaigė Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS 2007
Išrinkta nauja Pranciškonų pasauliečių Vilniaus regiono brolijos taryba (iš ofs.lt)
Atnešus kryžių iš Lietuvos jaunimo dienų Klaipėdoje į Žemaičių Kalvariją, kaip padėką už šv. Teresėlės relikvijų apsilankymą Lietuvoje (FOTO)
Interviu su kun. Algirdu Malakauskiu OFM apie Pranciškoniškąjį jaunimą (bernardinai.lt)
Apie pirmąją tarptautinę Pranciškoniškojo jaunimo asamblėją Barselonoje (bernardinai.lt)
Lietuvos gyventojų reprezentatyvios apklausos apie visuomenės nuostatas religinių bendruomenių atžvilgiu rezultatai (2007 m. birželis | religija.lt)
Naujasis humanizmas ir universitetų vaidmuo Europoje
Lietuvos jaunimo dienos 2007 "Drąsos! tai aš!" (iš jaupra.lt)
Kaune svečiavosi Renovabio atstovas Martin Buschevmohle
Kultūros naktis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (iš jaupra.lt)
VDU pradeda naują „Subkultūrų studijų“ magistrantūrą (iš religija.lt)
Notingheme prisimintas kunigas Steponas Matulis MIC (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
Religinėms bendrijoms – kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą (religija.lt)
Amnesty International: Lietuvoje didžiausią rūpestį kelia prekyba žmonėmis ir kalinimo sąlygos (iš Vatikano radijo)
Poezijos pavasarėlis Tabariškių klebonijoje
Konferencija apie mokymo įstaigų dalyvavimą Katalikų Bažnyčios misijoje Vilniuje
Kauno Senamiestyje vyko Kolpingo dienos šventė
Bažnyčia ir Pranciškoniškoji šeima turi naują šventąjį (www.ofs.lt)
Šv. Teresėlės relikvijos Panevėžio moterų kalėjime (FOTO)
Mažesnieji broliai konventualai išrinko Generalinio definitoriumo narius (www.ofs.lt)
Trečiojo reguliariojo Šv. Pranciškaus ordino broliai išrinko Generalinį ministrą (www.ofs.lt)
Bažnytinio paveldo muziejaus paroda Vilniuje (papildyta)
Baigiamieji VI kurso egzaminai šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Pranciškonai konventualai išsirinko naują ordino vyresnįjį (iš Vatikano radijo)
Paskaita Kaune apie Trakų Švč. M. Marijos paveikslą
kaip šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos atkeliavo į Lietuvą (foto)
2007 m. „Poezijos pavasario“ stotelė Paberžėje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras „Šiandieniniai iššūkiai, dirbantiems su moksleiviais. Problemos ir perspektyvos“
Šeimų kongresas Varšuvoje
Konferencija Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje „Dvasinė ligonių slauga“ (iš Vatikano radijo)
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui paskirti nauji dvasiniai asistentai (www.ofs.lt)
Caritas tarptautinė konferencija Kijeve, skirta ŽIV / AIDS problemoms Vidurio ir Rytų Europoje bei Vidurinėje Azijoje
Išrinkta nauja Pranciškonų pasauliečių Kauno regiono brolijos taryba (www.ofm.lt)
Seminaras Pabradėje - žingsnis link pabėgėlių ir Lietuvos gyventojų tarpusavio supratimo
Lietuvių katalikų JAV Sielovados konferencija Filadelfijoje
Ateitininkų įžodžio šventė Marijampolėje
L. Bartkevičiūtės–Valienės knygos „Liturginiai rūbai“ pristatymas Šiauliuose
Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras Vilkaviškio dekanate
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos diakonų piligriminė kelionė į Romą
Eucharistijos šventė Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje
Knygos „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“ pristatymas Vilniuje
Afganistane tarnaujantys kariai šventė Velykas (iš Vatikano radijo)
Kaune dr. Rasa Versackytė skaitė paskaitą „Tikėjimo vardan: brolijos Kaune XVI–XVIII a.“
Vilniuje pristatyta kompaktinė plokštelė „Žaisk ir pažink Bibliją“
Baigtas restauruoti Šiluvos bazilikos paveikslas „Jėzaus teismas“
Ses. Pranciška apie jaunimo rekolekcijas „Dainavoje“ (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
„Actio Catholica Patria“ organizuota konferencija „Bendradarbiavimo galimybės organizuojant darbą su jaunimu Kauno mieste“
Gavėnios rekolekcijos studentams Truskavoje
Gavėnios susikaupimo vakaras Kauno akademinei bendruomenei
Rekolekcijų savaitgalis Šiluvoje Kauno aukštųjų mokyklų darbuotojams
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną
Islamas Europoje: bendruomenių lyderių formacijos problema (iš Vatikano radijo)
Šv. Mišios Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams (iš Vatikano radijo)
Naujokyno pradžios ir įžadų šventė Kretingoje (iš www.ofs.lt)
Eucharistijos šventė Šv. Jurgio (pranciškonų) konvento koplyčioje
Tarptautinis Caritas seminaras Baltarusijoje
Eucharistijos šventė Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune
Bendruomenių vadovų susitikimas su J. Fichtenbaueriu
Gailestingojo Jėzaus brolių amžinieji įžadai
Lietuvių dienos Šiaurės Airijoje (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinis susitikimas
Lietuvos Skautų piligrimystė Šiluvoje
Ekumeninė popietė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Lietuvos Caritas pasirašė sutartį dėl maisto produktų tiekimo nepasiturintiesiems
Pastoracinė savaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt