Panevėžio moksleivių piligriminis žygis į Žemaičių Kalvariją
 
 

Panevėžio katalikiškosios vyskupo Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos moksleiviai, lydimi mokytojų Linos Žostautaitės, Aldonos Bražionytės, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos s. Loretos Armalytės, šios mokyklos kapeliono kun. Mindaugo Kučinsko ir klieriko Justo Jasėno, birželio 28 – liepos 1 d. dalyvavo vasaros keliaujančioje stovykloje – jaunimo piligriminiame žygyje į Žemaičių Kalvariją. Pirmąją kelionės dieną piligrimai apsvarstė temą „Mes gražūs kilniais apsisprendimais“. Ta proga apsilankyta Palendrių benediktinų vienuolyne, apžiūrėtas ansamblis, mokiniai susitiko ir kalbėjosi su tėvu Žeraru. Vėliau kelionės dalyviai grožėjosi Lietuvos peizažu nuo Šatrijos piliakalnio. Tą pačią dieną apsistota Telšių katalikiškoje vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Čia prie piligrimų būrio dar prisijungė vietos ateitininkų grupelė. Vakare jaunimas pėsčiomis patraukė į Rainius. Čia juos sutiko, kartu su kun. M. Kučinsku šv. Mišias aukojo ir su Rainių kankinių istorija supažindino Viešvėnų Švč. Trejybės parapijos klebonas Kęstutis Pajaujis. Vėliau mokiniai aplankė Rainių kankinių žūties vietoje įrengtą memorialą, tylos minute pagerbė žuvusiuosius už tikėjimą ir laisvę.

Birželio 29 d. piligrimai mąstė, ką reiškia drąsa būti savimi. Tądien apsilankyta Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje, Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje. Jaunuoliai pasimeldė šventovės požemiuose prie vyskupų kankinių palaikų. Toliau pėsčiomis keliauta prie Germanto ežero, vakare pasiektas Lieplaukės miestelis. Čia jaunuoliai drauge su kun. M. Kučinsku šventė Eucharistiją šv. Jurgio bažnyčioje, o vakare dalyvavo M. Kučinsku šventė Eucharistiją šv. Jurgio bažnyčioje, o vakare dalyvavo talentų pasirodymo šventėje, apžvelgė dienos programą ir meldėsi prie Švč. Sakramento miestelio bažnyčioje.

Birželio 30 d. kalbėta apie vienybės dovaną. Mokymą „Aš, draugystė ir bendruomenė“ vedė kun. M. Kučinskas. Moksleiviai dirbo grupelėse, apibendrino iki šiol apsvarstytas temas, pasigamino savo komandų vėliavas, su kuriomis toliau keliavo į Alsėdžius. Svetingai tądien piligrimus priėmė šios vietovės vidurinės mokyklos kolektyvas, supažindinęs su sena Žemaitijos vyskupų rezidencija, miestelio istorija. Vakare Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko Susitaikinimo pamaldos. Jose dalyvavo, apie laukiantį Kūrėją pasakojo ir išpažinčių klausė kun. M. Kučinskas, kun. K. Pajaujis, Telšių kunigų seminarijos parengiamojo kurso Žemaičių Kalvarijoje direktorius kun. Jonas Ačas ir šio kurso prefektas kun. Andriejus Sabaliauskas. Vidurnaktį šioje bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.

Liepos 1 d. panevėžiečiai piligrimai mąstė tema „Savęs ieškojimas“. Tądien jie atvyko prie Panų kalno, kur visos Žemaitijos dekanatų jaunimas rinkosi į Telšių vyskupijos jaunimo dienos renginius. Susirinkusiesiems pristatyta šios vietovės istorija, vėliau jaunuoliai grupelėse diskutavo apie šeimą, vertybes, lytiškumą ir kt. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Po Eucharistijos visi kartu patraukė į Žemaičių Kalvariją. Vietos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje piligrimai dalyvavo mišparuose. Vysk. J. Boruta SJ susirinkusiesiems kalbėjo apie neseniai įvykusį Lietuvos vyskupų susitikimą su popiežiumi Benediktu XVI ir vizitą ad limina. Vakare maldininkai giedojo Kalvarijos kalnus. Maldinga kelionė ir vyskupijos jaunimo diena užbaigta bazilikoje, kur vyskupas J. Boruta SJ keliauninkus palaimino Švč. Sakramentu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt