Taize prioras paneigė pranešimą apie brolio Roger konversiją
 
 

Rugsėjo 6 d. paskelbtas Taize ekumeninės bendruomenės pranešimas, kuriuo oficialiai paneigiamas rugsėjo 6 d. dienraštyje Le Monde paskelbtas straipsnis apie tariamą bendruomenės įkūrėjo brolio Roger perėjimą į katalikų tikėjimą (konversiją). Taize bendruomenės pranešime spaudai paaiškinama, kad Le Monde straipsnyje netinkamai pasinaudota vieno tradicionalistinės pakraipos informacinio leidinio medžiaga.

Taize ekumeninės bendruomenės prioras brolis Aloisas (pats katalikas) rugsėjo 7 d. katalikų dienraštyje La Croix pakartotinai paneigė Le Monde pranešimą, esą jo pirmtakas brolis Roger buvo perėjęs į katalikų tikėjimą. Brolis Aloisas paaiškino, kad formaliai brolis Roger niekada nebuvo perėjęs į Katalikų Bažnyčią: Taize bendruomenės įkūrėjas visą gyvenimą atvirai ėjo savo dvasiniu keliu ir nebūtų nuslėpęs tokio žingsnio.

Pareiškime pateikiamas Autuno vyskupo emerito Raymondo Seguy ankstesnio teiginio patikslinimas France Presse agentūrai: „Aš nesakiau, kad brolis Roger atsižadėjo protestantizmo, veikiau jis parodė, kad pilnutinai išpažįsta katalikų tikėjimą“.

Pasak Taize bendruomenės pranešimo, iš tikrųjų brolis Roger 1972 m. pirmąkart priėmė Komuniją iš anuometinio, Autuno vyskupo Armando Le Bourgeois. Ši data susijusi su tuo, kad į Taize bendruomenę 1972 m. buvo priimtas pirmasis brolis katalikas. Po kelių mėnesių vyskupas Armandas Le Bourgeois apsilankęs Taize bendruomenėje leido priimti šv. Komuniją visiems broliams. Pasak Taize bendruomenės paaiškinimo, iš protestantų tradicijos kilusio brolio Roger žingsnis neturėjo precedento nuo Reformacijos laikų: tai palaipsnis įžengimas į pilnutinę bendrystę su Katalikų Bažnyčia be „konversijos“, kuri reikštų nutraukimą su savo kilmės šaknimis. 1972 m. anuometinis Autuno vyskupas pirmąkart leido jam priimti Komuniją Katalikų Bažnyčioje, reikalaudamas išpažinti vien Tikėjimo išpažinimą, kuris kalbamas per kiekvieną Eucharistiją ir yra bendras visiems krikščionims. Šį įvykį gali patvirtinti anuomet dalyvavę liudininkai. Kalbėti apie brolio Roger konversiją reikštų nesuvokti viso jo ieškojimo kelio originalumo.

Brolio Roger kelias nebuvo slaptas. 1980 m. Europos jaunimo susitikime Romoje brolis Roger popiežiaus Jono Pauliaus II akivaizdoje sakė: „Savo krikščioniškąją tapatybę radau sutaikydamas savo kilmės tikėjimą su katalikų Tikėjimo slėpiniu, nenutraukdamas su niekuo bendrystės“. Pasak Taize bendruomenės pranešimo, brolio Roger kelio negali suprasti tie, kas bet kokia kaina siekia įžvelgti krikščioniškųjų konfesijų tapatybę per jų priešstatą. Jis buvo bendrystės žmogus, ir veikiausiai tai yra kai kam sunkiausiai suvokiamas dalykas.“

Interviu dienraštyje La Croix brolis Aloisas pabrėžė, kad sąvoka „konversija“ reikštų sąsajų su ankstesniuoju tikėjimu nutraukimą. Pasak jo, brolis Roger tai laikė kai kuriems žmonėms priimtinu keliu, tačiau sau ir kitiems Taize bendruomenės broliams pasirinko „bendrystės“ kelią, siedamas protestantišką kilmę su Katalikų tikėjimu ir tuo pačiu metu išvengdamas santykių nutraukimo su savo kilmės bendruomene. Bendrystė su Katalikų Bažnyčia jam konkretizavosi dviem dalykais: Komunijos priėmimu ir Romos vyskupo vykdoma vienybės tarnyba.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt