Telšių vyskupijos Marijos legiono narių rekolekcijos
Vilniuje susitinka Europos moksleiviai, dalyvaujantys „Global Outreach“ programoje
Paštuvos vienuolyne vyko pašvęstojo gyvenimo seserų rekolekcijos su t. Amedeo Ferrari OFM Conv.
Arkivyskupas L. Virbalas: Apie bendradarbiavimą su žiniasklaida (VR)
Pristatyta šviesios atminties kun. Vaclovo Aliulio MIC knyga „Nuo Betliejaus iki Romos. Su šventuoju Luku“
Bažnyčia apie migrantus Lietuvoje: „Rizika negali sutrukdyti teikti pagalbą“
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai lankė nuteistuosius: koks pasaulis už grotų?
Esame paliesti džiaugsmingos bendrystės! Baigėsi vasaros stovykla moksleiviams „Esi vertas daugiau“
Vilniuje pašventinti varpai Šv. Jokūbo kariljonui
Migrantų priėmimas: edukacinis iššūkis
Gyvo garso ir liudijimo vakaras su „Marijos radiju“: Džiazo muzikantas, kunigas, vienuolis Tėvas Stan FORTUNA, CFR iš Niujorko, JAV (video)
Miesto misijų vakare – malda už Kauną, arkivyskupiją, jos ganytojus
Kauno kunigų seminarijos Šv. Jono Krikštytojo vigilijos ir iškilmių Kaune fotoreportažas
Kun. Luko Laniausko SJ šventimų iškilmės Čikagoje, JAV
Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės tarnystė Palangos bažnyčioje
Alytaus miesto dienos pradėtos šv. Mišiomis
Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Arnoldu Valkausku: kuo pavojingas Haris Poteris?
Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės Sutvirtinimo šventė arkikatedroje
Naujas „Teesie“ numeris: apie tėvynę – tiek žemiškąją
Festivalis „Dievas yra meilė 2015“ baigėsi: ar Lietuvai reikalingos tyros širdys?
KTU sielovados komandos ir draugų žygis iš Kauno į Šiluvą
Miesto misijose – Šlovinimo vakaras ir malda už Kauną
Šv. Faustinos namelyje – br. Dismas CSJ kalbėjo apie gailestingumą ir pašaukimą
Keturių dienų jaunimo piligrimystė pėsčiomis iš Jonavos į Šiluvą
Sužadėtinių rengimo Santuokai supervizijos užsiėmimai Kaune
Pašvęstojo gyvenimo metams skirta rajoninė Giesmių šventė „Kur vienuoliai, ten ir džiaugsmas“ Jonavoje
Kauno kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai drauge su VDU Katalikų universiteto dėstytojais, studentais ir darbuotojais šventė Teologijos fakulteto dieną
Šventojo Jokūbo kelio piligrimai įžengė į Vilkaviškio vyskupiją
Miesto misijų „Kunigai kavinėse“ susitikimas su kun. Antanu Blužu OFM: ar darbas dėl pinigų – vergystė?
Danijoje lietuviai ir danai susirinko švęsti draugystės prie 1947 m. pastatyto lietuviško kryžiaus
Padėkos pamaldos su Taizé giesmėmis Kaune (2015 05 12)
Susitikimas su dr. Bohuš Živčak Kauno kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė svečiavos Apaštalinėje nunciatūroje
Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas Klaipėdoje
Miesto misijose – šlovinimas ir malda už kauniečius Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Piligriminė kelionė dviračiais į Šiluvą
Kauno arkikatedroje atidarytas jos istorijos muziejus
Pašaukimų savaitgalis „Pažinti, priimti, dovanoti“ Kauno kunigų seminarijoje
Piligriminis žygis Alytus–Pivašiūnai
TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto studentams paskaita apie šv. Jėzaus Teresę
Šv. Faustinos namelyje paminėtos 80-osios metinės nuo Gailestingojo Jėzaus paveikslo pirmojo viešo išstatymo
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“
Panevėžyje vyko knygų pristatymas „Matyti pasaulį kaip visumą“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su Šv. Antano Paduviečios parapijos klebonu
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos Kaune
Žemaičių Kalvarijos mokyklos sukaktis
A+A Telšių vyskupijos kunigas Alfredas MEMYS (1960–1988–2015)
Leidinio apie Lietuvą pristatymas Berlyne
Kauno kunigų seminarijos misijos Palemone
Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Kęstučiu Dvarecku
Airijos lietuvių katalikų sielovadai 10 Metų!
Jaunimas iš Berisso (Argentina) puošia margučius
Adoracija Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje
Viešpats pasišaukė į amžinuosius Tėvo namus ALGIDRĄ PATACKĄ (1943 09 28 – 2015 04 03)
Gavėnios rekolekcijos Garliavos parapijos mokytojams
Šlovinimo vakare Kaune – kvietimas priimti Dievo patarnavimą žmogui
Skyrimai akolitų ir lektorių tarnystei Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gavėnia – meilės artimui liudijimo metas
Šv. Faustinos namelyje jaunimas mokėsi rišti verbas
Atnaujinta Vilniaus katedros požemių ekspozicija
Baigtos restauruoti Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios Kryžiaus kelio stotys. Muziejus imasi naujo restauravimo projekto!
Šv. Juozapo iškilmė Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos „Ribos“ aptarimas – pristatymas Marijampolėje
24 valandos Viešpačiui Liškiavos parapijoje
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos rekolekcijos
Arkivysk. Gintaras Grušas lankėsi seserų asumpcionisčių bendruomenėje
Gavėnios susitikimai Šiauliuose
Susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte Šiauliuose
Susitikimų ciklo „Kunigai kavinėse“ vakaras „Penkios meilės kalbos“ (2015 03 12)
Tarptautinė mokslinė konferencija „Rinkis gyvenimą“ Vilniuje
Kovo 11–osios minėjimas Bagotojoj
Kriukų parapijos vizitacija
Kun. R. Mikutavičiaus poezijos skaitymai Tytuvėnų vienuolyne
Kauno II dekanate – gavėnios Sutaikinimo pamaldos parapijų jaunimui
Gyvo garso ir liudijimų vakaras su Angele Joknyte Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (YouTube)
Pašvęstojo gyvenimo metų paminėjimas Balbieriškio parapijoje
Vaikinų savaitgalis Baltriškėse su Jono Pauliaus II piligrimų centru
Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai stovyklavietėje Dainavoje (JAV)
Tradicinis „Skersvėjis“ Kauno kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pamaldose už Lietuvą
Miesto misijų „Kunigai kavinėse“ vakare – susitikimas su t. Antanu Saulaičiu SJ apie išsiskyrusiuosius ir Bažnyčią
Grafiko Vlado Liatuko darbų paroda „Lietuva mano“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kun. R. Grigo knygos „Benamės svajos“ pristatymas. Meilės Dievui ir Tėvynei pamoka
XVIII-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir I-asis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės suvažiavimas – Urugvajus’2015
Užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės ugdymo seminaras Kaune
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Šiauliuose svečiavosi profesoriaus prel. V. S. Vaičiūnas
Tytuvėnų piligrimų centras dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2015“
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos Palendriuose
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje baigtas ALFA Suaugusiesiems kursas
Miesto misijų vakare – šlovinimas ir malda, kad Jėzus apglėbtų visus Kauno gyventojus
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.
Bagotojoj surengtas labdaros Ukrainai koncertas
Pranciškoniško pašaukimo diena Šiaulių vyskupijoje
Marijampolės dekanato „Šeimadienis“ (2015 01 22)
Šeimų šventė Prienų dekanate
Kanauninko Juozo Mieldažio mirties metinės (2015 01 21)
Justinos Marcinkutės paroda „Žiedai“ Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė savaitė
Atsisveikinimas su kan. jubil. doc. dr. Algimantu Vincentu KAJACKU Kaune (1932–1961–2015)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt