Malda Švč. M. Marijai Gailestingumo Motinai Vatikane
 
 

Lapkričio 16-ąją lietuviai visame pasaulyje švenčia Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos iškilmę. Šios tradicijos neužmiršdami, bendrai maldai rinkosi ir Romos lietuviai. Eucharistija buvo švenčiama Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje Šv. Petro bazilikos grotose.

Šventųjų Mišių aukai vadovavo ir Dievo Žodžiu dalijosi Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje studentas, kunigas Mindaugas Bernotavičius. Iš Vilniaus arkivyskupijos kilęs kunigas dalijosi savo patirtimi, liudydamas apie Švč. Mergelę Mariją kaip Dievo malonių tarpininkę. Primindamas, kad stebuklingu laikomas Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas yra tik pagalba kiekvienam mintis kelti vis labiau į Dievą. Homilijoje kunigas visus kvietė atkreipti dėmesį į šių metų Aušros Vartų atlaidų temą, kuri yra sukoncentruota į tris žodžius: malonė, gailestingumas ir ramybė. Būtent šiuose žodžiuose Švč. Mergelė Marija atsiskleidžia kaip ta, kuri mus kreipia malonės, gailestingumo ir ramybės keliu eiti kartu su Viešpačiu.

Savo malda į Eucharistiją jungėsi Šventojo Sosto Valstybės Sekretoriato tarnautojas mons. Visvaldas Kulbokas, gausus kolegijos kunigų studentų būrys, Šventosios Šeimos seserys. Maldoje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijos Respublikoje dr. Petras Zapolskas su žmona, Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto dr. Irena Vaišvilaitė, Vatikano radijo lietuviškos sekcijos darbuotojai, būrelis Romos lietuvių.

Kun. Linas Baltrušaitis
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos studentas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt