„Marijos šventovių tinklo“ 2006 metų susitikimas Airijoje
 
 Šių metų rugsėjo 1–3 dienomis, Knok [Knock] mieste (Airija) vyko ketvirtasis „Europos Marijos šventovių tinklo“ susitikimas. Romai paskatinus, šis tinklas buvo įsteigtas 2003 metais. Jo tikslas – kartą per metus suburti įvairių Europos šalių Marijos šventovių vadovus, kurie dalintųsi savo patirtimi bei ieškotų naujų būdų, kaip prabilti į šių laikų žmones ir atsiliepti į šiandienos aktualijas. Šiuo metu tinklą sudaro 20 šventovių. Kiekviena šalis gali pasiūlyti ne daugiau, nei vieną šventovę, tokiu būdu ribojant dalyvių skaičių, kad būtų lengviau organizuoti susitikimus.

Šių metų susitikimo tema buvo „Marijos šventovių vieta naujojoje Europos evangelizacijoje“. Dalyvavo atstovai iš septyniolikos Europos šventovių. Šventovių rektoriai ar jų įgaliotiniai pristatė praėjusių metų veiklos rezultatus, bei būsimųjų planus. Buvo kalbama, kokiu būdu prabilti į šventoves aplankančius žmones, kurie nėra praktikuojantys tikintieji, bet vis dėlto ieško dvasinių potyrių; kaip paruošti juos Susitaikinimo sakramentui; kaip šventovėse, kur tiek daug judėjimo, išsaugoti tylos oazes; kaip puoselėti „sutikimo“ pastoraciją, kad ateinantieji jaustųsi laukiami. Daugiausia diskutuota apie šventovių padėtį tarpreliginiuose santykiuose, nes jos pritraukia ne tik krikščionis, bet ir kitatikius. Buvo kalbama, kad, viena vertus, šventovės turėtų likti atviros kitų religijų tikintiesiems. Kita vertus, reikia išlikti labai budriems, kad būtų išlaikyta abipusė pagarba ir neklaidinami žmonės.

Sutikimo dalyviai susipažino su Knok šventovės atsiradimu bei jos pastoracine veikla. Čia sudarytos puikios sąlygos piligrimams (viešbutis, nuomojami individualūs namukai, kempingas, didelės aikštelės autobusams ir lengvosioms mašinoms). Šalia apsireiškimo vietos pastatyta didžiulė bazilika; įrengta Susitaikinimo koplyčia, kur vienu metu išpažinčių gali klausyti net trisdešimt kunigų. Šalia Susitaikinimo koplyčios yra patalpos, kur psichologinių problemų turintis žmogus gali prašyti pagalbos – į šventovę atvykstančius žmones konsultuoja dvidešimt profesionalių savanorių psichologų. Šventovės teritorijoje taip pat yra įsteigta adoracijos koplyčia, didelis knygynas, „Caritas“, gidų centras, kuriame piligrimai gali susipažinti su šventove ir jos veikla.

„Europos Marijos šventovių tinklas“ priėmė Kardinolo Juozo Audrio Bačkio kvietimą kitą susitikimą surengti Vilniuje ateinantį rugsėjį.

-sl-
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt