Prasidėjo žemyninis Sinodinio kelio aptarimas (vAJ)
 
 

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias pasiekė žemyninių svarstymų etapą. 2023 m. vasario 5 d. žemyninio etapo aptarimus pradėjo Okeanijos ir Europos deleguotieji sinodinio kelio nariai. Okeanijos delegatai įžvalgų pasidalijimui susirinko į Fidžio sostinę Suvą, o europiečiai – į Čekijos sostinę – Prahą.

Iš kiekvienos kontinentinės Europos valstybės į Prahą buvo kviečiami vyskupų konferencijų pirmininkai bei keletas deleguotų asmenų, tačiau platesnis dalyvių ratas sudaromas kviečiant po dešimt narių dalyvauti nuotoliniu būdu. Lietuvą žemyniniame svarstyme atstovaus LVK pirmininkas ir tuo pačiu – Europos vyskupų konferencijų (CCEE) pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir Agnė Markauskaitė. Nuotoliniu būdu į diskusijas jungsis kun. Andrius Vaitkevičius, kun. Gediminas Jankūnas, kun. Linas Baltrušaitis, diak. Darius Chmieliauskas, ses. Asta Venskauskaitė MVS, Linita Žebrauskienė, Vaiva Stanionė, Rozvita Vareikienė, Miglė Viselgaitė ir Sigitas Daugnoras.

Sinodinio kelio žemyninis etapas buvo pradėtas sekmadienį antrąja Vakarine ir šv. Mišiomis Strahovo premonstratierių vienuolyno bažnyčioje (Praha). Visoms apeigoms vadovavo Prahos arkivyskupas Jan Graubner. Homilijoje jis kalbėjo: „Gyvename tokios gerovės laikais, kokios dar niekad Europoje nėra buvę. Tuo pačiu išgyvename ir įvairias krizes, kurias ta gerovė sukelia. Netgi krikščionys yra tos įtakos paliesti ir didžiausią dėmesį kreipia į save ir į savo teises, o Dievas yra tapęs tik padėjėju mūsų tikslams įgyvendinti ir asmeninei laimei pasiekti“. Remdamasis Evangelijos žodžiu arkivyskupas ragino neprarasti sūrumo.

Po pamaldų sambūrio dalyviai prie vakarienės stalo dar ilgai išgyveno bendrystę ir neformaliai dalijosi sinodine patirtimi.

Vysk. Algirdo Jurevičiaus informacija

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt