Kūčių vakaras Kauno kunigų seminarijoje
 
 

Gruodžio 22 dieną vyko tradicinis Kūčių vakaras. Ta proga seminarijos Švenčiausios Trejybės bažnyčioje iškilmingas Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, seminarijos vadovybė, dėstytojai.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ragino visada turėti nuolankų ir pasitikintį žvilgsnį. Tokį, apie kurį kalbama dienos skaitinyje iš Pirmosios Samuelio knygos apie Hanos maldą, ir tokį, kokiu šlovino Viešpatį Marija, išgirdusi džiugią žinią.
Po Šventų Mišių bažnyčioje buvo sukalbėta Viešpaties Angelo malda už per šiuos metu į amžinybę išėjusius bendruomenės narius ir jų artimuosius.

Vėliau seminarijos refektoriuje vyko Kūčių vakarienė, kurios metu rektorius mons. Aurelijus Žukauskas dėkojo kiekvienam bendruomenės nariui už bendrystę, šilumą. Tradiciniai Gerumo angelai šiemet buvo skirti Lygumų parapijos klebonui kun. Donatui Kryževičiui, bibliotekininkei Adai Baltrūnienei, darbuotojui Antanui Šimkui, kunigui Massimo Bianco SDB, dėstytojui mons. Artūrui Jagelavičiui, klierikui Donatui Grigaliui, seselei benediktinei Gabrielei Vasiliauskaitei. Atskirai buvo padėkota Giedriui ir Mantui - ministrantams, patarnaujantiems Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje kiekvieną sekmadienį.

Buvo laužomas Kalėdaitis, linkima ramybės, šilumos. Ta proga seminaristai susirinkusiems parodė meninę programėlę.

Nerijus Pipiras
Kauno kunigų seminarija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt