Šiaulių katedros parapijos Vaikų dienos centro 10-metis
Šeimų metais apginta daktaro disertacija šeimų sielovados tema
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi mokslo metai
Ateitininkų renginys „Mylėti negalima paleisti“
Kristaus dangun įžengimo šventė Kybartuose
Rekolekcijos su t. James Mariakumas SVD ir Mary Pereira Šiauliuose
Pirmojo penktadienio maldos vakaras už atsivertimus Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno kunigų seminarijos pažintinė išvyka į Dzūkiją (2014 05 31)
Knyga „Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatytos dvi knygos apie tremtį
Renginys „Saulėtos ir ūkanotos dienos“ Marijampolėje
Renginys „Mums visiems gera kartu“ Antanavo pagrindinėje mokykloje
Kauno kunigų seminarijos ir VDU Katalikų teologijos fakulteto malda baigiant akademinius metus (2014 05 20)
Žygis „Nuotykis būti savimi“
Diplominių darbų gynimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Šeimos šventė Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijoje
Paroda šv. Jono Pauliaus II garbei Šiaulių universitete
Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje (2014 05 10)
Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą
Festivalis „Dėkoju mamai ir Marijai“ (2014 05 12)
Mons. Alfonso Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas
Mirė t. Paolo Molinari SJ, kuris 51 metus buvo Generalinis Jėzaus Draugijos Postulatorius
Jaunimo susitikimų diena „Esi vertas daugiau“ Kaune
Kauno kunigų seminarijos piligriminė kelionė Lenkijoje
Vidinio gydymo seminaras „Įžengiant į Gailestingumo slėpinį“ Kaune
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Susitikimas su t. Juliumi Sasnausku OFM „Daugirdo“ kavinėje ir maldos vakaras Pranciškonų bažnyčioje Kaune
Velykos su Anglijos lietuviais
Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišios Pravieniškių įkalinimo įstaigoje
Kauno kunigų seminariją aplankė „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė
„Alfa“ kurso naujienos iš Kazlų Rūdos
Šeimos centro atstovų susitikimas su jaunimu Pilviškiuose
Kanauninko Gvidono Dovidaičio auksinis tarnystės jubiliejus
Katalikų teologijos fakulteto studentų pažintinė išvyka į Vilnių
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“
Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Aštriosios Kirsnos dvare
Konferencija apie šeimos gyvenimą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražus Vilkaviškio parapijos klebono jubiliejus
Savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje
Šv. Juozapo iškilmė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jaunimo susitikimas „Apie pašaukimą šeimai...“ Šakiuose
Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Panevėžio katalikiškas vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ švenčia 50 metų jubiliejų
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinių rekolekcijos Kretingoje
Parodos, skirtos šviesaus atminimo kun. Juozui Zdebskiui „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, pristatymas Prienuose
Apie naujos bažnyčios statybą prie Babilono prekybos centro Panevėžyje
Sakralaus meno festivalis Šiauliuose
Gavėnia Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijoje
Seminaristų rekolekcijos Kretingoje
Susitikimas su LR Seimo nariu Egidijum Vareikiu Šiauliuose
Prof. A. Motuzas pristatė savo knygą „Kryžių Kalnas“
Žagarės parapijos tikinčiųjų piligrimystė į Šventąją Žemę
Padėka Dievui už laisvę ir Nepriklausomybę Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kaune paminėtas prelato prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS 70 metų amžiaus jubiliejus
Šiauliuose paminėtas Švč. Jėzaus Širdies tanaičių kongregacijos 140-ties metų jubiliejus
Vasario pabaigos „Miesto misijų“ susitikimas Kaune
Konferencija apie tikėjimą versle Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Sudargo parapijoje paminėtas kunigas Petras Sitka
Konferencija apie Biblinį Dievo Tėvo įvaizdį
Šviesios atminties kun. Juozui Zdebskiui suteiktas Lazdijų Garbės piliečio vardas
Dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada ir konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ Jonavoje
Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kard. Audrio Juozo Bačkio apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kaišiadorių vyskupo apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražiausias vainikas – iš gerų darbų nupintas
Kunigo Juozo Zdebskio žūties minėjimas Rudaminoje
Knygos „Seirijų praeitis ir dabartis“ pristatymas
Prel. Prano Gaidamavičiaus - Gaidos gimimo 100-ios metinės
Popietė su giesmių autore ir atlikėja Angele Joknyte Šiauliuose
Kelionė prasidėjusi nuo mažo žingsnelio (pasidalinimas apie Strasbūre vykusį Taize žiemos susitikimą)
Miesto misijų susitikimas „Vero Cafe“ kavinėje Kaune. Šlovinimo vakaras Jėzuitų bažnyčioje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė savaitė
Apie Europos jaunimo susitikimą Strasbure
2013 m. Gerumo kristalais apdovanoti net keli Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiai
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenės Kūčių vakarienė
Kūčių vakarienė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Prieškalėdinė popietė Kauno kunigų seminarijoje
Susikaupimo popietė Kauno „Saulės“ gimnazijoje
Advento popietė Raudondvario gimnazijoje
Jėzuitų gimnazijos moksleivių dovana „Caritas“ labdaros valgyklai Kaune
Pasvalyje paminėtos arkivyskupo, Šventojo Rašto vertėjo Juozapo Skvirecko 140-osios gimimo metinės
LŽD premija Kastantui Lukėnui
Trečio kurso klierikų įvilktuvės Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminaraijoje
Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje apsilankymas Vilniaus kunigų seminarijoje
Apginta teologijos daktaro disertacija
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
„Mokslas ir religija. Didieji klausimai“ – Oksfordo universiteto prof. Alisterio E. McGratho paskaita Kaune
Paskaita „Asmenybės brendimas“ Prienuose
Susitikimas su piligrimais grįžusiais Gvadelupės Šiauliuose
Lietuvos nacionaliniame muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO ŽENKLAI“
Šeštakursių išleistuvės Kauno kunigų seminarijoje
Susikaupimo dienos Aukštadvaryje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė Panevėžio vyskupas J. E. Lionginas Virbalas SJ
Žurnalistai, dalyvavę seminare apie religijų įvairovę Lietuvoje, sužinojo daug naujo (religija.lt)
Inauguracijos šventė Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II gimnazijoje
Kauno kunigų seminarijos klierikų įvilktuvės
Kauno rajono mokinių projektas „Bažnyčia – namai, kuriuose gera būti“
Ateitininkų susitikimas „ATSIGRĘŽK“ Šiauliuose
Klierikų susitikimas Aušros Vartų atlaiduose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt