Rugsėjo 1-oji Marijampolės marijonų gimnazijoje
 
 

Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo vyskupas Juozapas Žemaitis ir gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC.

Po šv. Mišių skambant muzikai mokytojai, mokiniai ir jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį. Tautiška giesmė ir gimnazijos himnas atvėrė naujųjų mokslo metų pradžią.

Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC visus pasveikino su mokslo metų pradžia, palinkėjo sėkmės, susitelkimo, dvasingumo ir pristatė naują gimnazijos direktorę . Rugsėjo 1-osios šventę pradėjo gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė . Ji taip pat pasveikino gimnazijos bendruomenę su mokslo metų pradžia, linkėjo didelių tikslų ir siekių bei pristatė į šventę atvykusius svečius – visų mylimą vyskupą emeritą Juozapą Žemaitį ir Marijampolės švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą bei gimnazijos kuratorių Saulių Pangonį.

Vyskupas Juozapas Žemaitis sveikino bendruomenę sugrįžus į gimnaziją, linkėjo stiprybės ir tikėjimo, susikaupimo, Dievo malonės, išminties, darbą pradėti ne tik su knyga, bet ir su nuoširdžia malda.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė linkėjo naujų ir šviesių akimirkų, galimybių, pasitikėjimo, gerų ir prasmingų mokslo metų, pristatė gimnazijos naujoves. Taip pat perskaitė direktoriaus įsakymą ir apdovanojo geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais. Šventę vedė vyriausieji gimnazistai.

Rugsėjo 1- oji – tai visuomet nauji veidai, netikėti ir laukti susitikimai, šurmulys, linkėjimai stengtis ir siekti.

Rugsėjo 1-oji – tai startas mūsų bendruomenės metų darbams. Prasideda didelio darbymečio pradžia. Nepasitenkinkite tik kasdieniais, buitiniais siekimais. Nesusmulkėkite. Tebūna Jūsų užmojai ambicingi. Išsaugokite svajonę, dėl kurios verta būtų paskirti gyvenimą. Kiekvienas savyje turėkite saulę. Leiskite savajai saulei šviesti visiems. Išdrįskite gėrį priimti ir gėrį dovanoti.
Tegul Viešpats, amžina Išmintis ir Meilė, padės Jums išgyventi mokymosi laiką kaip iššūkį, nuotykį, skirtą drąsiems.

Gerų, kūrybingų mokslo metų !

Levita Kiverienė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt