Marijonų gimnazijos matematikų laimėjimai
Seminaras kunigams ir diakonams atvykusiems iš kitų kraštų Čikagoje
Paskaita „Gyvybės stebuklas! Perinatalinė psichologija “ LSMU
„Juodoji vakarienė“ kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
Susitkimas ir malda su kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane
Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaras apie vaikų solidarumo bei socialinio aktyvumo ugdymą Kaune
Ciklo „Tradiciniai giedojimai“ renginys Klaipėdoje
Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui
Vilniuje pristatyta t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus knyga „Dievo galybė ir išmintis“
Birštono sakraliniame muziejuje atidaryta paroda, skirta kun. J. Zdebskio atminimui
Konferencija „Bažnyčios mokymas apie visuomenę – atsakas į šiandienines visuomenės problemas“, LR Seime
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos naujienos (2011 kovas)
Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui
Kauno kunigų seminarijos evangelizaciniai savaitgaliai Pakruojyje ir Radviliškyje
Gintauto Vaitoškos knygos „Kas iš vaikų pagrobė gandrą“ pristatymas Alytuje
Psalmių versmės pradinėje mokyklėlėje Šiauliuose
Prelatas E. Putrimas: Lietuviai kaliniai Pietų Amerikoje
Sakralaus meno festivalis Šiaulių t. Benedikto Andruškos mokykloje
Kaišiadorių muziejus išleido knygą - albumą „Kunigystės pilnatvė. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis“
Ant kraterio krašto - susitikimas su profesoriumi kunigaikščiu Mykolu Giedraičiu
VDU KTF studentai Maltoje sėmėsi evangelizavimo patirties
Argentinoje vyko XIV Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės viešnagė Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
Pažaislyje atidaryta muziejinė ekspozicija
Įteikti Bibliodramos vadovų pažymėjimai
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimai su garbiais dvasininkais
Marijonų gimnazijoje vyko seminaras Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams
IV Bažnyčios socialinio mokymo pagrindų seminaras Pal. J. Matulaičio namuose, Kaune
Susitikimas su misionieriumi kun. H. Šulcu Kauno arkikatedroje
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sielovados renginiai
Klaipėdoje startavo renginių ciklas „Tradicija ir mes“, popietė apie Grabnyčias, šv. Blažiejų bei šv. Agotą
Dievo Gailestingumo metų renginys – kun. A. Vaickūno pranešimas apie Eucharistiją Kauno Šv. Pranciškaus Kasvero bažnyčioje
Paskaita vienuolėms apie įžadų teologiją Vilniuje
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių susitikimas – konferencija
Pakruojo ligoninėje pašventinta Dievo Gailestingumo titulo koplyčia
Seminaras „Šeima – visuomenės pagrindas ir asmenų bendrystė“ Pal. J. Matulaičio namuose, Kaune (2011 01 20)
Bernardinų socialinių paslaugų centre svečiavosi Prezidentė
Latvijoje buvo ekumeniškai meldžiamasi už žuvusius 1991 metais
Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universiteto koplyčioje
Kaišiadoryse organizuotas seminaras paauglių meiles sampratos tema
Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate domino canticum novum“ laureatų koncertas
Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje (2011 01 15)
Pastoracinė savaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (2011-ųjų sausis)
Jaunųjų misionierių kelionės pėsčiomis po Vilniaus miestą įspūdžiai
2011 m. sausio 6 d. Heppenheime, Vokietijoje mirė ilgametis Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas ir mokytojas kun. Jonas DĖDINAS (1923 01 10 – 1949 07 31 – 2011 01 06)
Kūčių vakarienė Vilniaus kunigų seminarijoje
Tradiciniai giedojimai: Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikų giesmės
Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 gruodis)
Novicijų ugdymo kursai „Kaip išmokti būti vienuole?“ Kaune
Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 lapkritis)
Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojai keliavo po Rytų Lietuvą
Paskaita apie Lietuvos bažnyčių altorių architektūrą ir dekorą Kauno miesto muziejuje
Seminaras „Teisingos visuomenės principai“ Pal. J. Matulaičio namuose
KTU studentai su kapelionu lankėsi Vilijampolės socialinės globos namuose
Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje
Dailės ciklo paskaita Kaune apie patalpų dekoravimo istoriją
Vaikų rudens poilsio stovykla Šiauliuose
Marijampolės Marijonų gimnazistai Italijoje
Konferencija „Benedikto XVI enciklikos „Caritas in veritate“ aktualumas šiandien“ Marijampolėje
VDU vieša paskaita “Mirtis... o kas toliau?"
Knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Lazdijuose
Pirmakursių „krikštynos“ Vilniaus kunigų seminarijoje
Vilniaus kunigų seminarija kviečia į fotoparodą „Tinklinio teologija“
Veprių bažnyčioje – naujų varpų pašventinimas
Šv. Luko, gydytojų globėjo, šventė Kauno klinikose
Pasaulinei paliatyviosios pagalbos dienai – draugiškos krepšinio rungtynės tarp KKS ir LSMU
Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaika
Kaune pradėtas Bažnyčios socialiniam mokymui skirtas seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias“
Mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
VDU KTF mokslo metų pradžios šventė
Ateitininkų korporacijos „Gaja“ šventė Kaune
Dailės ciklo paskaita apie Dievo Motinos atvaizdus
Argentinos lietuvių draugija “Nemunas” paminėjo savo 101-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį
Ateitininkų susitikimas Šiaulių universitete
Europos kalbų diena Marijonų gimnazijoje
„Šeimų universitetas“ ieško savanorių, norinčių padėti šeimoms stiprinti tarpusavio ryšius
Marijampolėje vyks III-asis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Susitikimas su kunigu ir psichologu Kęstučiu Trimaku Šiauliuose
Radviliškyje vyko tarptautinis vargonų muzikos festivalis
Lenkai ir lietuviai paminėjo Seinų Dievo Motinos vainikavimo metines
Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos stovykla Nemunaityje
Mokslo metų pradžia Marijampolės Marijonų gimnazijoje
Krikščioniška stovykla vaikams Kulautuvoje
„Ad Fontes“ studijų savaitė Kražiuose
Pas Viešpatį iškeliavo Brolis Kęstutis Reizgys OFM (1972.06.25 – 2010.07.26)
Kun. Lionginas Virbalas SJ paskirtas Popiežiškosios „Russicum“ kolegijos rektoriumi Romoje
Vienuolių rekolekcijos Pavilnyje
Birštoniečių kelionė į Taizė
Ukmergės Švč. Trejybės parapijai padovanotas Marijonų vienuolyno pastatas
Prelato dr. Igno Urbono jubiliejus Lemonte
Atsisveikinimo popietė su Didžiaisiais draugais
Kaišiadoriečiai dalyvavo tarptautinėje ALFA konferencijoje Londone
Kun. A. Lipniūno gimtinėje kasmetinė šventė
Šiauliuose prisiminta slaptoji pedagogė ir vienuolė Joana Juozapaitytė
Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos VI kurso studentų piligriminė kelionė į Romą
Ministrantų diena Telšių kunigų seminarijoje
Kunigų metams skirta konferencija Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai susitiko su Niujorko arkivyskupu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt