Šiaulių universiteto bendruomenės susitikimas su nuncijumi arkiv. P. S. Zurbriggenu
 
 

Prieškalėdinis šurmulys su vis didesne pompastika išsilieja į gatves, parduotuves, namus, darbovietes. Vis mažiau erdvės paliekama susikaupusiam, tyliai išgyvenamam laukimui. Įvairiai bandoma atsitraukti ir kitiems padėti pabėgti nuo karštligiško maratono, susilaikyti Advento rimtyje, priminti, jog pačios Kalėdos yra dovana pasauliui, jog ir mūsų atsakymas turėtų būti dovanos ruošimas tam, kurio gimtadienį švenčiame. Tokia buvo Adventinio vakaro, kurį gruodžio 21-ąją surengė Šiaulių universiteto kapelionas Egidijus Venckus akademinei bendruomenei mintis. Ji buvo pratęsta tą pačią dieną vykusiame susitikime su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Peteriu Stephanu Zurbriggenu.

Tai pirmoji Šventojo Sosto nuncijaus Baltijos valstybėms viešnagė Šiaulių universitete. Baltojoje salėje susirinko tiek universitetinė bendruomenė, tiek su nuncijumi norintys susitikti šiauliečiai. Susitikime dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių universiteto rektorius Vincas Laurutis. Renginį vedė susitikimą organizavusių Šiaulių “Bendruomenės namų” vadovas Vaclovas Vingras.

Apaštališkasis nuncijus susitikimą pradėjo paskatindamas susirinkusiuosius dialogui. Arkivyskupo nuomone, šis vakaras – puikus pasirengimas Kalėdoms. Labai svarbu šeimose apmąstyti Dievo įsikūnijimo slėpinį, šio įsikūnijimo poveikį mums visiems. Nuncijaus teigimu, Kalėdų tematika atveria duris ir kitokiems svarstymas, šiandieninėms problemoms. Buvo kalbama apie krikščionybės situaciją Lietuvoje ir Europoje, krikščioniškąją tapatybę. Kaip vieną iš stipraus katalikiškumo požymių Šventojo Sosto nuncijus paminėjo ekumeniškumą, kuris Lietuvoje turi gilias šaknis. Nuo seno čia gyvuoja nekatalikiškos bendruomenės, tokios kaip totorių, karaimų ir kt., kurios neprarado savo tapatybės. Lietuva – katalikiška šalis, atvira kitiems tikėjimams, kultūroms. Taikus sugyvenimas, anot arkivyskupo, – labai geras pamatas, ant kurio galime statyti ateitį. Tačiau svarbu išlaikyti tvirtą katalikišką poziciją. Šiandien susiduriama su noro įtikti problema. Norima viską įgyvendinti, kas parašyta Europos Sąjungos Konstitucijoje. Tokie dalykai kaip eutanazija, abortas ir kt. priimami iš baimės pasirodyti ne tokiais gerais europiečiais. Netgi bijoma palinkėti linksmų Kalėdų: užuot pagarbinus Kristų, linkima tiesiog linksmų švenčių.

Šiauliečiai ir patys uždavė nuncijui daug klausimų. Juos domino plintančio netikėjimo, šeimų mažėjimo, sekuliarizacijos ir kt. problemos.

Apaštališkasis nuncijus perdavė popiežiaus palaiminimą, šiauliečiai šiltai išlydėjo svečią, tikėdamiesi kitų susitikimų.
-irat-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt