Latvijos vyriausybė parėmė Katalikų Bažnyčios Rygos metropolijos kurijos žinioje esančių pastatų energijos taupymo projektus
 
 

Katalikų bažnyčios Rygos metropolijos kurija iš Europos Sąjungos fondų (aukcione parduodamų taršos emisijos leidimų finansinės priemonė) yra gavusi paramą dviem energijos taupymo projektams Kurijai nuosavybės teise priklausančiuose objektuose:

1. Projektas EKII-1/8 Energijos vartojimo efektyvumo pagerinimas Rygos šv. Marijos Magdalenos katalikų bažnyčios komplekse (project EKII-1/8 “Improvement of energy efficiency in the buildings of the Riga St. Mary Magdalene Catholic Church complex”).

2. Projektas EKII-1/9 Energijos vartojimo efektyvumo pagerinimo veiklos istoriniame katalikų kultūros ir švietimo centro pastate (EKII-1/9 “Activities of increasing the energy efficiency in the historic building of the Catholic Cultural and Educational Centre”).

Abu projektai buvo įgyvendinti Latvijos Respublikos valstybinių institucijų - Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos bei Aplinkos investicinio fondo dėka, vykdant priemonę „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas saugomuose nacionalinės svarbos architektūros paminkluose“.

Su abiejomis institucijomis projektų vykdymo kontraktai buvo pasirašyti 2016 m. rugpjūčio 26 d., abu projektai buvo pabaigti 2018 m. lapkričio 23 d.

Projektinės veiklos apėmė šiuos pastatų atnaujinimo (remonto) darbus: langų ir išorinių durų keitimas, pertvarų ir išorinių sienų apšiltinimas, šildymo ir ventiliacijos sistemų rekonstrukcija, fasadų renovacija.

Projekto EKII-1/8 Energijos vartojimo efektyvumo pagerinimas Rygos šv. Marijos Magdalenos katalikų bažnyčios komplekse visuminės išlaidos buvo daugiau nei 698 000 eurų, iš jų 489 878,95 eurų kofinansavo ES Finansinė priemonė „Aukcionuose parduodamų taršos emisijos leidimų prekyba” . Planuojama sutaupyti terminės energijos - daugiau nei 176 000 kWh per metus, o anglies dvideginio emisiją sumažinti daugiau nei 47 000 kg CO2 per metus.

Projekto EKII-1/9 Energijos vartojimo efektyvumo pagerinimo veiklos istoriniame Katalikų kultūros ir švietimo centro pastate bendros išlaidos buvo daugiau nei 711 000 eur, iš kurių 497 277,08 eur buvo gauta iš ES Finansinė priemonės „Aukcione parduodamų taršos emisijos leidimų prekyba”. Įgyvendinus projektą, kasmet planuojama sutaupyti daugiau nei 205 000 kWh, o anglies dvideginio emisiją sumažinti daugiau nei 77 000 kg CO2 per metus.

Latvijos Romos Katalikų Bažnyčios informacijos centras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt