Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės stovykla Tiltagaliuose
 
 

Rugpjūčio 14–17 d. Tiltagalių stovyklavietėje šalia Panevėžio vyko kasmetinė Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės stovykla, skirta ne tik bendruomenės nariams, bet ir jų šeimoms, giminėms bei draugams. Stovyklavo per 160 žmonių.

Šiais metais gilintasi į nelengvą dešimties Dievo įsakymų išmintį. Penkiomis paskaitomis dekalogą nuotaikingai ir paprastai aptarė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kun. dr. Kęstutis Kėvalas. Prelegentas pabrėžė, kad Dievo teisynas, suformavęs išrinktąją tautą, davė pradžią Vakarų civilizacijai ir tebėra tikrai pažangaus sugyvenimo garantas. Kalno pamoksle Jėzus parodo dekalogą kitoje šviesoje: pagarba kiekvienam žmogui kartu yra ir pagarba Dievui, tačiau joks žmogus neturi užimti Dievo vietos mūsų širdyje. Dėstytojas sakė, kad dešimt Dievo įsakymų yra visuma, ir jeigu nesilaikai pirmojo, greičiausiai nesilaikai nė vieno įsakymo.

Nuoširdūs kun. Kęstučio žodžiai lietė klausytojų širdis, žadino sąžines ir keitė mąstymą.
Stovyklautojai kasdien šventė šv. Mišias, kas vakarą adoravo Jėzų Eucharistijoje.

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dienos vakarą stovyklautojus aplankė Nekaltojo Prasidėjimo Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Aušra Kuodytė, jau šešerius metus besidarbuojanti misijose Afrikoje. Trejus iš jų sesuo Aušra tarnavo Ruandoje, kitus trejus – Kongo Demokratinėje Respublikoje. Misionierė pasakojo apie šios šalies žmonių buitį, papročius. Konge, jeigu žmonės turi ką valgyti, tai valgo vieną kartą per dieną. Šis skurdas – ne tinginystės ar apsileidimo priežastis. Dėl vidinių neramumų gyventojai turi vis kraustytis iš vienos vietos į kitą, o žemė yra nederlinga, ji turi būti gausiai laistoma ir tręšiama, kad kas nors užaugtų.

Seserys išlaiko ambulatoriją, rūpinasi vaistine ir 17 jos padalinių, kur dirba apmokyti vietiniai gyventojai. Misionierės moko vietinius gyventojus išsikasti tvenkinius ir auginti žuvį, išlaiko specialią mokyklą merginoms, kur jos mokosi skaityti, rašyti, etnokultūros bei siūti rankomis ir megzti. Vieno vaiko išlaikymas ir mokslas per mėnesį sesėms kainuoja 0,97 dolerio. Visas misijas palaiko seserų renkamos aukos visame pasaulyje. Misijas Afrikoje savo kukliais įnašais remia ir Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė. Sesuo Aušra apie gyvenimą Afrikoje pasakojo giedrai ir paprastai, nei skurdas, nei nuolatinis pavojus neatima iš jos ir iš vietos gyventojų tikėjimo, vilties ir gyvenimo džiaugsmo.

Šeštadienio vakarą stovyklautojus džiugino tėvų ir vaikų krepšinio varžybos, pasibaigusios penkerius metus brandinta vaikų pergale, ir talentų vakaras žvakių šviesoje.

Vaikai ir jaunimas džiaugėsi atskira programa, kuria rūpinosi penki jaunuoliai savanoriai iš Šiaulių.

© „Bažnyčios žinios“

-ip-

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt