Tradiciniai giedojimai: Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikų giesmės
Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 gruodis)
Novicijų ugdymo kursai „Kaip išmokti būti vienuole?“ Kaune
Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 lapkritis)
Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojai keliavo po Rytų Lietuvą
Paskaita apie Lietuvos bažnyčių altorių architektūrą ir dekorą Kauno miesto muziejuje
Seminaras „Teisingos visuomenės principai“ Pal. J. Matulaičio namuose
KTU studentai su kapelionu lankėsi Vilijampolės socialinės globos namuose
Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje
Dailės ciklo paskaita Kaune apie patalpų dekoravimo istoriją
Vaikų rudens poilsio stovykla Šiauliuose
Marijampolės Marijonų gimnazistai Italijoje
Konferencija „Benedikto XVI enciklikos „Caritas in veritate“ aktualumas šiandien“ Marijampolėje
VDU vieša paskaita “Mirtis... o kas toliau?"
Knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Lazdijuose
Pirmakursių „krikštynos“ Vilniaus kunigų seminarijoje
Vilniaus kunigų seminarija kviečia į fotoparodą „Tinklinio teologija“
Veprių bažnyčioje – naujų varpų pašventinimas
Šv. Luko, gydytojų globėjo, šventė Kauno klinikose
Pasaulinei paliatyviosios pagalbos dienai – draugiškos krepšinio rungtynės tarp KKS ir LSMU
Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaika
Kaune pradėtas Bažnyčios socialiniam mokymui skirtas seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias“
Mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
VDU KTF mokslo metų pradžios šventė
Ateitininkų korporacijos „Gaja“ šventė Kaune
Dailės ciklo paskaita apie Dievo Motinos atvaizdus
Argentinos lietuvių draugija “Nemunas” paminėjo savo 101-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį
Ateitininkų susitikimas Šiaulių universitete
Europos kalbų diena Marijonų gimnazijoje
„Šeimų universitetas“ ieško savanorių, norinčių padėti šeimoms stiprinti tarpusavio ryšius
Marijampolėje vyks III-asis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Susitikimas su kunigu ir psichologu Kęstučiu Trimaku Šiauliuose
Radviliškyje vyko tarptautinis vargonų muzikos festivalis
Lenkai ir lietuviai paminėjo Seinų Dievo Motinos vainikavimo metines
Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos stovykla Nemunaityje
Mokslo metų pradžia Marijampolės Marijonų gimnazijoje
Krikščioniška stovykla vaikams Kulautuvoje
„Ad Fontes“ studijų savaitė Kražiuose
Pas Viešpatį iškeliavo Brolis Kęstutis Reizgys OFM (1972.06.25 – 2010.07.26)
Kun. Lionginas Virbalas SJ paskirtas Popiežiškosios „Russicum“ kolegijos rektoriumi Romoje
Vienuolių rekolekcijos Pavilnyje
Birštoniečių kelionė į Taizė
Ukmergės Švč. Trejybės parapijai padovanotas Marijonų vienuolyno pastatas
Prelato dr. Igno Urbono jubiliejus Lemonte
Atsisveikinimo popietė su Didžiaisiais draugais
Kaišiadoriečiai dalyvavo tarptautinėje ALFA konferencijoje Londone
Kun. A. Lipniūno gimtinėje kasmetinė šventė
Šiauliuose prisiminta slaptoji pedagogė ir vienuolė Joana Juozapaitytė
Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos VI kurso studentų piligriminė kelionė į Romą
Ministrantų diena Telšių kunigų seminarijoje
Kunigų metams skirta konferencija Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai susitiko su Niujorko arkivyskupu
Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų jaunimo atstovų dalyvavimas „Altenbergo šviesos“ festivalyje
Apklausa Kunigystės tema Kaišiadorių vyskupijoje
Kun. Žydrūno Kulpio daktaro disertacijos pristatymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vadybos seminaras Birštone
47-ųjų kunigystės šventimų metinių paminėjimas Karmelitų parapijoje, Kaune
„Velykinis teismas“ Katalikų teologijos fakultete
VDU KTF evangelizaciniai renginiai mokyklose
Šiaulių katalikiškoje mokykloje pašventinta koplyčia
Parodos „Nuo LKB kronikos iki Sąjūdžio. 1972–1988“ atidarymas Kauno miesto muziejuje
Šiaulių katedros istorija – įspūdingame „Aušros“ muziejaus leidinyje.
Jonavoje surengta parapijos Kaziuko mugė
Biblijos paroda Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje
Po 14-ų KAIROS rekolekcijų Panevėžio vyskupijos lyderiams. Liudijimai
Lietuvių piligrimystė Filipnuose
Marijos radijas jau girdimas Telšiuose ir jų apylinkėse
Vilniuje, Apaštalinėje nunciatūroje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis
Pelenų trečiadienį Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena
Kun. Benoit Domergue viešėjo Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos apie Benediktą XVI pristatymas Šakiuose
Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas organizuotas seminaras „Prekyba žmonėmis – priežastys, pasekmės ir pagalbos būdai“
Ligonių diena Vilniaus universiteto Onkologijos institute
Kun. dr. B. Domergue konferencija Kauno visuomenei
Krikščioniškos pantomimos seminaras jaunimui Kaune
Mėnesinis maldynėlis „Magnifikat“ jau Lietuvoje
Pastoracinė savaitė Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos „Benediktas XVI. Portretas iš arti“ pristatymas Prienuose
M. Novako premija šiemet įteikta kun. Kęstučiui Kėvalui
Paskaita apie XII–XX a. bažnyčių ir kitų erdvių sietynus Kaune
Europos Caritas pradėjo kampaniją „Be skurdo“
ALFA savaitgalis jaunimui Kulautuvoje
Kauno Karmelitų parapijoje paminėta Aukštųjų kursų Kaune įkūrimo sukaktis
Vilniuje įvyko pirmoji Lietuvos medžio drožėjų paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Prasidėjo Lietuvos pranciškonų kapitula
Kalėdų dovanos VU EKMI Gerontologijos ir reabilitacijos centre
Henri J. M. Nouwen knygos „Vidinis meilės balsas“ pristatymas Marijampolėje
Moksleivių kalėdinių atvirukų akcija Kaune
Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus
Prelato Edmundo J. Putrimo viešnagė pas Gudijos lietuvius
Susitikimas su prelatu E. J. Putrimu Seinuose (Lenkija)
Negimusio kūdikio dienos minėjimas Kauno universitetuose
Išleistas kunigo Broniaus Bulikos rinktinių raštų II tomas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatytas Bibliotheca Sancti Josephi antrasis tomas
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras „Cantate Domino“ Tarptautiniame Advento ir Kalėdų muzikos festivalyje Bratislavoje įvertintas auksu
Marijampolėje ėmė veikti naujas knygų skaitytojų klubas
Pašiaušės Jėzuitų kolegijos jubiliejius
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt