Mirė tėvas Antanas Kazimieras RIMKUS OFM Cap.
 
 

Kaune šeštadienį, birželio 16 d. rytą mirė

kapucinas kun. br. Antanas Kazimieras RIMKUS,

ilgametis Krokuvos provincijos Lietuvos kapucinų Švč. Mergelės Marijos Lurdo vienuolyno narys.

Kazimieras Rimkus gimė 1923 04 17 Kuršėnuose, Šiaulių r.

1945 – 1948 m. mokėsi Kauno gimnazijoje ir Kunigų Seminarijoje. 

1948 04 17–21 Skaistkalnis Latvija. Dėl sudėtingos politinės situacijos per penkias dienas priima visus šventinimus – subdiakono, diakonato ir kunigystės. Įšventino vyskupas Petras Strods.

1948 08 04 – Šiauliai. Pradeda vienuolišką gyvenimą pas kapucinus. Priima abitą ir naują vardą – Antanas.

1949 08 05 Šiauliuose duoda laikinus įžadus.

1949–1951 – dirba kaip paprastas darbininkas savo tėvo ūkyje ir zakristijonu Papilės bažnyčioje.

1951–1957 – ištremtas į Rusiją

1957 02 16 – davė amžinus įžadus.

1957–1967 – Žemaičių Naujamiesčio parapijos klebonas.
1967–1972 – Vaičaičių parapijos klebonas.
1972–1987 – Kontaučių parapijos klebonas. Įkūrė ten akmenų muziejų.
1987–2001 – Nemakščių parapijos klebonas. Užbaigė bažnyčios statybą.

2001 11 06 grįžta pas brolius kapucinus į Kauną, į vienuolyną Petrašiūnuose. Parapijoje eina altaristo pareigas.

2012 06 16 miršta kapucinų vienuolyne Kaune, Petrašiūnuose.

Laidotuvės ir šv. Mišios Kauno šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje pirmadienį, birželio 18 d. 12 val.

Broliai kapucinai

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt