Evangelizacinė grupė iš Lietuvos aplankė Pietų Ispanijos lietuvius (2006 03 4-12)
 
 

Kovo 4-12 dienomis Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai prelato Edmundo Putrimo prašymu Pietų Ispanijos lietuvius lankė brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio vadovaujama evangelizacinė grupė. Dvasinius patarnavimus Andalūzijos regione gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams teikė 6 žmonių komanda: Kretingoje įsikūrusių Švč. Širdies pranciškonių misionierių vyresnioji Gregoria Medina Suarez, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovai Virginija Mickutė ir Geistautas Špogis, muzikos mokytoja iš Plungės Violeta Gaubytė ir Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio Mažesniųjų brolių ordino vienuolyno broliai Carlo Bertagnin ir Gediminas Numgaudis.
Viešnagę Almerijoje organizavo ir programą sudarė Lietuvių bendruomenės Andalūzijoje (Asociacion de la Comunidad Lituana en Andalucia) pirmininkė Marina Ruibienė. Programoje buvo numatyti susitikimai su LR Valensijos konsulu Sauliumi Labučiu ir Almerijos garbės konsulu Antonio Jose Herrada. Evangelizacinė grupė vedė šlovinimą ispanų parapijose Campohermose ir San Isidre, taip pat Almerijos katedroje, kur buvo labai šiltai sutikta ispanų katalikų. Dieną sunkiai dirbantiems Ispanijos lietuviams buvo numatyti vakariniai susitikimai: šlovinimo vakarai, br. Gedimino Numgaudžio mokymai ir katechezė, Susitaikinimo sakramento ir Eucharistijos šventimas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Evangelizacinė grupė susitiko su vaikais sekmadieninėje mokyklėlėje „Lietuviukai“ Campohermose, San Isidro mokykloje „Andalucia“ ir Cabo De Gatos mokykloje.
Kovo 9 d. lietuvių evangelizacinei komandai audienciją skyrė Almerijos vyskupas Adolfo González. Vietos vyskupas išreiškė didelį susirūpinimą imigrantų sielovada ir pritarė, jog ateityje būtų prasminga skirti lietuvį dvasininką, kuris padėtų tautiečiams integruotis į ispanų parapijas. Susitikime buvo išsakyta abipusė mintis, jog Katalikų Bažnyčia yra visuotinė Bažnyčia, neturinti tautinių ribų. Br. Gediminas taip pat pastebėjo, kad dvasinio gyvenimo augimui lietuviams būtų patogiausia jungtis prie ispanų parapijų, o lietuvybės palaikymui turi pasitarnauti bendruomenės ir sekmadieninės mokyklėlės veikla.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovė
Virginija Mickutė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt