Knygos apie Šventojo Sosto ambasadorių Kazį Lozoraitį pristatymas Romoje
 
 

Tikriausiai neatsitiktinai, artėjant Šv. Kazimiero šventei, vasario 28 dieną Lietuvos Respublikos prie Šventojo Sosto ambasadoje Romoje buvo pristatyta knyga „Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis“ (Artuma, Kaunas 2009). Tai knyga apie iškilų, Lietuvai ir Bažnyčiai daug gero padariusį žmogų.

Vėlgi neatsitiktinai pirmasis knygos pristatymas vyko LR ambasadoje prie Šventojo Sosto Romoje – institucijoje, kuriai diplomatas Kazys Lozoraitis atidavė brandžiausius savo gyvenimo metus.

Renginį vedė dabartinis LR ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas. Knygos pristatymo popietėje dalyvavo knygos sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė, „Artumos“ leidyklos vadovas ir to paties pavadinimo žurnalo šeimai vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas, K. Lozoraičio žmona p. Giovanna Pignatelli – Lozoraitis ir jų dukra Daina, Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos vicerektorius kun. A. Arštikaitis bei studentai kunigai ir gausus būrys lietuvių, gyvenančių Romoje bei atvykusių į šį miestą pasisvečiuoti iš Lietuvos.

Ambasadorius V. Ališauskas pasidžiaugė gausiu dalyvavimu ir dėmesio skyrimu asmenybėms, iš kurių galime daug išmokti. Pasak jo, knygos apie vieną ar kitą žmogų pristatymas ir vėlesnis jos skaitymas yra drauge ir susitikimas su tuo žmogumi. „O mes ir esame turtingi susitikimų, jais gyvename ir stiprinamės, nes jų per gyvenimą patiriame dešimtis tūkstančių“, – kalbėjo diplomatas.

Knygos sudarytoja G. Jankevičiūtė pasidalijo savo prisiminimais, kaip iš pokalbių su K. Lozoraičiu gimė labai prasmingi interviu, spausdinti „Artumoje“. „Išspausdinus paskutinį interviu, jau kito mėnesio numeryje (2007 m. rugpjūtį) teko rašyti In memoriam“, – užbaigė savo pasidalijimą knygos sudarytoja. Prieš keltą metų ji yra išleidusi knygą „Pasivaikščiojimai po Romą su Giovanna“, kurioje su diplomato žmona p. Gv. Pignatelli – Lozoraitis keliauja įvairiomis Romos gatvėmis ir skaitytojui, o drauge piligrimui ar turistui, atskleidžia daug itališkos gyvensenos, kultūros, buities bei krikščioniškojo tikėjimo paslapčių.

Tada knygos leidėjas D. Chmieliauskas ir išsitarė: „Pamaniau, jei Giedrė galėjo pasivaikščioti po Romą su Giovanna, kodėl negalėtų pasivaikštinėti ir su Kaziu“. „Artumos“ leidyklos vadovas trumpai, bet labai šeimyniškai pristatė šios knygos atsiradimo kelią – nuo „užsimezgimo įsčiose“ iki gimimo skaitytojo žvilgsniui, protui ir istorijai. Leidėjas pasidžiaugė išties solidžiu, gausiai iliustruotu leidiniu apie Lietuvos sūnų diplomatą Kazį Lozoraitį.

Po to buvo galima knygą įsigyti ir gauti jos sudarytojos, leidėjo ir tų, kurie ją vienokiu ar kitokiu būdu kūrė, autografus. Norintys dar ilgai bendravo ambasados svečių menėje.

O sekmadienį, kovo 1 dieną, svečių namuose „Villa Lituania“ šv. Mišiose, kurioms vadovavo Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje dvasios tėvas prel. dr. Stasys Žilys, ir buvo melstasi už a. a. Kazį Lozoraitį bei jo brangiausius žmonės, žmoną ir dukrą, dalyvavusias šventime.

„Bažnyčios žinios“
Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt