Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo kultūriniame projekte „Maironio keliais“
KKS klierikų, Kauno ir Šiaulių vyskupijų jaunimo komandos evangelizacinis savaitgalis Joniškyje
Šiauliuose skambėjo penktoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė
Kauno I dekanato parapijų šeimų kelionė į pal. J. Matulaičio tėviškę Lūginę
Gegužės 12–15 d. Lietuvoje lankosi Maskvos Patriarchato Tarptautinių bažnytinių santykių skyriaus pirmininkas Volokolamsko metropolitas Hilarionas
Smolensko dvasinės stačiatikių seminarijos bendruomenės vizitas
Vidinio išgydymo vakaras ir ugdymo seminaras Kaune su tarptautinės „Gyvojo vandens“ tarnystės svečiais iš Anglijos
Šiauliuose vyko Tarptautinė mokslinė konferencija apie dvasingumą ir ugdymą
Atvirų durų diena ir Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Atvirų durų diena
Kauniečiai neliko abejingi vaikų prašymui padėti mamoms
Šv. Andriejaus bažnyčios 180 metų Jubiliejaus iškilmės - Dublin, Airija
Maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tinklalapiuose paskelbti nauji dokumentai: KGB prieš Katalikų Bažnyčią ir kitas religines bendruomenes
Kryžius sujungęs dvi tautas
Parodos „Pasaulio skautijai – 100 metų“ atidarymas Šiauliuose
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta paroda „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871-1927-1987“
Šv. Klaros idealas Lietuvoje: išrinkta nauja klarisių vyresnioji
Tariamasi dėl New Yorko Aušros Vartų bažnyčios vitražų perkėlimo
Ekumeninis Kryžiaus kelias Klaipėdoje
VDU KTF Valdas Mackela apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „Jėzus Kristus apokrifinėse evangelijose: ortodoksija ir erezija ankstyvojoje krikščionybėje“
Maldingas susitkimas Utenoje „Marija mus veda šventumo keliu“
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtiniams
Gavėnios rekolekcijas Telšių vyskupijos seminaristams vedė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Liugi Bonazzi
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas Vilniuje
Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios atšventinimo 20-metis
Paskaita „Alkoholizmas. Kaip gyventi su priklausomybę nuo alkoholio turinčiais žmonėmis?“
Klaipėdos miesto gyventojai buvo pakviesti į renginį „Tradiciniai giedojimai. Kryžiaus keliai“
Šv. Juozapo šventė Vilniaus kunigų seminarijoje. Tėvų diena
Susitikimas su geradariais Kauno kunigų seminarijoje
Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dvasinė konferencija Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje
Kovo 11-osios signataro Europos parlamento nario A. Saudargo vizitas Vilniaus kunigų seminarijoje
Artėjant Kovo 11-ajai – susitikimas su kun. Robertu Grigu Kauno kunigų seminarijoje
Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012
Lietuvių bažnyčia Londone švenčia šimtmetį
Apie lietuvius, keliavusius „Titaniku“, - pirma knyga po šimto metų
Dvasinė konferencija apie socialinį susitaikymą Vilniaus kunigų seminarijoje
Kardinolo vizitas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Tiberiados bendruomenėje – du jubiliejai
Kaziukas kitaip – žygis už skaistumą Vilniaus Kalvarijose
Švč. Sakramento adoruotojų gavėnios Susikaupimo diena Kaune su Šv. Jono kongregacijos prioru t. Jonu Emanueliu
Malda su vyskupu Jonu Ivanausku Kauno kunigų seminarijoje
94-osios Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės metinės Barisso mieste Argentinoje
Vasario 28 d. Bažnyčios pogrindžio veiklos sovietmečiu aktyvus dalyvis, ilgametis Lietuvos Caritas bendradarbis Saulius Kelpšas palaidotas Petrašiūnų kapinėse
Pelenų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi „Artumos“ redaktorė Vanda Ibianska
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtiniai dalyvavo parodoje „Vilniaus sakralinė auksakalystė“
Vasario 16-osios šventė Benediktinių vienuolyne
Tradicinė „Skersvėjo“ šventė Kauno kunigų seminarijoje
Pelenų diena Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai lankėsi Lietuvių literatūros muziejuje
Užgavėnės Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje: trečiakursių mediumas
Šv. Valentino diena Prienuose
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro prel. prof. Kazimiero Šaulio (1872–1964) paminėjimas Kaune
Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai Pal. Jurgio Matulaičio minėjime Marijampolėje
Paroda „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ Kard. V. Sladkevičiaus bute-muziejuje Kaune
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė praktika Vilniaus miesto mokyklose
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta paroda „Religiniai motyvai Vaidoto Žuko mene“
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi miesto meras
Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmė (Grabnyčios) Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Pavasario semestro pradžia Kauno kunigų seminarijoje
Seserų ugdymo susitikimas su tėvu Joseph Roesch MIC Marijampolėje
Sakralaus meno festivalis „Betliejaus žvaigždės paslaptis“ Šiauliuose
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Šiauliuose
Viešnagė Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenės bažnyčioje
Dvasinė konferencija apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį Vilniaus seminarijoje
VDU Katalikų teologijos fakultete vyko seminaras moksleiviams
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių koncertas skirtas maldų už krikščionių vienybę savaitei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„Artumos“ redaktorės V. Ibianskos knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ pristatymas Kaune
Pastoracinė savaitė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje: kursas „Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai“
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune su Šv. Jono kongregacijos t. Jonu Emanueliu
Vaikų darbų paroda „Kelionė į 2011 Kalėdas“ Jono Pauliaus II piligrimų centre Kaune
Keturvalakių parapijos jaunimo choro jubiliejus
Ligonių diena Šiluvoje
Kūčių vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčios sukaktis
„Alfa“ kurso užbaigimas Kauno kunigų seminarijoje
Įvilktuvės Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Marijampolės marijonų gimnazijos devintokas – geriausias Lietuvoje
Advento popietė Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje
Tikybos mokytojų adventinė kūrybinių darbų paroda Kaune
Popiežiaus nuncijaus vizitas Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje
Seserų susitikimas su Nuncijumi Vilniuje
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi kun. Hermanas Šulcas SDB
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė ir atsisveikinimas su diakonais Kauno kunigų seminarijoje
Ateitininko, filosofo, prof. S. Šalkauskio paminėjimas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Pasitikėjimo piligrimystės stotelė Kaune. Taizé pamaldos Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtinių susikaupimo diena
Alfa kurso savaitgalis Su sesėmis benediktinėmis Guronyse
Kauno m. savivaldybės surengtoje diskusijoje dėl kolumbariumų įrengimo kapinėse išsakytas ir Bažnyčios požiūris
Teatro ir muzikos akademijos studentų spektaklis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Ligonių diena Šiluvoje
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai – klierikų diena
Prelato S.Žilio personalinė dailės paroda Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaristų malda Aušros Vartų šventovėje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Jo Eminencija kardinolas A.J.Bačkis
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt