Tiberiados broliai Kaune pristatė jaunimui pal. P. G. Frassati
Partijų atstovų atsakymai į klausimus 2008 m. rugsėjo 30 dienos susitikime Kaune
Seminaras Pažaislyje Lectio divina maldos grupių su Šventuoju Raštu vadovams
Vilniaus kunigų seminarijos piligriminė kelionė į Balstogę kun. Mykolo Sopočkos paskelbimo palaimintuoju proga
Paminėtos Marijampolės marijonų vienuolyno 250-osios įkūrimo metinės
Paroda, skirta 250-osioms marijonų vienuolyno Marijampolėje metinėms
Šeštasis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Šiluvos jubiliejaus akimirkos fotografijose (7, 11, 14 d.)
Lietuvos jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą
Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Rugsėjo 1-oji Vilniaus arkikatedroje
Mokslo metų pradžios šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės stovykla Tiltagaliuose
Ignaciškas socialinis eksperimentas „Magis 2008“ Kaune
Vasaros rekolekcijos dėstytojams
Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis iš Kauno į Šiluvą
Pal. Jurgiui Matulaičiui skirtos parodos atidarymas Marijampolėje (2008 07 05)
Fokoliarų judėjimas turi naują prezidentę
Lietuvos Caritas vaikų akimis
Lietuvos Caritas informacija: Skurdas Europoje mažinamas lobizmo keliu
Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro vardas suteiktas Šiaulių vyskupijos kunigui S. Matuliui
Seminaras apie darbą su savanoriais Marijampolėje
Kauno technologijos universitete pašventinta koplyčia
Katalikiškos moterų organizacijos „Vilties tilto“ veiklos 10-mečio minėjimas Kaišiadoryse
Europos Caritas regioninė konferencija Slovėnijoje
Išrinkta naujoji pasauliečių pranciškonų Telšių regiono brolijos taryba
Kun. prof. Antano Paškaus (1922–2008) palaikų perlaidojimas Kaune
VDU Katalikų teologijos fakulteto diena (iš Vatikano radijo)
Fokoliarų sąjūdžio akcija Vilniuje
Valančiukų konferencija Marijampolėje
Įteikta devintoji Stasio Šalkauskio premija
Tarptautinė konferencija „Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“ Vytauto Didžiojo universitete
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė Seminarijos globėjo Šv. Juozapo dieną
Knygos „Lytiškumo ugdymo etika“ pristatymas Vytauto Didžiojo universitete
Tėvų diena Vilniaus knigų seminarijoje
Konferencija „Kaip išsaugoti pradėtą gyvybę Kaišiadorių krašte?“
Marijampolės kolegijoje vyko Mariologinė konferencija
Marijampolėje pasibaigė Antrasis respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Lietuvos Caritas: Supervizijos taikymas vykdant socialinius projektus
Mokslinė konferencija „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Vytauto Didžiojo universitete
Habilitacijos procedūra VDU Katalikų teologijos fakultete
Kaune vyko Atsinaujinimo diena „Marija – Bažnyčios veidrodis"
Maldos už pašaukimus savaitė Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatyta KTU bendruomenei
Seminaras jaunimui apie dėkingumą (2008 03 29)
Moksleivių ateitininkų pavasario akademija Marijampolėje
Kauno universitetinių klinikų kapelionui – Lietuvos garbės apdovanojimas
Gavėnios rekolekcijos Kauno universitetų dėstytojams ir darbuotojams
Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriams surengta gavėnios susitelkimo diena
Seminaras Kaišiadorių Caritas jaunųjų savanorių grupių vadovams
Susikaupimo diena „Marija – vilties Motina“ Kaune
Gavėnios sutaikinimo vakaras Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenėms
Seminaras Alytuje apie komunikacijos principus katechezėje ir sielovadoje
Savižudybių prevencijos popietė Kazlų Rūdos „Elmos“ pagrindinėje mokykloje
Marijampolėje vyko antrasis Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos aktyviųjų ir besidominčiųjų susitelkimo savaitgalis
Kaune jaunimas dalyvavo popiežiaus ir studentų bendroje maldoje teletiltu
Pamaldos jaunimui su Taizé bendruomenės broliais Kaune
Antano Maceinos 100-mečio paminėjimas Naujamiestyje
Susitikimas su misionieriumi iš Afrikos kun. Hermanu Šulcu Šiauliuose
Šv. Valentino diena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
Pranciškoniškosios šeimos narių susitikimas su Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru
Ateitininkai Lietuvos valstybės atkūrimo 90–mečio minėjime Marijampolėje
Mirė profesorius, psichologijos ir filosofijos mokslų daktaras, kunigas Antanas PAŠKUS (iš bernardinai.lt)
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Lekėčiuose
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovyklos vadovų seminaras Marijampolėje
Šv. Valentino šventės kitaip Kaune
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija siekia nepilnamečiams ir šeimai saugios žiniasklaidos
Pastoracinė savaitė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kun. Kęstutis Kėvalas VDU Katalikų teologijos fakultete apgynė daktaro disertaciją
Panevėžyje įrašytas naujas CD - „Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė“
Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje
Marijampolėje – vėl Marijonų gimnazija
Konferencija „Religijos vaidmuo asmens socializacijai“ Stasio Šalkauskio kolegijoje
Teisingumo ministerijoje pristatytas tyrimas dėl religinių judėjimų (religija.lt)
Advento vakaras Kauno universitetų studentams, dėstytojams ir darbuotojams
Prof. A. Motuzo knygos „Veprių Kalvarijos“ pristatymas Ukmergėje
Konstitucinis Teismas vėl nagrinės valstybės ir religinių bendrijų santykių klausimus (religija.lt)
Pastangos mažinti skurdą Lietuvoje
Išleistas pirmasis „Šiluvos žinios išeivijoje“ numeris
Ekumeninės partnerystės išbandymai (religija.lt)
Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių bibliotekos sukaktis Šiauliuose
Antroji supervizorių kvalifikavimo kursų laida Vytauto Didžiojo universitete
Baltijos šalių Alfa konferencija Jurmaloje
Dievo gailestingumo iškilmė Airijoje
Susikaupimo diena su t. Jonu Emanueliu Kaune
Paskaita „Rūpintojėlio kultas Lietuvoje“ Kauno m. muziejuje
Pirmakursių „krikštynos“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Naujoje knygoje „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“ paminėtas ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios indėlis
Vargonininkų kursai Klaipėdoje
Padėkos šv. Mišios už šv. Jėzaus Marijos Eugenijos Milleret paskelbimą šventąja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Lietuviškas koplytstulpis Italijos Bardi miestelyje
80-ųjų Konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pasirašymo metinių paminėjimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Naujokyno pradžios šventė Kretingoje (iš www.ofs.lt)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Žanas Vanje
Karo kapelionų pratybos Nemenčinėje (iš Vatikano radijo)
Sentikiai susitaiko po 12 metų teisminių ginčų (religija.lt)
Prel. dr. V. S. Vaičiūno OFS monografijos sutiktuvės Katalikų teologijos fakultete
Piligriminė seminaristų mokslo metų pradžios kelionė
Zagrebe susitiko Europos nacionaliniai delegatai universitetinei sielovadai
Lietuvių katalikų kapelionas Ispanijoje (iš lietuviai.ca/sielovada)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt