Kun. Žydrūno Kulpio daktaro disertacijos pristatymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

2010 m. balandžio 14 d. seminarijoje kun. dr. Žydrūnas Kulpys pristatė savo mokslinę disertaciją: „Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė“. Kaip nurodė pristatantysis, disertacijos tyrimo objektas buvo ištirti, kaip santuokoje pasireiškia vedybinė kūno prasmė.

Kunigas daktaras pristatė darbo tyrimo struktūrą, sudarytą iš dviejų dalių teorinės ir praktinės. Teorinėje dalyje jis kalbėjo apie tai, kad tik santuokos vienume ir neišardomume gali išsiskleisti vedybinė kūno prasmė. Kun. dr. Ž. Kulpys teigė, kad gimtoji nuodėmė ir geismai apsunkina žmogaus supratimą, jog jis yra dovana kitam, ir skatina vartoti, o ne mylėti, ne dovanoti. Tuo tarpu mylėti žmogų įgalina Kristaus Atpirkimo malonė, o skaistumas padeda suvaldyti geismus. Kun. dr. Žydrūnas kalbėjo, kad meilė – tai rūpinimasis kitu, savęs dovanojimas; kad meilė – tai valios veiksmas, sąmoningas pasirinkimas mylėti; kad meilė – tai kryžius: Jėzus Kristus ant kryžiaus pilnai atskleidė kas yra meilė – agapė.

Praktinėje dalyje kun. dr. Ž. Kulpys supažindino klausytojus su savo atliktų kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatais.

Kokybiniame tyrime buvo atskleista, kad daugumai sutuoktinių meilė tėra abipusiai jausmai; apklaustieji teigė, kad meilė svarbiau nei santuoka, o tai reiškia jausmai svarbiau nei santuoka. Santuokos sakramentas tuomet tėra neesminis papildas.
Kiekybiniame tyrime kunigas daktaras atskleidė Lietuvos vyskupijų sužadėtinių požiūrį į vedybinės kūno prasmės įgyvendinimą santuokoje. Šiame tyrime daugiau kaip pusšešto šimto sužadėtinių buvo pateikti 69 klausimai iš 5 temų: 1) požiūris į meilę; 2) požiūris į santuoką; 3) požiūris į santuokos vienumą-ištikimybę; 4) požiūris į santuokos neišardomumą; 5) požiūris į santuokinį intymumą. Buvo atskleista, kad sužadėtiniai nėra nuoseklūs, pastovūs ir tvirti. Jie yra kartu ir už krikščionišką, ir už nekrikščionišką supratimą. Nemaža jų dalis labai akcentuoja jausmus, tačiau nevertina santuokinės priesaikos, o ištikimybė jiems tėra sąlyginė.
Pristatymo pabaigoje buvo užduota keletas klausimų. Kun. dr. Žydrūnas vieną disertacijos egzempliorių padovanojo seminarijos bibliotekai, o seminarijos rektorius atsidėkodamas svečiui už apsilankymą ir disertacijos pristatymą atminimui taip pat įteikė seminarijos išleistą knygą bei pakvietė renginio dalyvius pasivaišinti ir pratęsti kilusią diskusiją.

Arūnas Kalpakovas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt