Mokslo metų pradžia Kauno kunigų seminarijoje
 
 

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė naujus mokslo metus pasitiko rugsėjo 1 d. 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje dalyvaudama Šv. Mišiose, melstasi už akademinę bendruomenę. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas, KTF dekanas kan. doc. dr. Petras Smilgys, Socialinio darbo instituto direktorius mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius, grupė kunigų – Kauno kunigų seminarijos (KKS) vadovai, šios seminarijos bei KTF dėstytojai.

Rugsėjo 4 d. pirmąją mokslo metų dieną Seminarija pradėjo Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus celebruotomis Šv. Mišiomis. Liturginiame šventime dalyvavo Kauno augziliaras vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas, VDU KTF dekanas kan. doc. dr. Petras Smilgys, prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Seminarijos rektorius teol. lic. Aurelijus Žukauskas, vicerektorius dr. Rimas Skinkaitis, dvasios tėvai, dėstytojai kunigai. Arkivyskupas remdamasis pranašo Izaijo žodžiais ragino seminaristus: „nesiruoškite būti visada tik su turtingaisiais, galingaisiais, ruoškitės dirbti, tarnauti silpniems, nusidėjeliams <...> ruoškitės padėti žmonėms, jei tokiai tarnystei ruošitės, niekada nenusivilsite kunigyste“. Seminarijos rektorius teol. lic. Aurelijus Žukauskas Šv. Mišioms baigiantis padėkojo prel. dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui už bendradarbiavimą su Seminariją, dirbant VDU KTF dekanu ir pasveikino naują dekaną – kan. dr. Petrą Smilgį.

Vakare 19 val. Kauno kunigu seminarijos rektorius tel. lic. Aurelijus Žukauskas konferencijoje aptarė seminarijos gyvenimo tvarką, buitį, atliktus per vasarą darbus. Pasveikinęs visus pradėjus naujus mokslo metus, rektorius pristatė naują dvasios vadovą – tėvą Severiną Holocer OFM. Seminarijos vadovas tėvui Severinui linkėjo Šventosios Dvasios dovanų, pranašiško užsispyrimo ir tėviško atlaidumo. Šiais metais vasara Seminarijoje pakeista virtuvės įranga, sutvarkyti gyvenamieji namai, įrengti stalo teniso bei poilsio kambariai. Klierikai paraginti aktyviau sportuoti, rengti varžybas. Pasidžiaugta praeitų metų bakalaurantų gerais rezultatais. Naujais mokslo metais Seminarijoje studijuos 54 klierikai, 8 ruošiasi Šiluvos Jono Pauliaus II namuose įsikūrusiame parengiamajame kurse, taip pat seminarijoje studijuoja 3 broliai pranciškonai.

Parengė VI k. diak. Arūnas Jankauskis

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt