Pastangos mažinti skurdą Lietuvoje
 
 

Š.m. lapkričio 12 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007- 2008 metų priemonių įgyvendinimo stebėsenos grupės susitikimas. Susitikimo metu atsakingos ministerijos ir organizacijos pateikė apibendrintą informaciją dėl Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos socialinės aprėpties strategijas numatytų priemonių įgyvendinimo. Savo veiklą pristatė Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų atstovai bei keletas dalyvavusių nevyriausybinių organizacijų. Stebėsenos grupės nariams pristatytos socialinių partnerių iniciatyvos mažinant skurdą ir socialinę atskirtį - Pilietinės visuomenės instituto įgyvendintas projektas „LaBAS“ („Lietuva be atskirties ir skurdo“). Taip pat nagrinėta Europos Sąjungos paramos žmogiškųjų išteklių plėtrai ir socialinės atskirties mažinimui galimybės bei Statistikos departamento atlikto Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatai.

Susitikime dalyvavęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras P.V.Žiūkas pristatė šiuo metu kuriamą socialinio žemėlapio projektą bei laukiamus šio projekto rezultatus.

Susitikimo metu Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus vadovė Jūratė .Matikovienė pristatė Lietuvos Caritas veiklą skurdo mažinimo srityje – darbą su savanoriais talkininkais, tarptautinius ryšius, pagalbą neturtingoms šeimoms, ligoniams, rizikos grupių žmonėms.

Lietuvos Caritas informacija

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt