Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatytas Bibliotheca Sancti Josephi antrasis tomas
 
 

2009 m. spalio 7 d.  Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Bibliotheca Sancti Josephi antrojo tomo (BSJ 2) „Visiems tapau viskuo“ pristatymas.

Leidinys skirtas praėjusiems jubiliejiniams apaštalo Pauliaus metams paminėti. Knygos pirmojoje dalyje Studia theologica sudėti teologiniai straipsniai labai plačia tematika: nuo filosofijos iki Bažnyčios socialinio mokymo. Antroje dalyje Explorationes initiales sudėti pradedančiųjų rašyti teologinėmis temomis straipsniai. Trečiojoje – Varietas sudėtos įvairenybės, tarp jų pristatyta ir Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje.

Renginio pradžioje giedojo Vilniaus kunigų seminarijos choras. Pristatymą moderavo šešto kurso klierikas M. Sotničenka. Knygą recenzavo kun. S. Rumšas OP ir kun. V. Šimkūnas SJ. Trumpą žodį tarė knygos sudarytojai dr. I. Gudauskienė ir kun. D. Dikevič. Prisiminimais apie šv. Kazimiero kolegiją Romoje pasidalino kun. L. Zaremba ir rektorius kun. Ž. Vabuolas. Dalyvių susirinko gana gausiai, todėl yra vilties, kad knyga bus skaitoma.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt