Susitikimas su geradariais Kauno kunigų seminarijoje
 
 

Kovo 15 dieną į Kauno kunigų seminariją rinkosi ūkininkų šeimos iš Babtų. Jau tampa gražia tradicija, kad šie žmonės dosniai paremia seminariją savo išauginta produkcija. Padėkos vakaras prasidėjo iškilmingomis Šventosiomis mišiomis seminarijos bažnyčioje. Eucharistijos šventimui vadovavo rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis ir Babtų parapijos klebonas kun. Gintas Rumševičius. Sakydamas homiliją, rektorius vylėsi kad gavėnios laikas pagelbės šiandieniam žmogui keisti širdį. Pasak rektoriaus, didžiausia šių dienų rykštė – negebėjimas matyti šalia esančio žmogaus, o kartu – ir Dievo. Šventų Mišių metu giedojo Babtų parapijos jaunimo grupelė, vadovaujama Mantvydo Randžio.
Pasibaigus Eucharistijai, bendrystė tęsėsi seminarijos refektoriuje. Čia seminaristai parodė meninę programą, pasidalijo kūrybine mintimi. Kartu su susirinkusiais dainuotos patriotinės dainos, išreikšta viltis, kad gerumas nesibaigs, nes jis, lyg „aštuntoji diena“, gyvenimui suteikia prasmę.

Vakaras baigėsi turiningu pabendravimu prie arbatos puodelio.

Nerijus Pipiras

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt