Tiberiados bendruomenėje – du jubiliejai
 
 

2012 03 07

Savaitgalį Tiberiados bendruomenė šventė du jubiliejus. Pirmasis – brolio Juozapo, pirmojo Tiberiados brolio Lietuvoje, 50-metis. Antrasis – dešimt metų nuo pirmosios Švento Damijono maldos grupės Lietuvoje susibūrimo. Šios dvi progos susiliejo ir su šv. Kazimiero švente, kurią bendruomenė sutiko su būriu jaunimo.

Jaunimas meldžiasi

Per dešimt metų mūsų šalyje susibūrė 12 maldos grupių – po vieną ar kelias Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje, Zarasuose ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Jų nariai – per šimtas jaunų tikinčių žmonių – penktadienį susirinko Utenos Dauniškio gimnazijoje paminėti nors ir kuklios, bet bendruomenei svarios sukakties. Jie meldėsi Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, dėkodami Dievui už kartu nueitą kelią.

Tikintis jaunimas pasidalijimuose svarstė, ką jiems duoda maldos grupė ir ką jie gali duoti bendruomenei. Vyresnieji maldos grupių nariai stebėjosi, kaip pagausėjo jų ratas per 10 metų. „Nuostabu matyti, kaip prie mūsų jungiasi jaunesnieji, kaip juos uždega malda priešais šv. Damijono kryžių“, - liudijo viena susitikimo dalyvė.

Vilniaus maldos grupė susitikime suvaidino spektaklį apie šv. Pranciškų. Spektaklis jaunimą simboliškai pakvietė sekti Kristų ir su šv. Pranciškumi atstatyti „begriūvančius Dievo namus“.


Afrikos motyvai

Kita priežastis švęsti buvo brolio Juozapo 50-metis. Šis uolus Dievo tarnas buvo pirmasis Tiberiados brolis, atvykęs į Lietuvą. Jam daugelis Zarasų krašto, o ir visos Lietuvos gyventojų yra dėkingi už Tiberiados bendruomenės Lietuvoje įkūrimą.

Sekmadienį sveikinti brolio Juozapo atvyko didelis būrys jo bičiulių iš Lietuvos. Į šventę atvyko ir pats Zarasų meras Arnoldas Abramavičius. Jis sveikino vienuolį, dėkojo už jo tikėjimą ir linkėjo nenustoti darbuotis. Jaunimas geriausius linkėjimus jubiliatui sudėjo į gardžius savo gamybos pyragus ir maldą už brolį.

Savo ruožtu brolis Juozapas parodė dviejų prancūzų sukurtą filmą apie Tiberiados bendruomenę Konge, kur vienuolis su kitais broliais šiuo metu gyvena. Taip į belgiškai lietuvišką Baltriškių bažnyčią įsiliejo ir afrikietiški motyvai.

Sigita Purlytė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt