Pasibaigė grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2006
 
 

Šv. Mišiomis bei stovyklos dalyvių koncertu Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje liepos 30 dieną iškilmingai užbaigta Grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2006. Iškilmingas Šv. Mišias koncelebravo šios stovyklos dvasios tėvas kun. Mindaugas Pukštys ir vyriausiasis mokytojas kun. Mariuszas Białkowskis, Romos Popiežiškojo muzikos instituto absolventas, Poznanės arkivyskupijos akademinio jaunimo sielovados vadovas.

Savo sveikinimo kalboje, pasakytoje šio renginio uždarymo proga, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji M. Remigija Sereikaitė pabrėžė, kad per aštuoniasdešimt Pažaislio vienuolyne susirinkusių įvairaus amžiaus, profesijų bei išsilavinimo dalyvių atgaivino senąją vienuolyno dvasią, įkvėpė jam naujos gyvybės.

Stovykloje vyravo vienybės, gilios, sukauptos maldos, noro giedoti ir šlovinti Viešpatį, gilintis į grigališkojo choralo interpretacijos bei teorijos paslaptis, rimties, tvarkos, susikaupimo ir stačiai neregėtos ramybės dvasia.

Dainius Juozėnas
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija

 „Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt