Šiauliuose skambėjo penktoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė
 
 

Gegužės 11 d. Šiaulių katedroje vyko kasmetinė vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“. Prasidėjusi prieš penkerius metus, šventė, jau išaugusi Šiaulių vyskupijos ribas, kasmet pasipildo naujais kolektyvais, praturtėja naujomis giesmėmis ir jau yra tapusi tradicine. Šventės pradininkė, iniciatorė ir pagrindinė organizatorė Sandoros progimnazijos muzikos mokytoja Rolanda Kalakauskienė ypač džiaugiasi pasirodžiusiu pirmuoju kompaktiniu disku, kuriame – 18 giesmių. Kompaktinis diskas išleistas V-osios, jubiliejinės, šventės proga. Jame surinktos visos šventei vaikus ruošiančių vadovų giesmės. Anot Rolandos Kalakauskienės, visas pasaulis labai skuba, todėl reikia sustoti ir suprasti, kokios yra pačios svarbiausios vertybės? Tai tikėjimas, viltis ir meilė. Per giesmę šios vertybės atsiskleidžia aiškiausiai. Tokios šventės mus visus daro geresniais.

Šventės organizavimu kasmet rūpinasi Katalikiška „Sandoros“ progimnazija, direktorius Kęstutis Šaltis, ir Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras, vadovaujamas Jurgitos Steckytės. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jo sveikinimus dalyviai galėjo perskaityti registracijos metu dalintose giesmių knygutėse. Renginys penktadienio rytą prasidėjo šlovinimu. 11 val. šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ir „Sandoros“ progimnazijos kapelionas kun. Tadas Rudys kartu su Žagarės parapijos klebonu kun. Mariumi Dygliu. Giedojo jungtinis vaikų ir jaunimo choras. Kun. Tado pamokslas, skirtas jauniesiems Eucharistijos dalyviams, atskleidė giesmių prasmę, pabrėžė svarbų giedančiųjų vaidmenį Bažnyčios misijoje. Buvo nubrėžtos trys svarbios veiklos linijos, kreipiančios dėmesį į pačius giedančiuosius, į esančius šalia ir į ateitį. „Atėjote, - sakė kapelionas, - kad savo širdį parodytumėte Kūrėjui ir atskleistumėte savo meilę. Esame čia, kad gyvu žodžiu, t.y. giesme, liudytume sau ir kitiems: “Jėzus Kristus yra gyvas ir veikia mūsų gyvenimuose“. Išėjus draugystė su Dievu įpareigoja liudyti ir kalbėti apie Dievą. Gali būti sunku, gali būti gėda, bet įmanoma tai padaryti, - sakė kun. Tadas Rudys.

Apie 12val. prasidėjo chorų, ansamblių ir solistų pasirodymai. Renginį vedė Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos moksleiviai: Gerda Kalakauskaitė ir Jovaras Šateika. Gerda giesmių šventes veda nuo pat pradžių, taigi, jau penktąjį kartą. Jos manymu, „didinga šventė“ kiekvienais metais pasipildo naujais kolektyvais, stebina naujomis, negirdėtomis, viena už kitą gražesnėmis dainomis. Šventė, septintokės manymu, vis tobulėja, tampa pakilesnė, gražesnė. Giesmes giedojo 41 kolektyvas, virš 500 vaikų ir jaunuolių.

Pirmieji Mariją giesmėmis garbino lopšelių, darželių, priešmokyklinių grupių auklėtiniai. Mažiausiajai dalyvei – ketveri. Antrojoje šventės dalyje, pasistiprinę bandelėmis ir gira, giedojo gimnazijų, progimnazijų, mokyklų, parapijų, jaunimo chorai, ansambliai, solistai, duetai. Kaip jau minėjome, šventė išaugo Šiaulių miesto ir net Šiaulių vyskupijos ribas. Katedroje giedojo vaikai ir jaunuoliai iš Pakruojo, Joniškio, Skaistgirio, Akmenės, Kauno, Radviliškio, Kriukų. Iš Žagarės atvažiavęs sakralinis muzikos ansamblis šventėje dalyvauja jau penktus metus. Jie iš visų išsiskiria kantičkinėmis giesmėmis. „Atvažiuojame kasmet, nes turime uždegti meilės ugnelę kitokioms giesmėms“, - Vatikano radijui sakė giesmininkai. Be to, smagu dalyvauti, nes kiekvienais metais šventėje vis daugiau pažįstamų veidų. Šv. Mišių metu dirigavusi ansamblio vadovė Irena Stripinienė džiaugėsi, kad Eucharistijos giesmes šventės dalyviai nebe išdalintose knygutėse skaito, o moka mintinai.

Inesė Ratnikaitė

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt