Marijonų gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai
 
 

Brandos atestatų įteikimas VIII gimnazijos laidos abiturientams vyko liepos 13 d., penktadienį , 15 valandą Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC. Šventojo Rašto tekstus skaitė ne tik kunigas, bet ir abiturientai. Šv. Mišių metu iškilmingai prie Altoriaus buvo nešamos aukos. Gimnazijos direktorė ir klasių auklėtojos nešė žvakes , tėvai aukojo duoną, vyną, abiturientai – gėlių puokštę .

Brandos atestatų įteikimo šventę pradėjusi gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė pasveikino ypatinga proga susirinkusius abiturientus, mokytojus, tėvus ir pristatė atvykusius svečius. Į šventę atvykęs Švietimo ministras Gintaras Steponavičius brandos atestatus įteikė visiems sėkmingai baigusiems 36 abiturientams. Ministras linkėjo nebijoti įgyvendinti svajones, niekada neabejoti savo jėgomis. Šiemet gimnaziją su pagyrimu baigė net 7 abiturientai : Linas Braukyla (visų keturių laikytų valstybinių egzaminų pelnė aukščiausią įvertinimą – surinko po 100 balų) , taip pat Žilvinas Bražukas, Agnė Gudaitė, Matas Kadusauskas, Miglė Mažėtytė, Ugnė Mažėtytė, Renata Mosiejūtė .

Šventėje dalyvavęs Seimo narys Albinas Mitrulevičius abiturientams linkėjo pasiekti visko, ko trokšta. Žmonės didžiausią ataskaitą turi pateikti patys sau ir savo sąžinei, todėl patarė jaunimui įsiklausyti į tėvų, senelių patarimus ir nepaklysti klaidžiame jaunystės pasaulyje.

Seimo nario Arvydo Vidžiūno padėjėja Daiva Klimavičienė išskirtinį dėmesį parodė gimnazijos abiturientams už valstybinius brandos egzaminus pelniusiems aukščiausius įvertinimus, perskaitė Seimo nario linkėjimus.

Tėvelių padėką mokytojams ir linkėjimus abiturientams su meile perdavė dvyliktokų mamos.

Užlieja puikus ir malonus pasididžiavimo jausmas matant, kai gimnazija kasmet išleidžia šaunius jaunus žmones. Direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė pasidžiaugė, jog tai, kokie dabar yra abiturientai, yra ne tik šeimos, bet ir gimnazijos bei mokytojų nuopelnas.

Džiugu žiūrėti į pasipuošusį, klegantį, pilną planų ir svajonių jaunimo būrį. Labai norėtųsi, kad jiems visiems pasisektų įgyvendinti savo svajones, pasiekti užsibrėžtų tikslų, atrasti tai, kas gyvenimą padarytų prasmingą. Nuostabi šventė pasibaigė – abiturientai išėjo į didįjį gyvenimo kelią.

Levita Kiverienė

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt