Marijos radijas jau girdimas Telšiuose ir jų apylinkėse
Vilniuje, Apaštalinėje nunciatūroje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis
Pelenų trečiadienį Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena
Kun. Benoit Domergue viešėjo Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos apie Benediktą XVI pristatymas Šakiuose
Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas organizuotas seminaras „Prekyba žmonėmis – priežastys, pasekmės ir pagalbos būdai“
Ligonių diena Vilniaus universiteto Onkologijos institute
Kun. dr. B. Domergue konferencija Kauno visuomenei
Krikščioniškos pantomimos seminaras jaunimui Kaune
Mėnesinis maldynėlis „Magnifikat“ jau Lietuvoje
Pastoracinė savaitė Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos „Benediktas XVI. Portretas iš arti“ pristatymas Prienuose
M. Novako premija šiemet įteikta kun. Kęstučiui Kėvalui
Paskaita apie XII–XX a. bažnyčių ir kitų erdvių sietynus Kaune
Europos Caritas pradėjo kampaniją „Be skurdo“
ALFA savaitgalis jaunimui Kulautuvoje
Kauno Karmelitų parapijoje paminėta Aukštųjų kursų Kaune įkūrimo sukaktis
Vilniuje įvyko pirmoji Lietuvos medžio drožėjų paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Prasidėjo Lietuvos pranciškonų kapitula
Kalėdų dovanos VU EKMI Gerontologijos ir reabilitacijos centre
Henri J. M. Nouwen knygos „Vidinis meilės balsas“ pristatymas Marijampolėje
Moksleivių kalėdinių atvirukų akcija Kaune
Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus
Prelato Edmundo J. Putrimo viešnagė pas Gudijos lietuvius
Susitikimas su prelatu E. J. Putrimu Seinuose (Lenkija)
Negimusio kūdikio dienos minėjimas Kauno universitetuose
Išleistas kunigo Broniaus Bulikos rinktinių raštų II tomas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatytas Bibliotheca Sancti Josephi antrasis tomas
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras „Cantate Domino“ Tarptautiniame Advento ir Kalėdų muzikos festivalyje Bratislavoje įvertintas auksu
Marijampolėje ėmė veikti naujas knygų skaitytojų klubas
Pašiaušės Jėzuitų kolegijos jubiliejius
Kauno akademinio jaunimo sielovadininkų viešnagė Lenkijoje
Paskaita „Modernus žmogus ir okultizmas“ KTU
Kalendoriaus „Kryžių kalnas 2010“ pristatymas Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune
Apie laisvės šaknis – krikščionybę Pal. J. Matulaičio namuose
Talentų vakaras VDU Katalikų teologijos fakultete
Kan. P. Dogelio (1877–1949) paminėjimas Kauno arkikatedroje ir miesto muziejuje
Vyskupo V. Michelevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Kauno Jėzuitų vienuolyne tradicinėmis giesmėmis melstasi už mirusius
Tradicinė akcija „Sielų upė“ Kaune
Paskaita apie šventus atvaizdus Kaune
Šiauliuose susitikimas su fokoliarais – mokymasis gyventi Evangelija šiandien
Pranciškoniška pasauliečių akademija pradėjo penktuosius studijų metus
Kolpingo draugijos kongresas Bratislavoje
Dailės ciklo paskaita apie angelus Kauno miesto muziejuje
Čikagos kardinolas švęs Lietuvos tūkstantmetį
Piligriminė jaunimo žygeivystė Panevėžio vyskupijoje
Stojamieji egzaminai į Telšių vyskupijos licėjų
Pivašiūnuose per Žolinės atlaidus alkoholiniais gėrimais nebus prekiaujama
Lietuviškų kepurių šiluma - Afganistano vaikams
Liepą nemokamai maitinti buvę nuteistieji
Lenkijoje išleistas specialus Kunigų metų paveikslėlis
Tragiškai žuvo kunigas Ričardas Repšys
Kražiuose prasideda VIII Vilniaus universiteto grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitė „Ad Fontes“
T. Gorskio knygos „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ pristatymas Marijampolėje
Atsiliepimai iš piligriminio žygio Panevėžio vyskupijoje
Užsienio reikalų ministerijoje liepos 1 dieną už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telkimą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“ apdovanotas prelatas Edmundas Putrimas
Prasideda pasirengimai šv. Teresės Avilietės gimimo jubiliejui
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas Panėvėžyje
Už šeimas – virš 10 tūkst. parašų, surinktų vos per 3 savaites
Egzorcistų asociacijos kreipimasis dėl festivalio „Velnio akmuo“ Anykščiuose
Šiluvos aikštė išrinkta geriausiu 2009 m. urbanistiniu projektu
Piligriminė jaunimo pašaukimų stovykla
Krikščioniškojo teatro spektaklis Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje
Lietuvos katalikiškų mokyklų šventė Šiluvoje
Žymiausiame grigališkojo choralo festivalyje Belgijoje skambėjo lietuvių balsai
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro vizitas Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
Žygis už negimusių kūdikių gyvybes į Kryžių Kalną
Baikerių piligrimystė: Apie motociklą, siaurąjį kelią ir išbandymą lietumi
Piligriminė Šiaulių universiteto studentų kelionė į Lurdą
Tiberiados bendruomenės 30 metų jubiliejus
Jaunimo vakaras apie Sekminių malonę Kaune
VDU Katalikų teologijos fakulteto diena
Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sukurta Socialinių reikalu taryba
Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Vytauto Didžiojo universitete
Kauno akademinės sielovados renginiai
Lietuvoje vyks V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas
Malda už pašaukimą tarnauti kenčiantiems Kaune
Lietuvos Caritas vadovas pasisakė Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje
KEC seminaras „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ Kaune
Tarptautinė konferencija „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“ VDU KTF
Kaune, VDU „Rasos“ gimnazijoje, vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Krikščionybės tūkstantmetis Lietuvoje“.
Paskaita apie Aleksandro Tarasevičiaus iliustruotą „Rožyną“ Kauno miesto muziejuje
Televizijos ir radijo laidų konkurse „Pragiedruliai“ apdovanota Marijos radijo laida jaunimui
Rekolekcijos studentams – Alfa kursų dalyviams
Įsteigta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
Akcija „Darom 2009“ Kauno Santakos parke
Velykinė jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje
Išleistos naujos knygos
Klaipėdoje vyko Pranciškoniškos pasauliečių akademijos organizuotas koncertas
Praktinio gerumo akcija – stebuklas įvyko!
Pranciškonų ordino vyresnybės rinkimai Asyžiuje ir V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas mokymai savanoriams
Seminaras apie vidinį gydymą Kauno medicinos universitete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Gavėnios susikaupimo renginiai Kauno akademinei bendruomenei
Paskaita apie šv. Brunono Bonifaco motyvą Pažaislio freskose Kaune
Gavėnios pamaldos ir Kairos rekolekcijos Kauno akademinėms bendruomenėms
Žinutės iš Truskavoje vykusių KAIROS rekolekcijų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt