Ateitininkų Federacijos suvažiavime – krikščioniškos vilties akcentai
 
 

2018 m. balandžio 7-8 dienomis Kaune, istoriniuose Ateitininkų rūmuose, įvyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas, į kurį atvyko nariai iš visos Lietuvos. Du šimtai moksleivių, studentų ir sendraugių ateitininkų vertino praėjusių metų veiklą, išsirinko naują AF pirmininką – ekonomistą Justiną Juknį ir pagrindinius organizacijos valdymo organus: valdybą, tarybą, kontrolės komisiją bei sąjungų valdybas.

Suvažiavimas prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurių metu 20-imt atstovų iš įvairių sąjungų davė įžodį ir priesaiką gyventi ateitininkų šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje“. Federacijos dvasios tėvas, arkivyskupas Gintaras Grušas, šv. Mišių homilijoje akcentavo Lietuvos jaunimo atsinaujinimo galimybę per artėjantį šv. Tėvo vizitą Lietuvoje. Suvažiavimo metu buvo ne tik išrinkti naujieji Ateitininkų federacijos valdymo vienetai, bet ir aptartos temos, kaip paskatinti jaunimą atrasti viltį Kristuje ir būti aktyviais katalikiškos žinios nešėjais šių dienų visuomenėje, diskutuota dėl federacijos strateginių krypčių, pristatytos iniciatyvos ir veiklos idėjos.

Ateitininkai – viena gausiausių ir ilgiausiai Lietuvoje veikianti jaunimo organizacija, ugdanti stiprią tautinę ir katalikišką savimonę turinčius jaunuolius, gebančius aktyviai ir kūrybiškai reikštis įvairiose gyvenimo srityse.


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt