Akademinių metų pradžia Popiežiškoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
 
 

2013 m. spalio aštuntąją, jau šešiasdešimt penktus metus gyvuojančioje, Popiežiškoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje Šventosiomis Mišiomis prasidėjo naujieji mokslo metai. Liturgijai vadovavo ir padrąsinančiu žodžiu homilijos metu pasidalijo J. E. apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Šventinėje Eucharistijoje taip pat dalyvavo J.E. Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė, ilgus metus tarnavusio Italijoje velionio ambasadoriaus Stasio Lozoraičio našlė Giovanna Pignatelli Lozoraitis, naujai paskirtasis kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis ir dvasios tėvas prel. Stasys Žilys. Taip pat buvęs kolegijos rektorius mons. Petras Šiurys, Šventos Šeimos seserys, gausus esamų ir buvusių kolegijos studentų būrys.

Pradėdamas mokslo metus Šv. Kazimiero kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis akcentavo, kad kolegija yra visų pirma bendruomenė, kuri remdamasi į Viešpatį malda turi augti Jo malonėje. Nes Dievui atiduotas laikas niekuomet nėra pavogtas iš mūsų kasdienybės, bet mus tik padaro tvirtesnius gyvenimo ir tikėjimo kovoje. Ir tuomet, kai esi gyvame santykyje su Jėzumi, visuomet yra lengviau priimti, suprasti ir kartu gyventi su tuo. kuris yra šalia.

Homilijoje J. E. apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, arkivyskupas Luigi Bonazzi dalijosi, kad visi kunigai, kurie pradeda mokslo metus Romoje, atvyko ne vien tik semtis žinių, bet ir dar giliau pažinti ir kartu gyventi su Viešpačiu. Remdamasis evangelijoje perskaitytu Marijos ir Mortos pavyzdžiu arkivyskupas kvietė visus būti panašius į Mariją ir kasdien sustoti prie Jėzaus ir Jo pasiklausyti. Nes kaip ten bebūtų, nuncijaus žodžiais tariant, iš savęs nieko kitiems negalime duoti, prieš tai to negavę iš Viešpaties. Todėl apaštališkasis nuncijus ragino savo gyvenimuose vis daugiau vietos palikti Dievui ir leistis Jo vedamiems.

Kun. Linas Baltrušaitis
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos studentas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt