Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija siekia nepilnamečiams ir šeimai saugios žiniasklaidos
 
 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA), vystydama vieną iš prioritetinių asociacijos veiklos krypčių, nuolat vykdo viešosios žiniasklaidos erdvės stebėseną (monitoringą). Asociacijos nariai stebi TV laidas, seka spaudą, klausosi radijo laidų ir fiksuoja galimus pažeidimus. Informaciją apie pastebėtus pažeidimus asociacijai taip pat siunčia ir Lietuvos gyventojai. Monitoringo metu ypatingas dėmesys skiriamas viešajai informacijai, kuri yra susijusi su nepilnamečiais arba jiems prieinama.

Pastebėti galimi pažeidimai yra analizuojami, atrenkami, rūšiuojami ir siunčiami Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, kad ji juos ištirtų. Jei įtarimai pasitvirtina ir nėra suėję administracinės nuobaudos skyrimo terminai, pažeidėjams skiriami įspėjimai arba nuobaudos remiantis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu.

Pirmą kartą galimų pažeidimų rinkinys Žurnalistų etikos inspektoriui buvo nusiųstas 2007 m. birželio mėnesį, o palankaus atsakymo sulaukta 2008 m. sausio mėn. 2008 m. sausio 29 d. NŠTA Žurnalistų etikos inspektoriui išsiuntė naujai sukauptą informaciją apie galimus įstatymų pažeidimus 2007 m. lapkričio-gruodžio mėn., tikėdamasi, jog nurodyti atvejai atkreips dėmesį į esamą situaciją bei pasitarnaus stengiantis optimaliau kontroliuoti neigiamos (ypač nepilnamečiams) informacijos skleidimą žiniasklaidoje. Rašto turinį sudarė 21 galimas pažeidimas, pastebėtas visuomenės informavimo priemonėse. Tarp galimų pažeidėjų buvo didžiausią reitingą turinčios televizijos: TV3, LNK, BTV. Ypač daug galimų pažeidimų pastebėta pramoginio kanalo MTV laidose. Galimi pažeidimai buvo užfiksuoti ir spaudoje, pvz., žurnale „TV gidas“ ir dienraštyje „Vakaro žinios“. Dažniausiai buvo pažeidžiamas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.
NŠTA pirmininko A. Ramono teigimu, žiniasklaidos erdvės stebėsena yra be galo svarbi. Ja siekiama ne tiek nubausti žiniasklaidos priemones, kiek suaktyvinti pilietines iniciatyvas priešintis neigiamam žiniasklaidos poveikiui, kuris gali žaloti nepilnamečių sąmonę bei ardyti šeimą.

NŠTA interneto svetainėje www.mususeima.lt, skyrelyje „Pranešimai“ pateikiama informacija apie užfiksuotus pažeidimus bei patarimai, kaip kiekvienas pilietis gali prisidėti prie žiniasklaidos stebėsenos individualiai surinktą informaciją pateikdamas tiek asociacijai, tiek už žiniasklaidos kontrolę atsakingoms institucijoms.

Kviečiame aktyviai prisijungti prie mūsų iniciatyvos. Kartu mes galime nuveikti daugiau!

Daugiau informacijos:
Eglė Tendytė
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos sekretorė-administratorė
tel. 8-673 77345, info@mususeima.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt