Pranciškoniškosios šeimos narių susitikimas su Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru
 
 

Vasario 20-osios pavakarę Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai vienuolyne buvo didelis sujudimas – iš visos Lietuvos susitikti su 119-uoju Šventojo Pranciškaus Asyžiečio įpėdiniu ir Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru broliu kunigu José Rodríguez Carballo, OFM rinkosi pranciškoniškosios šeimos nariai – mažesnieji broliai, pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškasis jaunimas ir sesutės vienuolės.

Į Pranciškonų Kankinių koplyčią brolį Generolą José Rodríguez atlydėjo gausus būrys brolių iš Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos – ministras Astijus Kungys, vikaras Linas Vodopjanovas, sekretorius Juozapas Marija Žukauskas, provincijos definitoriai Gediminas Numgaudis, Evaldas Darulis ir kiti.

Susitikimas prasidėjo bendra malda, po kurios brolis Generolas kreipėsi į susirinkusiuosius ir ragino juos nepaliaujamai ieškoti tikrojo pranciškoniškosios kelionės, kuri prasidėjo prieš aštuonis amžius, tikslo, tai yra Jėzaus. Taip pat atkreipė visų dėmesį į tai, kad šios kelionės metu tyčia ar netyčia galima „pamesti“ tikrąjį tikslą ir pradėti sekti tik kelrodžiais esančius šventuosius. Kvietė būti dėmesingais laiko ženklų skaitytojais, jokiomis aplinkybėmis nesustojančiais Gyvojo Dievo paieškose ir nuolat einančiais iš gyvenimo į Evangeliją ir iš Evangelijos į gyvenimą.

Po kreipimosi brolis José Rodríguez atsakė į susirinkusiųjų užduotus klausimus.

Susitikimo pabaigoje kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras brolis Nerijus Čapas, OFS, kuris pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo vardu padėkojo broliui Generolui už jo įkvepiantį ir sustiprinantį žodį. Taip pat pasidžiaugė pranciškoniškosios šeimos atstovų Lietuvoje bendradarbiavimo branda ir pranciškoniškosios šeimos ateitimi – pranciškoniškuoju jaunimu.

Po susitikimo visi pranciškoniškosios šeimos atstovai rinkosi bažnyčioje, kur kartu su Kretingos parapijos bendruomene dalyvavo apaštalinio nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Peter Stephan Zurbriggen, Mažesniųjų brolių ordino Generalinio ministro brolio kunigo José Rodríguez Carballo, OFM, Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministro brolio kunigo Astijaus Kungio, OFM ir dar keliolikos brolių kunigų koncelebruojamose Šventosiose Mišiose, kurių pabaigoje apaštalinis nuncijus Šventojo Tėvo Benedikto XVI vardu visiems suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

Nerijus Čapas, OFS

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt