„Svajonių bažnyčios“ stovykla Nausėdžiuose
 
 

Liepos 6–12 d. Nausėdžių kaime (Biržų rajonas) vyko Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios jaunimo iniciatyvinės grupės (vadovė Saulė Cameron) organizuotas jaunimo sąskrydis-stovykla. Liepos 12 d. jaunimas rinkosi į Biržų bažnyčią, kur sąskrydžio uždarymo proga šv. Mišias aukojo garbingi svečiai – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir apaštališkasis nuncijus arkiv. dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas. Pamokslą sakęs vyskupas Jonas Kauneckas jaunimui linkėjo, kad stovyklos išgyvenimai liktų gerumo, meilės aidu jų gyvenime. Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas P. S. Zurbriggenas, sveikindamas jaunimą, akino nešti Kristaus meilę kiekvienam žmogui. Abu svečiai suteikė palaiminimą jaunimui, kitiems bažnyčioje buvusiems žmonėms, Biržams ir visam šiam kraštui. Po šv. Mišių, nuskambėjus paskutinei giesmei, svečiai ir jaunimas šventę tęsė šventoriuje. Dar ne vieną valandą stovyklautojai čia šoko, giedojo, valgė garbingų svečių palaimintą vakarienę.

Pasak stovyklautojų, per savaitę jie patyrė daug įspūdžių. Kiekvieną dieną juos lankė įdomūs svečiai: kunigai Stasys Kazėnas SJ, Algirdas Dauknys, Vidmantas Bloškis, broliai vienuoliai iš Pumpėnų, Tiberiados broliai, stovyklos dalyvius visą laiką globojo klebonas Dalius Tubys. Dieną stovykloje vykdavo įvairūs susitikimai, pramogos, kiekvieną vakarą – pamaldos. Smagi buvusi sportui skirta diena, talentų konkursas. Atsisveikindamas su stovyklautojais Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Dalius Tubys pasidžiaugė bažnyčios jaunimo iniciatyvinės grupės „Svajonių bažnyčia“ nariais, kurie savo patirtimi, tikėjimu nori ir siekia dalytis su savo bendraamžiais. Nausėdžiuose stovyklavo beveik šimtas jaunuolių, daugiausia – iš Biržų rajono, po kelis iš Pasvalio, Kauno, Panevėžio, Vilniaus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt