Susitikimas su geradariais Kauno kunigų seminarijoje
 
 

Kovo 15 dieną į Kauno kunigų seminariją rinkosi ūkininkų šeimos iš Babtų. Jau tampa gražia tradicija, kad šie žmonės dosniai paremia seminariją savo išauginta produkcija. Padėkos vakaras prasidėjo iškilmingomis Šventosiomis mišiomis seminarijos bažnyčioje. Eucharistijos šventimui vadovavo rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis ir Babtų parapijos klebonas kun. Gintas Rumševičius. Sakydamas homiliją, rektorius vylėsi kad gavėnios laikas pagelbės šiandieniam žmogui keisti širdį. Pasak rektoriaus, didžiausia šių dienų rykštė – negebėjimas matyti šalia esančio žmogaus, o kartu – ir Dievo. Šventų Mišių metu giedojo Babtų parapijos jaunimo grupelė, vadovaujama Mantvydo Randžio.
Pasibaigus Eucharistijai, bendrystė tęsėsi seminarijos refektoriuje. Čia seminaristai parodė meninę programą, pasidalijo kūrybine mintimi. Kartu su susirinkusiais dainuotos patriotinės dainos, išreikšta viltis, kad gerumas nesibaigs, nes jis, lyg „aštuntoji diena“, gyvenimui suteikia prasmę.

Vakaras baigėsi turiningu pabendravimu prie arbatos puodelio.

Nerijus Pipiras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt