Žodis šabè „Laukiantys Tėvo namai: apie sūnaus palaidūno sugrįžimą“
Kauno m. karitiečiai dalyvavo priešvelykinėje „Maisto banko“ akcijoje
Kun. A. Rimavičiaus skulptūrų paroda Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje
Marijos diena Šiluvoje
Seminaristų atgailos žygis pėsčiomis iš Kauno į Paštuvą
Kauno kunigų seminarijos valandoje – susitikimas su dr. Ingrida Gudauskiene
Vilniaus šv. Juozapo bažnyčios statyba: kovo 19-ąją, minint šv. Juozapo iškilmę, Pilaitėje bus pašventintas kertinis naujos bažnyčios akmuo
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje veikia dailininko Romualdo Balinsko tapybos darbų paroda
Renginiai, skirti pasiruošimui Pasaulio Jaunimo dienoms
Alfa kursas keičia gyvenimus
Paskaita "Meilė yra nemylima"
Iniciatyva melstis už emigravusius artimuosius
Parapijų zakristijonų ugdymo seminaras iš mokymų ciklo „Dievo namų virtuvės šefas“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su vyskupu Kęstučiu Kėvalu
Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje
Šeimų vakare Kaune – apie praktiškus receptus laimingai santuokai ir susitikimas su Sidrių šeima
Susitikimas su Kolumbo riteriais
Mamos ir dukros popietė Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Vyskupui Motiejui Valančiui-215
Joniškio parapija šventė 480 m. jubiliejų
Seminaras „Kun. Jono Bosko prevencinė sistema – aktualus ugdymo įrankis šių dienų Bažnyčiai“
Miesto misijų renginyje „Klausk vyskupo“ – susitikimas kavinėje su Kauno arkivyskupu L. Virbalu
Kun. Mozės Mitkevičiaus pamokslas sakytas minint Vasario 16-ąją Romoje
Kun. Juozo Zdebskio 30-tųjų žuvimo metinių minėjimas Šiauliuose
Kauno kunigų seminarija dalyvavo maldoje už Lietuvą
Konferencija Liublianoje
Miesto misijų susitikime kavinėje su t. E. Markovu SJ – apie misijas Afrikoje ir džiaugsmą
Kaišiadoryse lankėsi Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai
„Vilties angelo“ padėkos šventė
Vasario 9 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė Užgavėnes
Kun. Juozo Zdebskio mirties 30-osios metinės
VDU Katalikų teologijos fakulteto absolventai aukojo Dievui įgytas žinias ir diplomus
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno kunigų seminarijoje
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos V suvažiavimas
Seminarijos bendruomenė maldoje už VDU KTF religinio švietimo ir šeimotyros magistrus
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo pal. Jurgio Matulaičio minėjime Marijampolėje
Diakonato šventimai
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos išgyvenusiems kūdikio netektį
R. Sakalauskaitės knygos apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską pristatymas
Gydytojo Alberto Griganavičiaus pagerbimas Šiauliuose
Dr. Bronės Gudaitytės paskaita „ Gailestingumo darbai sielai“
Bažnytinės ir klasikinės muzikos koncertas Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
Pirmosios kanauninko Algimanto – Vincento Kajacko mirties metinės
Miesto misijų vakaras Kaune iš ciklo „Kunigai kavinėse“: „Greitos ir neskausmingos skyrybos?! Popiežiaus verdiktas“
Vilniuje pasirašytas memorandumas dėl savižudybių prevencijos
Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas apdovanotas Gerumo kristalu
Malda į amžinybę palydėtas Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo tėtis Antanas Kėvalas
Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivių gerumo akcija – „Sriubos“ valgyklai paremti
Kalėdinis vakaras Kauno kunigų seminarijos bendruomenėje
Atidaryti naujieji „Aš esu“ bendruomenės namai Vilniuje
Projektas „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų - man padarėte“
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su dailininku V. Varnu
Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Jėzuitų rektorate Kaune
Įvilktuvių šventė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Šiaulietis Vidas Labanauskas davė amžinuosius įžadus basųjų karmelitų ordine
Kauno kunigų seminarija LRT laidoje „Šventadienio mintys“
Žinios iš JAV Lietuvių kunigų vienybės posėdžio
Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ (2015 m. lapkritis)
Pašvęstojo Gyvenimo Metams skirtas renginys „Tavo vardas - palieti kvepalai“
Choristų ir vargonininkų globėjos Šv. Cecilijos minėjimas Kauno kunigų seminarijoje
Įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susipažinimas su Kauno benamių dienos centro veikla
Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu kun. Eugenijumi Markovu SJ
Šveicarijos Sankt Morico parapijos vikaras, lietuvių kunigas Audrius Micka švenčia pirmąsias kunigystės metines
Dominikonai pradeda švęsti 800 metų jubiliejų
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ
Kaune pristatyta nauja Nerijos Putinaitės monografija „Nugenėta pušis. Ateismas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje“
Kauno kunigų seminarijos alumnų vakaras „Laiškai“
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė susitiko su vyskupu Kęstučiu Kėvalu
Kauno kunigų seminarijos futbolo komanda dalyvavo draugiškose salės futbolo varžybose Rygoje
Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi archeologas ir filosofas doc. dr. Mindaugas Bertašius
Antrą kartą Vilniuje sodinti „Vilties laukai“
Iškilmėmis Paštuvoje baigti švęsti Šv. Jėzaus Teresės jubiliejiniai metai
Sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“ Berčiūnuose
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimas su kun. Robertu Grigu
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi arkivyskupas Gintaras GRUŠAS
Bažnyčios istorikas doc. dr. Artūras Grickevičius svečiavosi Kauno kunigų seminarijoje
Ramygalos parapija sutiko žemietės Garbingos Dievo Tarnaitės motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijas
Paskaita „Tėvų ir vaikų santykiai“ Veisiejuose
Susitikimas su Maltos ordino savanoriais iš Hamburgo
Kaune paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena (2015 10 04)
Spalio 3 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje kunigu įšventintas brolis Rolandas Taučus OFM
Mons. Vytauto Sidaro mirties metinės
A+A T. Donatas VALIUKONIS SJ (1926–1952–2015)
Alytaus pataisos namuose atnaujinta koplyčia
Kaune tęsiasi Šlovinimo vakarai „Malda už Kauno miestą ir Tave“. Vakaras Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
Kambarių laiminimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoe
Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi jėzuitas t. Stasys Kazėnas SJ
„Artumos“ Šilinių fotoreportažas
Lietuvių koplyčia Vašingtone ruošiasi 50-mečiui: pokalbis su kun. Rolandu Makricku
Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas išsirinko naują Nacionalinę tarybą
Kauno kunigų seminarijos ir kitų aukštųjų mokyklų malda Kauno arkikatedroje
Baigėsi stojamieji egzaminai į Kauno kunigų seminariją
Telšių katedroje paminėtas prel. Algimanto Bartkaus auksinis kunigystės jubiliejus
Šv. Ignaco minėjimas ir t. A. Tamošaičio knygos pristatymas Šiauliuose
Carito bendradarbių piligriminė kelionė į Lurdą
Jono Pauliaus II piligrimų centro kelionė į Kryžių kalno atlaidus
Pirmosios mons. Alfonso Svarinsko mirties metinės Vilniuje ir Ukmergėje
Marijos radijas: Liudijimų vakaras su Br. Astijumi Kungiu OFM ir Arūnu Raudoniu (video)
Telšių vyskupijos Marijos legiono narių rekolekcijos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt