Mirusiųjų prisiminimo diena Romoje
 
 

Lapkričio antroji, visų mirusiųjų prisiminimo diena – Vėlinės. Bendrai maldai už mirusiuosius šią dieną Campo Verano kapinėse rinkosi ir Romos lietuviai. Koplyčioje kurioje amžinojo poilsio atgulę: arkivyskupas Jonas Bulaitis, vyskupas Vincentas Padolskis ir dar daug išeivijoje gyvenusių ir dirbusių dvasininkų ir vienuolių, buvo malda prisiminti į amžinybę išėję lietuviai. Šventųjų Mišių aukai vadovavo ir Dievo Žodžiu dalijosi Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje studentas, kunigas Andrius Vaitkevičius. Homilijoje kunigas visus kvietė dėkoti už gyvybės dovaną, kurią kiekvienas esame gavę iš Dievo. Ir nepamiršti džiaugtis ta dovana ir ja dalintis su tais, kurie yra šalia, kad vieną dieną galėtume būti pakviesti į nesibaigiantį džiaugsmą amžinybėje.

Eucharistijoje dalyvavo Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje dvasios tėvas, prelatas Stasys Žilys, monsinjoras Petras Šiurys, gausus kolegijos studentų būrys, kolegijoje besidarbuojančios Šventosios Šeimos seserys. Maldoje dalyvavo J. E. Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas, J. E. Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė, būrelis Romos lietuvių.

Kun. Linas Baltrušaitis
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos studentas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt