Pokalbis apie pašaukimą su seminaristu L. Vilėniškiu
Padėkos vakaras piligriminio žygio savanoriams
Vyskupo Juozo Žemaičio MIC 90-mečio iškilmė
Kaune atidaryti Šv. Klaros globos namai
Kauno kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos Palendriuose
Iškilmingai pradėti Telšių kunigų seminarijos naujieji mokslo metai
Malda LSMUL Kauno klinikų koplyčioje prašant Fatimos Dievo Motinos užtarimo
„Carito“ savanorių sumanymui tapti kūnu padėjo jauni verslininkai, gydytojai, vaistininkai
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių stovykla Šiluvoje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko stojamieji egzaminai
Šv. Roko minėjimas Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikos koplyčioje
Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios Šeimų stovykla
Metinis Šiluvos Marijos draugijos narių susitikimas
XII Gyvojo Rožinio kongresas Salake
VA Caritas – apie savo veiklą 2015-aisiais
Katalikiškojo Maltos Ordino Jaunųjų maltiečių stovykla
Vilniuje praktiką atlikęs amerikietis: „Tai unikalus miestas Gailestingumo istorijoje“.
Pašvęstojo gyvenimo seserų rekolekcijos Paštuvoje
Prel. Kazimiero Dobrovolskio laidotuvės
Jūrės miestelyje gyvena pamaldūs ir savo gimtinę mylintys žmonės
Kauno universitetų ir kolegijų dėstytojų piligriminė kelionė Gailestingumo keliu
Valstybės dienos šventė Kazlų Rūdoje
Brolių latvių diena Žemaičių Kalvarijoje
Mirė poetė Marija Katiliūtė-Lacrima
Sesers karmelitės Rozanos Graulich vienuolinių įžadų 50-ies metų jubiliejus
Vašingtone atidaryta Šiluvos koplyčios paroda
Kapčiamiesčio globos namams-20 metų
Šeimų stovykla Kryžiuose
Pašvitinyje įvyko ministrantų stovykla
Kauno kunigų seminarija arkivyskupijos jubiliejuje
Lankeliškiuose paminėti Budavonės kankiniai
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai Romoje
Kaune ir Alytuje paminėtos kan. Juozo Gražulio 6-osios mirties metinės
Apie darbus, kuriems metų laikas nesvarbus
Šventojo kun. Stanislovo Papčinskio MIC kanonizacija Vatikane
Šv. Jono Krikštytojo centre pašventinta koplyčia
Mažasis katalikiškas kino teatras Vilkaviškyje
Vilkaviškio parapijos jaunimo dviračių žygis
Tėvystei skirtas vakaras
Piligriminis žygis minint vaikų gynimo dieną
Telšių kunigų seminarijos akademinių metų užbaiga
Maldos už kunigų šventėjimą diena
Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras
Mirė Bažnyčios Lietuvoje geradarys mons. Gerhardas Lange
Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje – šventųjų relikvijos
Švč. Trejybės tituliniai atlaidai Liškiavos parapijoje
Šeimos diena Simno gimnazijoje
Popiežiaus Pranciškaus viešnagės Izraelyje nuotraukų parodos atidarymas Marijampolėje
Akademinės sielovados bendradarbių kelionė studentams „Atrask Kauną“
Žurnalas „Bitutė“ vaikams
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė titulinius bažnyčios atlaidus
Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Angelės Joknytės akustinis koncertas
Kauno kunigų seminarijos klierikai meldėsi drauge su Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentais ir dėstytojais
Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Keturvalakių parapijoje
Prof. Stasio Šalkauskio minėjimas
Giesmių pynė Marijai
Epilepsija – liga visuomenės šešėlyje
Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi ortodoksų diakonas Konstantin Pankrašov
Tarptautinė šeimos diena Kužiuose
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Aukštaitijoje
Miesto misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – apie moterų kunigystę
Kaune paminėtas kun. prof. Jono JURAIČIO (1926–1950–2010) 90-metis
Šventojo Stanislovo atlaidai Keturvalakiuose
Marijos diena Šiluvoje: ne kalbėti apie meilę, bet meile gyventi.
Kun. Juozo Zdebskio minėjimas ir memorialinės ekspozicijos jo garbei atidarymas Šlavantuose
Tarptautinis dailės pleneras „150-ojo pavasario spalvos“ Kauno kunigų seminarijoje
Konferencija „Katalikų Akcija“ Suvalkuose
Lietuvių Maldos pusryčiai ambasadoje Londone
Kun. Arvydo Petro Žygo 5-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje su RElay dalyviais
Kauno kunigų seminarijos valandoje – susitikimas su Arūnu Raudoniumi
Dieviškai lietuviškas vakaras Portlande su Šiaulių vyskupu
Įvyko susitikimas dėl Ceikinių bažnyčios
Šlovinimo vakare – kvietimas gyventi su Prisikėlusiu Kristumi
„M. Tomonis ir jo žinia“
Gailestingumo žinia šiandienos pasauliui
TAU senjorų piligrimystė į Žagarę
Pirmosios Lietuvoje ir Telšiuose katalikiškos krypties gimnazijos jubiliejus
Šiluvos Dievo Motinos koplyčiai Vašingtono bazilikoje – 50 metų
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio knygos „Taip, laimingas“ sutiktuvės Kaune
Gidams pristatyta piligrimystė Vilniuje
Kaune atidaryta paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje“
Motociklininkų žygiu paminėta Kaišiadorių vyskupijos sukaktis
Išleista knyga apie Kauno kunigų seminariją
Gailestingumo kongreso savanorių mokymai
Kazitiškio bažnyčioje užgesintas gaisras
Ignalinoje – kun. Jono Kardelio jubiliejus
Lietuvoje viešėjęs Basųjų karmelitų ordino generalinis vyresnysis lankėsi Paštuvoje
Miesto misijų vakaras kavinėje su kun. Ričardu Doveika ieškant atsakymų į klausimą: „Kam tuoktis, jei ir taip gerai?“
Klasikinės muzikos koncertas Kauno kunigų seminarijoje
Respublikinis vaikų ir jaunimo giesmių festivalis „Viešpatie, paliesk, mano širdį keisk“ Kaune
Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4 ) III etapas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus kunigų seminarijoje V. Daniliauskaitės grafikos paroda
Taika keliuose. Skubėk lėtai!
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas dienoraštis
Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ Kauno arkikatedroje
Didysis Ketvirtadienis Pravieniškių pataisos namuose
Pavasario stovykla jaunimui „Dievo Karalystė čia pat“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt