Naujųjų mokslo metų pradžia Marijonų gimnazijoje
 
 

Mokslo metų pradžios šventė prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis Marijampolės arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo naujai paskirtas gimnazijos kapelionas kun. Remigijus Maceina ir Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC .

Po šv. Mišių mokytojai, mokiniai, jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį.

Rugsėjo šventę pradėjo gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė. Ji pasveikino gimnazijos bendruomenę su mokslo metų pradžia, linkėjo išdrįsti gėrį priimti ir gėrį dovanoti, nes mokykla – tai žmogaus smalsumas, noras suprasti save, kitą, visą pasaulį ir čia negalimi pralaimėjimai – čia atradimai niekada nesibaigia. Mokykla – tai visuomet nauji veidai, netikėti ir laukti susitikimai, šurmulys, linkėjimai stengtis ir siekti. Taip pat pristatė į šventę atvykusius svečius.

Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC sveikino bendruomenę sugrįžus į gimnaziją , visiems palinkėjo susitelkimo, dvasingumo, ambicingų užmojų , atsakingumo ir kūrybiškumo, Dievo malonės. Juk žinių lobynas atveria naujų mokslo atradimų, kartais labai paprastų tiesų ir, žinoma, tobulėja dvasia.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė linkėjo išsaugoti svajonę, dėl kurios verta būtų paskirti gyvenimą, naujų ir šviesių akimirkų, pasitikėjimo, gerų ir prasmingų mokslo metų, pristatė gimnazijos naujoves. Pasidžiaugė, jog šiemet gimnazijoje mokinių skaičius išaugo, mokysis 444 mokiniai, sukomplektuota 18 klasių. Taip pat perskaitė direktorės įsakymą ir apdovanojo geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais.

Gimnazijos vadovams ir mokytojams linkime novatoriškų idėjų ir naujų atradimų , kantrybės , mokiniams – pažinimo džiaugsmo, o visiems – tikrojo suvokimo, kad esame vieninga Marijonų gimnazijos bendruomenės dalis, istoriškai pašaukta tobulinti, puoselėti ir saugoti pamatines krikščioniškąsias visuomenės vertybes

Šventę vedė vyriausieji gimnazistai, kuriems šis rugsėjis mokykloje jau paskutinis . Nors oras ir nelepino, tačiau mokslo metų pradžiai geros nuotaikos tikrai netrūko. Prasideda didelio darbymečio pradžia.

Gerų, kūrybingų mokslo metų! 

 Levita Kiverienė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt