Atsiliepimai iš piligriminio žygio Panevėžio vyskupijoje
Užsienio reikalų ministerijoje liepos 1 dieną už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telkimą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“ apdovanotas prelatas Edmundas Putrimas
Prasideda pasirengimai šv. Teresės Avilietės gimimo jubiliejui
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas Panėvėžyje
Už šeimas – virš 10 tūkst. parašų, surinktų vos per 3 savaites
Egzorcistų asociacijos kreipimasis dėl festivalio „Velnio akmuo“ Anykščiuose
Šiluvos aikštė išrinkta geriausiu 2009 m. urbanistiniu projektu
Piligriminė jaunimo pašaukimų stovykla
Krikščioniškojo teatro spektaklis Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje
Lietuvos katalikiškų mokyklų šventė Šiluvoje
Žymiausiame grigališkojo choralo festivalyje Belgijoje skambėjo lietuvių balsai
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro vizitas Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
Žygis už negimusių kūdikių gyvybes į Kryžių Kalną
Baikerių piligrimystė: Apie motociklą, siaurąjį kelią ir išbandymą lietumi
Piligriminė Šiaulių universiteto studentų kelionė į Lurdą
Tiberiados bendruomenės 30 metų jubiliejus
Jaunimo vakaras apie Sekminių malonę Kaune
VDU Katalikų teologijos fakulteto diena
Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sukurta Socialinių reikalu taryba
Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Vytauto Didžiojo universitete
Kauno akademinės sielovados renginiai
Lietuvoje vyks V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas
Malda už pašaukimą tarnauti kenčiantiems Kaune
Lietuvos Caritas vadovas pasisakė Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje
KEC seminaras „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ Kaune
Tarptautinė konferencija „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“ VDU KTF
Kaune, VDU „Rasos“ gimnazijoje, vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Krikščionybės tūkstantmetis Lietuvoje“.
Paskaita apie Aleksandro Tarasevičiaus iliustruotą „Rožyną“ Kauno miesto muziejuje
Televizijos ir radijo laidų konkurse „Pragiedruliai“ apdovanota Marijos radijo laida jaunimui
Rekolekcijos studentams – Alfa kursų dalyviams
Įsteigta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
Akcija „Darom 2009“ Kauno Santakos parke
Velykinė jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje
Išleistos naujos knygos
Klaipėdoje vyko Pranciškoniškos pasauliečių akademijos organizuotas koncertas
Praktinio gerumo akcija – stebuklas įvyko!
Pranciškonų ordino vyresnybės rinkimai Asyžiuje ir V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas mokymai savanoriams
Seminaras apie vidinį gydymą Kauno medicinos universitete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Gavėnios susikaupimo renginiai Kauno akademinei bendruomenei
Paskaita apie šv. Brunono Bonifaco motyvą Pažaislio freskose Kaune
Gavėnios pamaldos ir Kairos rekolekcijos Kauno akademinėms bendruomenėms
Žinutės iš Truskavoje vykusių KAIROS rekolekcijų
Evangelizacinė šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate
T. L. Baliūno SJ fotografijos paroda Kauno Jėzuitų vienuolyne
Paskaita „Šv. Brunonas ir Lietuva“ Kauno medicinos universitete
Knygos apie Šventojo Sosto ambasadorių Kazį Lozoraitį pristatymas Romoje
Kretingoje vyko mokymai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino brolijų magistrams
Katalikų tėvų asociacijos seminarų ciklas „Kiek kartų turiu atleisti? 77 kartus?“ Kaune
Prezidentas apdovanojo prel. P.Gaidą-Gaidamavičių
Vasario 16-osios iškilmės Romoje
Kauno medicinos universiteto klinikose iškilmingai paminėta Pasaulinė ligonių diena
KMUK odontologai paminėjo globėją Šv. Apoloniją
Pristatyta monografija apie Kauno arkikatedrą baziliką
Konferencija apie šv. Paulių Vilniuje
Aktorės Stanislavos Jakševičiūtės Venclauskienės 50-tųjų mirties metinių minėjimas Šiauliuose
Paskaita diskusija „Atsigręžiant į šv. Paulių“ KMU
Dailės ciklo paskaita Kauno miesto muziejuje
„Kairos“ rekolekcijos Truskavos miestelyje
Kaišiadoriečių kelionė į Europos jaunimo Taizé susitikimą Briuselyje
Ar sulauksime religinio atgimimo ekonominės krizės akivaizdoje?
Ką rinksimės – būrėją ar psichologą?
Ar kryžius pažeidžia religijos laisvę?
Šiauliuose prisimintas pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Mečislovas Jurevičius
Caritas kalėdinis vakaras vaikams ir jaunimui Kaišiadoryse
Įvilktuvės Vilniaus kunigų seminarijoje
Kolpingo draugijos Kaune kalėdinės akcijos
„Praktinio gerumo akcija“ – atsvara niūriai kasdienybei
Vyrų maldos popietė „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ Vilniuje
VII-asis krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos 2008" Panevėžyje
Vengrijoje vyksta 12-oji Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė Kapitula
Išleistas kun. B. Bulikos rinktinių raštų I tomas
Mokslinė konferencija „Zenonas Ivinskis ir Lietuvos praeities tyrimai“ VDU Katalikų teologijos fakultete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Tiberiados broliai Kaune pristatė jaunimui pal. P. G. Frassati
Partijų atstovų atsakymai į klausimus 2008 m. rugsėjo 30 dienos susitikime Kaune
Seminaras Pažaislyje Lectio divina maldos grupių su Šventuoju Raštu vadovams
Vilniaus kunigų seminarijos piligriminė kelionė į Balstogę kun. Mykolo Sopočkos paskelbimo palaimintuoju proga
Paminėtos Marijampolės marijonų vienuolyno 250-osios įkūrimo metinės
Paroda, skirta 250-osioms marijonų vienuolyno Marijampolėje metinėms
Šeštasis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Šiluvos jubiliejaus akimirkos fotografijose (7, 11, 14 d.)
Lietuvos jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą
Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Rugsėjo 1-oji Vilniaus arkikatedroje
Mokslo metų pradžios šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės stovykla Tiltagaliuose
Ignaciškas socialinis eksperimentas „Magis 2008“ Kaune
Vasaros rekolekcijos dėstytojams
Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis iš Kauno į Šiluvą
Pal. Jurgiui Matulaičiui skirtos parodos atidarymas Marijampolėje (2008 07 05)
Fokoliarų judėjimas turi naują prezidentę
Lietuvos Caritas vaikų akimis
Lietuvos Caritas informacija: Skurdas Europoje mažinamas lobizmo keliu
Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro vardas suteiktas Šiaulių vyskupijos kunigui S. Matuliui
Seminaras apie darbą su savanoriais Marijampolėje
Kauno technologijos universitete pašventinta koplyčia
Katalikiškos moterų organizacijos „Vilties tilto“ veiklos 10-mečio minėjimas Kaišiadoryse
Europos Caritas regioninė konferencija Slovėnijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt