Įvilktuvių šventė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Šiaulietis Vidas Labanauskas davė amžinuosius įžadus basųjų karmelitų ordine
Kauno kunigų seminarija LRT laidoje „Šventadienio mintys“
Žinios iš JAV Lietuvių kunigų vienybės posėdžio
Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ (2015 m. lapkritis)
Pašvęstojo Gyvenimo Metams skirtas renginys „Tavo vardas - palieti kvepalai“
Choristų ir vargonininkų globėjos Šv. Cecilijos minėjimas Kauno kunigų seminarijoje
Įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susipažinimas su Kauno benamių dienos centro veikla
Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu kun. Eugenijumi Markovu SJ
Šveicarijos Sankt Morico parapijos vikaras, lietuvių kunigas Audrius Micka švenčia pirmąsias kunigystės metines
Dominikonai pradeda švęsti 800 metų jubiliejų
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ
Kaune pristatyta nauja Nerijos Putinaitės monografija „Nugenėta pušis. Ateismas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje“
Kauno kunigų seminarijos alumnų vakaras „Laiškai“
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė susitiko su vyskupu Kęstučiu Kėvalu
Kauno kunigų seminarijos futbolo komanda dalyvavo draugiškose salės futbolo varžybose Rygoje
Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi archeologas ir filosofas doc. dr. Mindaugas Bertašius
Antrą kartą Vilniuje sodinti „Vilties laukai“
Iškilmėmis Paštuvoje baigti švęsti Šv. Jėzaus Teresės jubiliejiniai metai
Sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“ Berčiūnuose
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimas su kun. Robertu Grigu
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi arkivyskupas Gintaras GRUŠAS
Bažnyčios istorikas doc. dr. Artūras Grickevičius svečiavosi Kauno kunigų seminarijoje
Ramygalos parapija sutiko žemietės Garbingos Dievo Tarnaitės motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijas
Paskaita „Tėvų ir vaikų santykiai“ Veisiejuose
Susitikimas su Maltos ordino savanoriais iš Hamburgo
Kaune paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena (2015 10 04)
Spalio 3 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje kunigu įšventintas brolis Rolandas Taučus OFM
Mons. Vytauto Sidaro mirties metinės
A+A T. Donatas VALIUKONIS SJ (1926–1952–2015)
Alytaus pataisos namuose atnaujinta koplyčia
Kaune tęsiasi Šlovinimo vakarai „Malda už Kauno miestą ir Tave“. Vakaras Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
Kambarių laiminimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoe
Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi jėzuitas t. Stasys Kazėnas SJ
„Artumos“ Šilinių fotoreportažas
Lietuvių koplyčia Vašingtone ruošiasi 50-mečiui: pokalbis su kun. Rolandu Makricku
Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas išsirinko naują Nacionalinę tarybą
Kauno kunigų seminarijos ir kitų aukštųjų mokyklų malda Kauno arkikatedroje
Baigėsi stojamieji egzaminai į Kauno kunigų seminariją
Telšių katedroje paminėtas prel. Algimanto Bartkaus auksinis kunigystės jubiliejus
Šv. Ignaco minėjimas ir t. A. Tamošaičio knygos pristatymas Šiauliuose
Carito bendradarbių piligriminė kelionė į Lurdą
Jono Pauliaus II piligrimų centro kelionė į Kryžių kalno atlaidus
Pirmosios mons. Alfonso Svarinsko mirties metinės Vilniuje ir Ukmergėje
Marijos radijas: Liudijimų vakaras su Br. Astijumi Kungiu OFM ir Arūnu Raudoniu (video)
Telšių vyskupijos Marijos legiono narių rekolekcijos
Vilniuje susitinka Europos moksleiviai, dalyvaujantys „Global Outreach“ programoje
Paštuvos vienuolyne vyko pašvęstojo gyvenimo seserų rekolekcijos su t. Amedeo Ferrari OFM Conv.
Arkivyskupas L. Virbalas: Apie bendradarbiavimą su žiniasklaida (VR)
Pristatyta šviesios atminties kun. Vaclovo Aliulio MIC knyga „Nuo Betliejaus iki Romos. Su šventuoju Luku“
Bažnyčia apie migrantus Lietuvoje: „Rizika negali sutrukdyti teikti pagalbą“
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai lankė nuteistuosius: koks pasaulis už grotų?
Esame paliesti džiaugsmingos bendrystės! Baigėsi vasaros stovykla moksleiviams „Esi vertas daugiau“
Vilniuje pašventinti varpai Šv. Jokūbo kariljonui
Migrantų priėmimas: edukacinis iššūkis
Gyvo garso ir liudijimo vakaras su „Marijos radiju“: Džiazo muzikantas, kunigas, vienuolis Tėvas Stan FORTUNA, CFR iš Niujorko, JAV (video)
Miesto misijų vakare – malda už Kauną, arkivyskupiją, jos ganytojus
Kauno kunigų seminarijos Šv. Jono Krikštytojo vigilijos ir iškilmių Kaune fotoreportažas
Kun. Luko Laniausko SJ šventimų iškilmės Čikagoje, JAV
Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės tarnystė Palangos bažnyčioje
Alytaus miesto dienos pradėtos šv. Mišiomis
Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Arnoldu Valkausku: kuo pavojingas Haris Poteris?
Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės Sutvirtinimo šventė arkikatedroje
Naujas „Teesie“ numeris: apie tėvynę – tiek žemiškąją
Festivalis „Dievas yra meilė 2015“ baigėsi: ar Lietuvai reikalingos tyros širdys?
KTU sielovados komandos ir draugų žygis iš Kauno į Šiluvą
Miesto misijose – Šlovinimo vakaras ir malda už Kauną
Šv. Faustinos namelyje – br. Dismas CSJ kalbėjo apie gailestingumą ir pašaukimą
Keturių dienų jaunimo piligrimystė pėsčiomis iš Jonavos į Šiluvą
Sužadėtinių rengimo Santuokai supervizijos užsiėmimai Kaune
Pašvęstojo gyvenimo metams skirta rajoninė Giesmių šventė „Kur vienuoliai, ten ir džiaugsmas“ Jonavoje
Kauno kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai drauge su VDU Katalikų universiteto dėstytojais, studentais ir darbuotojais šventė Teologijos fakulteto dieną
Šventojo Jokūbo kelio piligrimai įžengė į Vilkaviškio vyskupiją
Miesto misijų „Kunigai kavinėse“ susitikimas su kun. Antanu Blužu OFM: ar darbas dėl pinigų – vergystė?
Danijoje lietuviai ir danai susirinko švęsti draugystės prie 1947 m. pastatyto lietuviško kryžiaus
Padėkos pamaldos su Taizé giesmėmis Kaune (2015 05 12)
Susitikimas su dr. Bohuš Živčak Kauno kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė svečiavos Apaštalinėje nunciatūroje
Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas Klaipėdoje
Miesto misijose – šlovinimas ir malda už kauniečius Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Piligriminė kelionė dviračiais į Šiluvą
Kauno arkikatedroje atidarytas jos istorijos muziejus
Pašaukimų savaitgalis „Pažinti, priimti, dovanoti“ Kauno kunigų seminarijoje
Piligriminis žygis Alytus–Pivašiūnai
TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto studentams paskaita apie šv. Jėzaus Teresę
Šv. Faustinos namelyje paminėtos 80-osios metinės nuo Gailestingojo Jėzaus paveikslo pirmojo viešo išstatymo
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“
Panevėžyje vyko knygų pristatymas „Matyti pasaulį kaip visumą“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su Šv. Antano Paduviečios parapijos klebonu
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos Kaune
Žemaičių Kalvarijos mokyklos sukaktis
A+A Telšių vyskupijos kunigas Alfredas MEMYS (1960–1988–2015)
Leidinio apie Lietuvą pristatymas Berlyne
Kauno kunigų seminarijos misijos Palemone
Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Kęstučiu Dvarecku
Airijos lietuvių katalikų sielovadai 10 Metų!
Jaunimas iš Berisso (Argentina) puošia margučius
Adoracija Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje
Viešpats pasišaukė į amžinuosius Tėvo namus ALGIDRĄ PATACKĄ (1943 09 28 – 2015 04 03)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt