Šv. Barboros atlaidai ir Barboros Žagarietės paminėjimas
 
 

Pirmąjį advento sekmadienį, gruodžio 3 d., Žagarės senojoje bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Barboros atlaidai ir paminėta Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė. Tai didžiulė šventė ne tik Žagarės tikintiesiems, bet ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Į ją susirinko tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos parapijų. Šventės pagrindinis svečias – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kartu su Šiaulių ganytoju atvyko ir Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. Kazimieras Ambrasas SJ.

Prieš šv. Mišias buvo išdalyti Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės garbei sukurtos ir tądien pirmą kartą sugiedotos litanijos žodžiai. Litaniją giedojo neseniai į parapiją paskirtas darbuotis kunigas Rimantas Žeromskis kartu su Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo Irenos Stripinienės vadovaujamu folkloro ansambliu. Šv. Mišias aukojo vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su tėvu K. Ambrasu SJ, kuriems prie altoriaus talkino Kauno kunigų seminarijos IV kurso klierikas Laurynas Grikietis ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos V kurso klierikas Marius Dyglys.

Per pamokslą kun. K. Ambrasas SJ priminė tris skirtingais laikotarpiais gyvenusias Barboras – pirmaisiais krikščionybės amžiais gyvenusią turtingo didiko Dioskuro dukrą, šventąją Barborą, Barborą Umiastauskaitę – Žagarietę (1628–1648) ir Barborą Radvilaitę. Jis atkreipė dėmesį, kad apie Barborą Žagarietę jau nemažai parašyta straipsnių spaudoje ir išleista knygutė „Neužmiršta Žagarės stebuklų mergelė“. Tačiau svarbiausia, pasak kun. K. Ambraso SJ, šiuo metu surinkti kuo daugiau medžiagos apie šią Dievo tarnaitę. Trumpai iš naujo supažindinęs su Barbora Umiastauskaite – Žagariete, kun. K. Ambrasas SJ skatino tikinčiuosius išdrįsti ir nepabijoti papasakoti apie ją kuo daugiau atsitikimų. Per tiek amžių iki pat mūsų dienų garsas apie Barborą Žagarietę netyla. Jau vyskupo Motiejaus Valančiaus liepimu užrašyta 400 stebuklų užtariant šiai pasaulietei. Ši Dievo tarnaitė neužmiršta ir mūsų dienomis. Kaip paliudijo 2006 m. Žagarėje ir jos apylinkėse surengta mokslinė-kompleksinė ekspedicija, jos užtarimu pasitaiko vis naujų išgijimų, gaunama iš Viešpaties kitokių malonių. Kun. K. Ambrasas, baigdamas pamokslą, ragino tikinčiuosius melsti, kad Barbora Žagarietė kuo greičiau būtų paskelbta palaimintąja ir šventąja.
-md-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt