2013–2014 mokslo metų pradžia Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

2013 m. rugpjūčio 31 d. seminaristai po vasaros atostogų ir pastoracinių praktikų sugrįžo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Šiuos 2013-2014 mokslo metus pradėjo 14 klierikų, dar 4 kandidatai priimti į propedeutinį kursą. Mokslo metų pradžioje įvyko seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Pivašiūnų šventovę, kurioje aplankėme Stebuklingąjį Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslą, prašėme Jos užtarimo šiems mokslo metams.

Taip pat seminarijos bendruomenė rugsėjo 2 d. dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, kurios buvo aukojamos už naujuosius akademinius metus visų Vilniaus mieste įsikūrusių aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams.

Seminarijoje naujųjų mokslo metų inauguracijos iškilmė įvyko rugsėjo 3 dieną. Šv. Mišias aukojo Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E. Gintaras Grušas. Po šv. Mišių įvyko iškilmingas mokslo metų atidarymo aktas. Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas savo kalboje pasveikino visus su naujaisiais mokslo metais, prisiminė, kad seminarijai šiemet sukanka jau dvidešimt metų, palinkėjo mums drąsos ir pasitikėjimo Viešpačiu, kad Dievui padedant išaugtume uoliais Bažnyčios kunigais ir apaštalais.

Rugsėjo 4 dieną seminarijos bendruomenė dalyvavo iškilmingame palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20 metų minėjime Vilniaus Arkikatedroje. Tos pačios dienos vakarą įvyko tradicinis susipažinimo vakaras, kuriame dalyvavo seminarijos vadovybė, klierikai. Iš pradžių vadovybės nariai ir kiekvienas kursas prisistatė bendruomenei, o paskui susipažinome su pirmojo kurso studentais Viliumi Valioniumi ir Valdemaru Širvinski, kurie tapo naujais mūsų bendruomenės nariais. Tokiu būdu sustiprinome bendrystės ir vienybės dvasią.

Rugsėjo 5 d. seminarijoje prasidėjo paskaitos. Šį semestrą įvairius dalykus seminarijoje dėstys 20 dėstytojų.
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet rugsėjo 8 d. seminaristai dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuotame piligriminiame jaunimo žygyje „Tikėjimas = tik: ėjimas?!” iš Aušros Vartų į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Šventovę.
Seminaristai per Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose kaimynystėje esančioje Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Joje saugoma Šv. Kryžiaus relikvija buvo mums priminimas, kad be Kryžiaus neįmanomas tikėjimas. Svarbu, kad Bažnyčia eitų su kryžiumi ir turėtų drąsos spinduliuoti Jėzų Kristų.

Rugsėjo 23 d. seminarijoje vyko kambarių laiminimas, kuriam vadovavo Vilniaus arkivyskupas G. Grušas. Kiekvienas kambarys buvo pašlakstomas ir pasmilkomas, o Ekscelencija uždėjęs rankas meldėsi už tame kambaryje gyvenantį klieriką. Kadangi tą pačią dieną arkivyskupas šventė ir savo gimtadienį, klierikai jį pasveikino ir padovanojo jam savo pačių keptą tortą.
Smulkiau apie kiekvieną įvykį kviečiame pasiskaityti seminarijos interneto svetainėje seminarija.lt aktualijų skyrelyje.

Klier. Gediminas Grigaliūnas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt